The Happy Tone Piano School

In Laura Marila´s Happy Tone Piano School, piano playing is studied more freely than in the basic teaching at the music institute. Progression takes place on each student's own terms, and practicing for your own and family's pleasure is a sufficient goal. On the other hand, Happy Tone Piano School also acts as a gentle springboard for a child who might want to participate in the basic education of the music institute in the future.

Hyvänmielen Pianokouluun voi tulla pelkän kiinnostuksen perusteella. Erityisiä musiikillisia taipumuksia ei  tarvita, vaan pääasia on halu oppia. Perheen tuki on tietysti tärkeä. Kotiläksyä tulee joka kerta, ja siksi kotiin on hankittava laadukas soitin. Oppilaita otetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, syyslukukaudelle ja kevätlukukaudelle. Opetuskertoja lukukaudessa on viisitoista, minkä lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua lukukausittain järjestettävään Hyvänmielen Pianokonserttiin. 

Laura Marilan opetuksella on kaksi erityisen merkittävää päämäärää. Ensimmäinen niistä on vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja tervettä käsitystä itsestään oppijana yksilöllisen ja rohkaisevan pianonsoiton opetuksen kautta. Toisena päämääränä on edetä omien taipumusten ja tavoitteiden mukaan pianonsoiton perustaidoissa musisoinnin iloon ja elämyksiin asti. Toiminta perustuu ammatilliseen kokemukseen ja käytännössä toimiviksi ja pidetyiksi koettuihin menetelmiin. Hyvän mielen pianotunneilla käytetään nuotinluvun oppimateriaalina Laura Marilan laatimaa ja Nurmijärven musiikkiopiston kustantamaa Hyvänmielen Pianokoulua.

Laura Marilan tavoitteena on olla positiivinen kasvattaja ja luova innostaja. Keski-Suomen konservatoriolla ja Lahden ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi opiskellut Laura on toiselta koulutukseltaan lastenohjaaja, mikä tuo omaleimaisuutta opetustyyliin. Laura on opettanut päätoimisesti 20 vuotta, ja vuodesta 2006 Nurmijärvellä jo lapsena tutuksi tulleessa musiikkiopistossa. Laura ajattelee, että soittotunneilla on soittotaidon kehittymisen ohella oleellista ilo ja elämykset sekä oppilaan koko persoonan kohtaaminen.

Watch the presentation video here

en_USEnglish