INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING

 • Opettaja pitää yhteyttä oppilaan perheeseen ja valmentaa vanhempia

musiikinharrastuksen ohjaamiseen kotona.

 • Opetellaan pitämään huolta soittimesta.

TECHNICAL SKILLS

 • Tehdään laulamista ja motorisia taitoja tukevia harjoitteita.
 • Harjoittelemme hyvää soittoasentoa
 • Opettelemme varman näppäystekniikan
 • Valmistamme harjoituksilla oppilasta yhdistämään äänet sitoen

MUSIC PERCEPTION

 • Tutustutaan mm. soiton, leikin ja laulun avulla musiikin hahmotusaineiden alkeisiin.
 • Käytetään oppilaan tarpeiden mukaisesti hyväksi sekä erilaisia nuotinnustapoja että

korvakuulolta ja matkimisella oppimista.

REPERTOIRE

 • Käytetään oppilaan ikään ja kykyyn nähden sopivaa alkeismateriaalia (mm. Harppuaapinen).

ENSEMBLE PLAYING

 • Ryhmässä koetaan yhdessä soittamisen iloa.

CREATIVE SKILLS

 • Oppilasta kannustetaan luovuuteen ja oman musiikin tekemiseen.
 • Leikitään sävelillä, rytmeillä ja sanoilla, ja luodaan omia pieniä lauluja.

CONCERT COMPETENCES

 • Tarjotaan oppilaalle mahdollisuus osallistua esiintymistilanteisiin, sekä esiintyjänä että kuulijana.

LEVEL PERFORMANCE

Esiintyminen yleisölle.

BASIC LEVEL 1

PRACTICING

 • Kappaleita pyritään opettelemaan sekä nuoteista että korvakuulolta.
 • Tutustutaan harpun virittämiseen ja kielien vaihtotekniikkaan.
 • Tällä tasolla kotiharjoittelu on useimmiten pitkälle huoltajan vastuulla ja tavoitteena on, että perheet yhdessä opettajan kanssa löytävät heille hyvät tavat kotiharjoittelulle.

TECHNICAL SKILLS

 • Opetellaan äänenmuodostusta: opitaan löytämään hyvä perussointi.
 • Opitaan soittamaan molemmilla käsillä.
 • Painotetaan alusta asti ergonomista soittoasentoa ja luontevaa soittotekniikkaa.

MUSIC PERCEPTION

 • Käydään läpi nuotinluvun perusteita.
 • Duuri- ja harmoniset molliasteikot sekä vastaavat kolmisoinnut ja kadenssit I-IV-V, kahteen
 • korotus- ja alennusmerkkiin asti yhden ja kahden oktaavin alalta.
 • Prima vista -soittoa

REPERTOIRE

 • Tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita.
 • Ohjelmisto, joka edustaa eri tyylejä ja aikakausia. Kappaleet ovat tempoiltaan ja luonteiltaan vaihtelevia.

ENSEMBLE PLAYING

 • Yhteismusisointia

CREATIVE SKILLS

 • Improvisaatio ja säveltäminen voivat sisältyä tunteihin lyhyinä tuokioina, leikin muodossa.
 • Luodaan hyvän arvioinnin ja itsearvioinnin perusta.
 • Helppojen sävelmien säestämistä korvakuulolta ja/tai sointumerkeistä
 • Musiikin luomista, improvisointia ja säveltämistä oppilaan ja opettajan yhdessä niin sopiessa.

CONCERT COMPETENCES

 • Esiintymisiä musiikkiopiston soittajaisissa ja konserteissa

LEVEL PERFORMANCE

Tekninen osa

 • Etydi tai etydinomainen kappale (voidaan myös soittaa taiteellisen osan yhteydessä).
 • Asteikkosoitto: Kaksi asteikkoa tasosuorituksen ohjelmiston tarkastajan arpomana. Asteikkojen yhteydessä soitetaan myös kolmisoinnut. Kadenssit voidaan jättää pois opettajan harkinnan mukaan.
 • Omaksumistehtävä, johon oppilas voi tutustua n. viisi minuuttia ennen suoritusta.
 • Teknisen osan voi suorittaa joko oppilaan soittotunnin tai konserttiosuuden yhteydessä tai erikseen järjestetyissä asteikko- ja prima vista -pajoissa.

Taiteellinen osa

 • Kaksi tai kolme erityylistä pienimuotoista sävellystä, jotka ovat eri sävellajissa. Kappaleet esitetään pääsääntöisesti ulkoa.
 • On suositeltavaa, että ohjelma sisältää yhteismusisointia. Yhteismusisointikappaleet voidaan soittaa nuoteista.
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen. Tällöin oma teos korvaa yhden sävellyksen.
 • Sekä tekninen että taiteellinen osa voidaan soittaa joko pedaali- tai kelttiharpulla.

BASIC LEVEL 2

PRACTICING

 • Kappaleita pyritään edelleen opettelemaan sekä nuoteista että korvakuulolta. Samalla opetellaan hyviä harjoittelutekniikoita kotiharjoittelua ajatellen. Oppilasta tuetaan ottamaan suurempaa omaa vastuuta kotiharjoittelusta. Myös itsearvioinnin rooli kasvaa. Pyritään siihen, että oppilas osaa jo huolehtia omasta soittimestaan.

TECHNICAL SKILLS

 • Painotetaan edelleen hyvää äänenmuodostusta ja siihen liittyvää soittotekniikkaa ja soittoasentoa
 • Tekninen osaaminen monipuolistuu: tutustutaan mm. vipu- ja pedaalivaihtoihin soiton aikana.

MUSIC PERCEPTION

 • Duuri- ja rinnakkaiset harmoniset molliasteikot sekä vastaavat kolmisoinnut ja kadenssit I-IV-V/V7 neljään korotus- ja alennusmerkkiin (pedaalittomalla harpulla neljään korotukseen ja kolmeen alennukseen) asti kolmen oktaavin alalta.
 • Prima vista-soittoa
 • Kehitetään oppilaan kykyä musiikillisten kokonaisuuksien ja kappaleiden muotojen hahmottamiseen.

REPERTOIRE

 • • Tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita.
 • Teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, tyylejä ja muotorakenteita ja jotka ovat tempoiltaan sekä luonteeltaan erilaisia. Pohjustetaan myös oppilaan kanssa esim. eri aikakausien musiikkia ja tietoa säveltäjistä.
 • Aikamme musiikkia.
 • Suomalaista musiikkia.

ENSEMBLE PLAYING

 • Yhteismusisointia osallistumalla harppu- ja/tai muuhun orkesteri- tai -yhtyetoimintaan.
 • Säestystehtäviä perussoinnulla korvakuulolta ja/tai sointumerkeistä.

CREATIVE SKILLS

 • Musiikin luomista, improvisointia, transponointia ja säveltämistä oppilaan ja opettajan yhdessä niin sopiessa.

CONCERT COMPETENCES

 • Esiintymisiä musiikkipiston soittajaisissa ja konserteissa.

LEVEL PERFORMANCE

Tekninen osa

 • Etydi tai etydinomainen kappale (voidaan myös soittaa taiteellisen osan yhteydessä).
 • Asteikkosoitto: Yksi duuri- ja yksi molliasteikko tasosuorituksen ohjelmiston tarkastajan arpomana. Asteikkojen yhteydessä soitetaan myös kolmisoinnut ja kadenssit.
 • Omaksumistehtävä, joka edustaa helppoa edellisen tason ohjelmistoa. Oppilas voi tutustua tehtävään noin viisi minuuttia ennen suoritusta.
 • Teknisen osan voi suorittaa joko oppilaan soittotunnin tai konserttiosuuden yhteydessä tai erikseen järjestetyissä asteikko- ja prima vista -pajoissa.
 • Teknisen osan lautakunnaksi riittää yksi harpunsoiton tai muun instrumentin opettaja ja oma opettaja. Oppilas osallistuu myös arviointiin.

Taiteellinen osa

 • Kaksi tai kolme erityylistä pienimuotoista sävellystä. Kappaleet esitetään pääsääntöisesti ulkoa.
 • On suositeltavaa, että ohjelma sisältää yhteismusisointia. Yhteismusisointikappaleet voidaan soittaa nuoteista.
 • Teknisen osuuden kadenssit voidaan korvata säestämällä yksinkertaista melodiaa perussointuja (esim. I-IV-V7) käyttäen. Oppilas voi halutessaan myös soinnuttaa kappaleen itse.
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen. Tällöin oma teos korvaa yhden sävellyksen.
 • Sekä tekninen että taiteellinen osa voidaan soittaa joko pedaali- tai kelttiharpulla.
 • Taiteellisen osuuden voi suorittaa joko hajautetusti kahdessa osassa tai kaikki kerrallaan.

BASIC LEVEL 3

PRACTICING

 • Oppilas saa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen ja kykenee opettajan avustuksella tekemään vielä syvällisempää ja tarkempaa itsearviointia, jonka avulla valmistautuu itsenäisempään työskentelyyn ylemmillä tasoilla.
 • Oppilas kykenee ylläpitämään ja harjoittamaan soittotaitoaan itsenäisemmin sekä asettamaan omia tavoitteita harrastukselleen.

TECHNICAL SKILLS

 • Oppilas tutustuu lisää erilaisiin soittotekniikoihin: erilaiset sammutukset, korukuviot, terssihuiluäänet, nelisointujen soittaminen, enharmoniset äänet, efektiäänet.
 • Oppilas kykenee virittämään soittimen itsenäisesti viritysmittarin avulla ja osaa vaihtaa kielet.

MUSIC PERCEPTION

 • Oppilas kykenee soittamaan monipuolisesti ulkoa ja kuulonvaraisesti, sekä hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia. Hän kykenee tunnistamaan eri aikakausien musiikkia, ja on tutustunut niiden tyyleihin.
 • Kaikki duuri- ja rinnakkaiset harmoniset molliasteikot murtokolmisointuineen ja kadensseineen (I-IV-V/V7), kolmessa oktaavissa. Kadenssit voidaan suorittaa myös säestämällä yksinkertainen melodia perussointuja (I-IV-V7) käyttäen. Oppilas voi halutessaan myös soinnuttaa kappaleen itse. Melodian voi soittaa tai laulaa toinen henkilö tai oppilas itse.
 • Prima vista -soittoa

REPERTOIRE

 • Tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita.
 • Teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, tyylejä ja muotorakenteita ja jotka ovat tempoiltaan sekä tunnelmiltaan erilaisia.
 • Suomalaista musiikkia
 • Aikamme musiikkia
 • Oppilaan omat mieltymykset musiikin suhteen tulisi mielellään näkyä myös ohjelmiston valinnoissa ja tasosuorituksen taiteellisessa osassa.

ENSEMBLE PLAYING

 • Yhteismusisointia osallistumalla harppu- ja/tai muuhun orkesteri- tai -yhtyetoimintaan.
 • Säestämistä korvakuulolta ja sointumerkeistä.
 • Oppilas ottaa osaa yhteismusisointiin ja kykenee toimimaan vastuullisesti ryhmän jäsenenä.

CREATIVE SKILLS

 • Musiikin luomista, säveltämistä, improvisointia, soinnuttamista ja transponointia oppilaan ja opettajan yhdessä niin sopiessa.

CONCERT COMPETENCES

 • Esiintymisiä opiston soittajaisissa ja konserteissa.
 • Oppilas hankkii kokemusta erilaisista esiintymistilanteista, mielellään myös musiikkiopiston ulkopuolella.

LEVEL PERFORMANCE

Tekninen osa

 • Yksi etydi tai etydinomainen teos (voidaan myös soittaa taiteellisen osan yhteydessä).
 • Yksi duuri- ja yksi molliasteikko kolmisointuineen sekä kadensseineen tasosuorituksen ohjelmiston tarkastajan arpomana.
 • Kadenssien sijaan tasosuoritukseen voi valmistaa säestystehtävän valitussa sävellajissa.
 • Omaksumistehtävä, joka edustaa helppoa edellisen tason ohjelmistoa. Oppilas voi tutustua tehtävään n. kymmenen minuuttia ennen suoritusta.
 • Teknisen osan voi suorittaa myös oppilaan soittotunnin tai konserttiosuuden yhteydessä tai erikseen järjestetyissä asteikko- ja prima vista -pajoissa.
 • Teknisen osan lautakunnaksi riittää yksi harpunsoiton tai muun instrumentin opettaja ja oma opettaja. Oppilas osallistuu myös arviointiin.

Taiteellinen osa

 • Oppilas suunnittelee yhdessä opettajansa kanssa esityksen, joka sisältää erityylisiä sävellyksiä eri aikakausilta, ja/tai joka voi keskittyä johonkin teemaan.
 • Yhden sävellyksistä tulee olla laajamuotoinen.
 • Kappaleet esitetään pääsääntöisesti ulkoa.
 • On suositeltavaa, että tasosuoritus sisältää aikamme musiikkia ja suomalaista musiikkia.
 • On suositeltavaa, että ohjelma sisältää yhteismusisointia. Yhteismusisointikappaleet voidaan soittaa nuoteista.
 • Oppilaalla on mahdollisuus myös improvisointiin tai oman sävellyksen esittämiseen.
 • Taiteellinen osa voidaan soittaa joko pedaali- tai kelttiharpulla.
 • Taiteellisen osuuden voi suorittaa joko hajautetusti kahdessa osassa tai kaikki kerrallaan.

ADVANCED LEVEL

You can get skill level information for advanced studies from the teacher upon request.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taitotaulun syventävistä opinnoista saat opettajalta pyydettäessä.

en_USEnglish