Vapaa soitinopetus

Musiikkiopiston vapaa opetus eroaa perusopetuksesta siinä, että vapaa opetus ei ole sidottu musiikkiopiston opetussuunnitelmaan. Vapaa opetus on tarkoitettu kaikenikäisille. Vapaa opetus ei ole lain määrittämää taiteen perusopetusta, eikä siihen siten lähtökohtaisesti käytetä taiteen perusopetukseen tarkoitettuja valtion ja Nurmijärven kunnan myöntämiä tukia, vaan opetuksen kulut pyritään kattamaan oppilasmaksujen avulla. Näin ollen vapaan osaston lukukausimaksukin on perusopetusta kalliimpi.

Koska opetussuunnitelma ei ohjaa opetusta, soittotuntien sisältö ja opetuksen tahti voivat määrittyä täysin vapaasti oppilaan toiveiden mukaan. Vapaassa opetuksessa ei myöskään ole mitään velvoitetta musiikin hahmotusaineiden opintoihin eikä yhteissoittoon. Oppilaat voivat kuitenkin halutessaan osallistua opiston muha-ryhmiin.

Vapaata soitinopetusta annetaan oppilastilanteen mukaan seuraavissa soittimissa: violin, viola, cello, double bass, trumpet, French horn, trombone, flute, clarinet, saxophone, oboe, bassoon, piano, organ, accordion, kantele, guitar, harp. The organization of tuition in the different agglomerations is shown on the website at 'Teaching Premises'.

en_USEnglish