INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING

Getting acquainted with the instrument

 • soittimen rakenne
 • miten ääni syntyy
 • vireisyys
 • soittimen huolto

Adequate practicing circumstances

 • rauhallinen harjoittelupaikka
 • nuottiteline
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen tietäminen

Practicing

 • hyvä lämmittely
 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

TECHNICAL SKILLS

 • hyvä, ryhdikäs soittoasento istuen/seisten
 • oikean käden asento oikein alusta pitäen
 • rentous, minimijännitys
 • luonteva pään asento -> hyvä puhallusteho

Left hand technique

 • sormet venttiileillä koko ajan

Right hand technique

 • käsi kellon ulkoreunassa kuppiasennossa
 • äänen korkeuden ja voimakkuuden sääteleminen
 • tukkeamistekniikka

MUSIC PERCEPTION

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

REPERTOIRE

 • Tuttuja melodioita, pieniä kappaleita, improvisaatioita yms.

ENSEMBLE PLAYING

 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

CREATIVE SKILLS

 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konsertissa
 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden sietäminen
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • C- ja B-duuri (1 oktaavi)
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 1

PRACTICING

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hyvä lämmittely
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
 • tauotus

TECHNICAL SKILLS

 • hyvä ryhdikäs soittoasento: rentous tärkeää
 • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
 • käsien oikea asento
 • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu

Left hand technique

 • sormet venttiileillä koko ajan

Right hand technique

 • käsi kellon ulkoreunassa kuppiasennossa
 • äänen korkeuden ja voimakkuuden sääteleminen
 • tukkeamistekniikka

Scales

 • Yksioktaaviset asteikot ja 3- soinnut: C-duuri, B-duuri, D-duuri, a-molli, g-molli, h-molli (melodiset)

MUSIC PERCEPTION

 • sävellajeihin tutustuminen
 • tutustuminen transponointiin
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, maalit ja da Capo
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)
 • nuotinlukuharjoituksia

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

ENSEMBLE PLAYING

 • soittokaverin kanssa toimiminen
 • pienyhtyeessä toimiminen
 • orkesterisoitto

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla käyrätorven äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • Kaksi erilaista kappaletta ja kaksi etydiä joista toinen transponoiden Es:lle
 • Asteikot

BASIC LEVEL 2

PRACTICING

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hyvä lämmittely
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
 • tauotus

TECHNICAL SKILLS

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatot ja staccatot
 • puhallustekniikka ja sävelpuhtauden kuuntelu
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)

Scales

 • Yksioktaaviset asteikot ja 3- soinnut: F-duuri, G-duuri, A-duuri, d-molli, e-molli, fis-molli (melodiset)

MUSIC PERCEPTION

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kolmeen ylennysmerkkiin ja kolmeen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • accelerando, ritardando
 • tempomerkintöjen tunnistaminen
 • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla käyrätorven äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä joista toinen transponoiden Es:lle ja C:lle
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 3

PRACTICING

 • soittimen huollon hallinta, osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
 • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

TECHNICAL SKILLS

 • soittoasennon ergonomia
 • kehon huolto
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • puhallustekniikan hallinta, vokaaliasennot
 • kielitekniikan hallinta
 • tukkeamistekniikka
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)

Scales

 • yksioktaaviset asteikot ja 3-soinnut: E-duuri, Es-duuri, As-duuri, cis-molli, c-molli, f-molli (melodiset)

MUSIC PERCEPTION

 • nuottien lukeminen sujuvasti g-c3 -alalta
 • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • osaa soittaa eri tahtilajeissa
 • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita (mukaan lukien tasosuorituksessa soitettavat kappaleet)

ENSEMBLE PLAYING

 • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen käyrätorvelle esim. toivelaulukirjoista

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • osaa huomioida yleisön
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen ja keinot sen hallitsemiseen
 • käy kuuntelemassa konsertteja

LEVEL PERFORMANCE

 • Kaksi erityylistä kappaletta ja kaksi etydiä, joista toinen transponoiden Es:lle, C:lle ja D:lle
 • yhteismusisointi suositeltavaa
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

ADVANCED LEVEL

PRACTICING

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

TECHNICAL SKILLS

 • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
 • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
 • osaa kehittää käyrätorven äänen laatua luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
 • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi
 • yksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut sekä transponointia Es:lle, C:lle, D:lle, B:lle, A:lle ja As:lle

MUSIC PERCEPTION

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

REPERTOIRE

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti käyrätorvelle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

ENSEMBLE PLAYING

 • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäytös
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT

 • Itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
en_USEnglish