INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING 

Tutustuminen fagottiin 

 • soittimen osat
 • fagotin kokoaminen ja purkaminen, säilytys kotona
 • soittimen kuivaus harjoittelun jälkeen 
 • suuttimen kastelu ja hoito

Adequate practicing circumstances 

 • rauhallinen harjoittelupaikka
 • nuottiteline
 • säännöllisyys (vanhempien apu tärkeää), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • tieto soittoläksyistä, lempikappaleet

Practicing 

 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

TECHNICAL SKILLS 

Playing posture 

 • luonteva, ryhdikäs soittoasento
 • käsien, sormien oikeat/mahdollisimman luonnolliset asennot

Breathing technique 

 • äänenmuodostuksen perusteet
 • luontevan ansatsin (huuliotteen) rakentaminen
 • hengitystekniikan harjoittelu
 • tasaisen, reilun ilmavirran käyttö

MUSIC PERCEPTION 

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

REPERTOIRE 

 • pieniä sävellyksiä ja improvisaatioita, korvakuulolta soittoa

ENSEMBLE PLAYING 

 • toisten soittajien kuuntelu
 • yhteinen pulssi
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

CREATIVE SKILLS 

 • erilaiset ilmaisutavat staccato/ legato
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset

CONCERT COMPETENCES 

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE 

 • esiintyminen kuulijoille

BASIC LEVEL 1

PRACTICING 

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • soittimen virittäminen
 • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

TECHNICAL SKILLS 

Breathing technique 

 • mahdollisimman tasaisen ilmavirran aikaansaaminen
 • dynamiikan alkeet (kovaa-hiljaa)

Playing posture 

 • mahdollisimman mukavan soittoasennon (kädet, vartalo) löytäminen

Scales 

 • duuri ja mollit (harmoninen tai melodinen) kahteen etumerkkiin asti
 • asteikot soitetaan yhden oktaavin alalta
 • asteikot soitetaan opettajalle ulkoa opetuksen yhteydessä

MUSIC PERCEPTION 

 • eri sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo -merkintöjen tunnistaminen
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
 • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

REPERTOIRE 

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING 

 • yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa tai pienyhtyeessä
 • äänissä soittaminen

CREATIVE SKILLS 

 • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

CONCERT COMPETENCES 

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin (esim. kotiyleisölle)
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE 

 • ohjelmakokonaisuus, jossa säestyksellisiä/säestyksettömiä sävellyksiä, voidaan esittää oppilaskonserttien yhteydessä
 • helppo nuotinlukutehtävä, voidaan esittää toiselle opettajalle luokkatilanteessa

BASIC LEVEL 2

PRACTICING 

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti
 • osaa harjoitella keskittyneesti

TECHNICAL SKILLS 

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • artikulaatioon vaihtelu (legato-staccato)
 • sävelpuhtauden, rytmien ja voimakkuuksien hallinta

Scales 

 • duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen) neljään etumerkkiin asti
 • asteikot soitetaan 2 oktaavin alalta
 • asteikot soitetaan ulkoa opettajalle opetuksen yhteydessä

MUSIC PERCEPTION 

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

REPERTOIRE 

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING 

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

CREATIVE SKILLS 

 • improvisointi: esimerkiksi 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla fagotin ilmaisukeinoihin tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

CONCERT COMPETENCES 

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE 

 • oppilaalle luonteva ohjelmakokonaisuus, sisältää säestyksellisiä ja säestyksettömiä sävellyksiä, voidaan esittää oppilaskonsertissa (oppilaskonserttina)
 • nuotinlukutehtävänä pt 1 tasoinen kappale
 • nuotinlukutehtävä voidaan tehdä luokkatilanteessa, toisen opettajan läsnäollessa

BASIC LEVEL 3

PRACTICING 

 • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
 • harjoittelee tavoitteellisesti

TECHNICAL SKILLS 

 • soittoasennon ergonomia
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • äänenmuodostuksen ja puhalluksen tiedostaminen
 • artikulaation perusteet: legato, staccato, peruskaaritukset
 • vibraton alkeet
 • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)

Scales 

 • kaikki duurit ja mollit (harmoninen tai melodinen)
 • kromaattinen asteikko C-c1
 • asteikot soitetaan kahden oktaavin alalta
 • asteikot soitetaan omalle opettajalle opetuksen yhteydessä

MUSIC PERCEPTION 

 • nuottien lukeminen sujuvasti B1-a2
 • edellisen vaikeustason kappaleiden sujuva hahmottaminen ja soittaminen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • osaa soittaa eri tahtilajeissa
 • pystyy oppimaan laajamuotoisia teoksia
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

REPERTOIRE 

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden noin kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING 

 • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
 • yhteismusisointi orkesterissa ja/tai pienyhtyeessä

CREATIVE SKILLS 

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa

CONCERT COMPETENCES 

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • osaa huomioida yleisön
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • käy kuuntelemassa konsertteja

LEVEL PERFORMANCE 

 • oppilaan ja opettajan yhdessä laatima ohjelmistokokonaisuus, joka sisältää oppilaalle luontevia teoksia, sekä säestyksellisiä että säestyksettömiä sävellyksiä
 • nuotinlukutehtävä
 • Nuotinlukutehtävä voidaan soittaa erikseen toiselle opettajalle luokkatilanteessa

ADVANCED LEVEL

PRACTICING 

 • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
 • harjoittelee tavoitteellisesti

Instrument care 

 • huolehtii oman soittimensa päivittäisestä huollosta

TECHNICAL SKILLS 

 • syventyy hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistaa soittoasentoaan säännöllisesti
 • hioo sormitekniikkaansa mahdollisimman rennoksi ja taloudelliseksi
 • kehittää äänenmuodostusta luonnollisen hengitystekniikan ja ansatsin avulla
 • omaa keinoja kehon huoltoon soittokunnon ylläpitämiseksi

MUSIC PERCEPTION 

 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

REPERTOIRE 

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti fagotille sävellettyä ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

ENSEMBLE PLAYING 

 • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

CREATIVE SKILLS 

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

CONCERT COMPETENCES 

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • viimeistellyt esitykset
 • luonteva lavakäytös
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT 

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia 
en_USEnglish