General Study Information

The Nurmijärvi Music Institute offers children and young people music education according to the comprehensive curriculum of basic art education. Basic art education is goal-oriented and progresses from one level to another. The starting point, concept and implementation of the teaching are described in detail in the curriculum of the Institute.

The music studies at the institute usually last 8-12 years. The progress of the studies is divided into basic (perustaso) and advanced (syventävä) opintoihin. Opetuksen sisältö jakautuu soitinopintoihin, musiikin hahmotustaitojen (muha) opintoihin ja yhteismusisointiin. Soitinopinnot toteutetaan yksilöopetuksena, musiikin hahmotustaitoja ja yhteismusisointia opetetaan ryhmille. Oppilaat esiintyvät musiikkiopiston soittajaisissa ja konserteissa yksin ja ryhmissä.

Perustason soitinopinnot koostuvat alkeistasosta ja perustasoista 1-3. Perustasolla soitinopintoja tukevat musiikin hahmotustaitojen kurssit 1-4 sekä yhteismusisointi (vähintään 2 lukuvuotta). Syventävät soitinopinnot muovataan oppilaan toiveiden ja taipumusten mukaisiksi ja ne päättyvät päättökonserttiin. Syventäviä soitinopintoja tukevat syventävät muha-opinnot (vähintään  2 lukukautta) sekä yhteismusisointi (vähintään 2 lukuvuotta).

In addition to the actual Music Institute tuition, Nurmijärvi Music Institute offers early childhood music education (Music Playschool and Preparatory Instrument Training). This prepares for further studies at the Music Institute, as well as for free-form instrument lessons in the Open Department.

After completing the basic level studies, the student receives a basic level certificate from the Music Institute (musiikkiopiston perustason todistus) . After completing the advanced studies, the student receives a Music Institute graduation certificate (musiikkiopiston päättötodistus).

You can take a gap year from Music Institute studies if you wish. During a gap year no tuition fees are charged, but the reservation fee for a study place must be paid.

Credits required for the basic level certificate:

  • Instrument level performances 1-3
  • musiikin hahmotustaidot 1-4
  • Ensemble playing (at least 2 academic years)

Credits required for the Music Institute graduation certificate:

  • Final concert
  • Musiikin hahamotustaitojen syventävät opinnot (vähintään 2 lukukautta)
  • Ensemble playing (at least 2 academic years)
en_USEnglish