INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING

Getting acquainted with the instrument

 • soittimen rakenne
 • miten ääni syntyy
 • jousen kiristäminen ja löysääminen ja hartsaaminen
 • olkatuen kiinnittäminen
 • soittimen huolto
 • hartsipölyn pyyhkiminen otelaudasta ja kannesta
 • vapaat kielet e, a, d, g

Adequate practicing circumstances

 • rauhallinen, keskittymistä tukeva harjoituspaikka
 • nuottiteline
 • säännöllinen harjoittelu (vanhempien tuki)
 • omien läksyjen tietäminen sekä nuoteista huolehtiminen

Practicing

 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • hahmottaa omasta soitostaan ja soittoläksyistään keskittymistä vaativia asioita
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

TECHNICAL SKILLS

Playing posture

 • hyvä, ryhdikäs soittoasento seisten
 • lepoasento
 • rentous, minimijännitys
 • luonteva pään ja viulun asento
 • hyvä viulun asento

Left hand technique

 • käden ja sormien asento
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Right hand technique

 • jousiote
 • yläraajan nivelten vapaa toiminta
 • jousen suora rata
 • jousikäden taso eri kielillä
 • pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen (hiljainen – voimakas)

Scales

 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (1 oktaavi)

MUSIC PERCEPTION

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

REPERTOIRE

 • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita

ENSEMBLE PLAYING

 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja / tai pianistin kanssa soittaminen
 • kappaleen aloitusmerkin antaminen

CREATIVE SKILLS

 • korvakuulolta soittaminen
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset ja sovitukset

CONCERT COMPETENCES

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kolme pientä kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • asteikko
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 1

PRACTICING

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • virittäminen mittarilla: A=442 Hz (vanhemmat)
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • toistojen välttämättömyys
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti

TECHNICAL SKILLS

 • hyvä soittoasento: ryhdikäs mutta rento
 • soittoasennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan
 • motoriikka ja käsien sujuva toiminta
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta

Left hand technique

 • käden ja sormien asento sekä peukalon rentous
 • sormen käyttö, kyynärohjaus
 • ensimmäisen aseman hallinta, erilaisia sormiryhmittelyjä (matala 2. sormi ja korkea 3.sormi)
 • huiluääniä

Bowing technique

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi
 • kokojousi
 • nopea ja hidas jousi
 • jousen kallistuskulma
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatosoitto (kaaret)
 • artikulaation alkeet (martelé, staccato, spiccato)

Scales

 • yksioktaaviset asteikot ja 3-soinnut: A-duuri, D-duuri, e-molli, a-molli, h-molli (melodiset)
 • kaksioktaaviset asteikot ja kolmisoinnut: G-duuri, A-duuri

MUSIC PERCEPTION

 • sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

REPERTOIRE

 • ennen tasosuoritusta soitetaan noin kolminkertainen määrä perustaso 1: vaikeustasoa edustavia kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien)

ENSEMBLE PLAYING

 • soittokaverin kanssa ja pienyhtyeessä toimiminen
 • orkesterisoitto

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla viulun äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • huomioi yleisön esiintymistilanteessa ja osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale (koko ensimmäisen aseman laajuus)
 • nuotinlukutehtävä
 • asteikot

BASIC LEVEL 2

PRACTICING

 • vanhempien kannustus ja tuki
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti ottaen huomioon sävelpuhtauden ja rytmin
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelu on säännöllistä ja keskittynyttä

TECHNICAL SKILLS

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • matala 1. sormi ja matala 4. sormi, 4. sormen kurotus
 • kyynärohjaus
 • 1-4 -asemien hallinta, hallitut asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu ja korjaaminen sekä perusrytmikuvioiden hallinta
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)
 • pariääniä

MUSIC PERCEPTION

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen kahteen ylennysmerkkiin ja kahteen alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • accelerando, ritardando
 • tempomerkintöjen tunnistaminen
 • tasajakoisen ja kolmijakoisen tahtilajin tunnistaminen
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa
 • Mupe 2 -tietosisällön soveltaminen soitettavaan musiikkiin

REPERTOIRE

 • perustaso 2:n vaatimustasoa edustavia kappaleita soitetaan noin kolminkertainen määrä tasosuoritusohjelmaan nähden (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna) ennen tasosuorituksen tekemistä

ENSEMBLE PLAYING

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla viulun äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

CONCERT COMPETENCES

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet sekä etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • pystyy ohittamaan virheensä niistä häiriintymättä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale, joissa asemasoittoa
 • erilaisia jousilajeja
 • asteikkoja ja 3-sointuja 1.- 4. asemissa
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 3

PRACTICING

 • soittimen huolto tarvittaessa, osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti (harjoittelupäiväkirja) ja pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoittelutapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)
 • keskittyy harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen ja osaa harjoitella vaikeat kohdat (erikseen)

TECHNICAL SKILLS

 • soittoasennon ergonomia
 • kehon huolto
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • jousitekniikan kehittäminen
 • legato-kaarien hallinta, staccato- ja spiccato-tekniikka, sautillé
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • vibrato
 • laajempi äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-ff)
 • pariääniä ja akordeja

Scales

 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut 5. asemaan saakka, 3- ja 4-sointuja

MUSIC PERCEPTION

 • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • hallitsee eri tahtilajeja sekä muistaa tahtilaji- ja tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • soittaa laajamuotoisia teoksia (vähintään 2 osaa)
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta sekä eri tyylilajeja
 • osaa soittaa tyylilajien mukaisesti
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

REPERTOIRE

 • perustaso 3:n vaikeustasoa edustavia kappaleita soitetaan noin kolminkertainen määrä tasosuoritusohjelmaan verrattuna (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna) ennen tasosuorituksen tekemistä.

ENSEMBLE PLAYING

 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon, kuunteleminen
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien soittaminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen viululle esim. toivelaulukirjoista
 • ”vapaa säestys” ja sointumerkeistä soittaminen

CONCERT COMPETENCES

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet, etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • oppilas käy kuuntelemassa konsertteja
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen, keskustelu ja keinot sen hallitsemiseksi
 • persoonallinen ote soitossa

LEVEL PERFORMANCE

 • laajamuotoisen teoksen osa tai osia, erityylinen kappale ja soolokappale / etydi, ohjelman kesto n. 20 min
 • yhteismusisointi suositeltavaa
 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut 5. asemaan saakka, 3- ja 4-sointuja
 • nuotinlukutehtävä

ADVANCED LEVEL

PRACTICING

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

TECHNICAL SKILLS

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento
 • säännöllisesti, oma arviointi ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen
 • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
 • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu
 • ricochet
 • omien sormitusten ja jousitusten suunnittelu

MUSIC PERCEPTION

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva ”prima vista” eli nuotinlukutaito ”toivelaulukirjatasolla”

REPERTOIRE

 • tutustutaan laajasti ja monipuolisesti syventävän tason vaikeustasoa edustavaan viuluohjelmistoon.

ENSEMBLE PLAYING

 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin
 • yhteismusisointi yhtyeissä ja orkestereissa
 • kannustetaan omatoimiseen yhteismusisointiin

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

CONCERT COMPETENCES

 • viimeistellyt esitykset
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäyttäytyminen
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT

 • opettajan / opettajien kanssa yhteistyössä suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
en_USEnglish