INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING

 • lyhyitä harjoittelutuokioita säännöllisesti
 • toistojen välttämättömyys
 • tavoitteellisuus
 • vanhempien kannustus ja tuki

Kantele handling (together with a guardian)

 • soittimen oikea säilytys ja kuljetus
 • kanteleen osien nimet
 • kielten ja soittimen puhdistaminen (vanhemman kanssa)
 • virittäminen (neuvotaan vanhemmille)

TECHNICAL SKILLS

Playing posture

 • tuolin korkeuden säätäminen
 • luonteva ja rento soittoasento
 • rennot ja pyöreät sormet
 • joustavat ja soittoa myötäilevät käsivarret ja ranteet

Playing technique

 • yksittäisten sävelten poimiminen
 • liukunäppäys (glissandot) ja nostonäppäys
 • lauta- ja sormisammutus
 • oikean ja vasemman käden hallinta
 • melodia vasemmalla kädellä
 • peukalon soittoliikkeet
 • kolmisointu
 • mattaääni ja huiluäänien alkeet (kahden käden tekniikka)
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

MUSIC PERCEPTION

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • kuulonvarainen soittaminen
 • kielten ja sävelten nimeäminen
 • kanteleen oktaavialat
 • g- ja f-nuottiavain
 • sorminumerot
 • soittaminen ulkomuistista

REPERTOIRE

 • pieniä sävellyksiä, lastenlauluja, improvisaatioita yms.

ENSEMBLE PLAYING

 • oman opettajan kanssa soittaminen
 • yhteinen pulssi
 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi

CREATIVE SKILLS

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

CONCERT COMPETENCES

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

LEVEL PERFORMANCE

 • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

BASIC LEVEL 1

PRACTICING                                                           

 • säännöllinen kotiharjoittelu tavoitteet ja päämäärä mielessä
 • toistojen välttämättömyys
 • tavoitteellisuus
 • vanhempien kannustus ja tuki
 • tavoitteiden asettaminen opettajan kanssa

Ergonomics

 • luonteva soittoasento
 • rentouden tiedostaminen
 • rennot ja pyöreät sormet
 • joustavat ja soittoa myötäilevät käsivarret ja ranteet

Principles of the mechanics

 • viputekniikan alkeita
 • kielten ja soittimen puhdistaminen (vanhemman kanssa)
 • virittäminen (neuvotaan vanhemmille)

TECHNICAL SKILLS                                                                                                            

 • yksittäisten sävelten poimiminen
 • liukunäppäys (glissandot) ja nostonäppäys
 • lautasammutus ja sormisammutus
 • melodia vasemmalla kädellä
 • peukalon soittoliikkeet (liuku- ja nostonäppäys)
 • huiluäänien alkeet (kahden käden tekniikka)
 • dynamiikan, agogiikan, artikulaation ja fraseerauksen alkeet
 • kappaleen luonteen ja tunnelman ilmaiseminen

MUSIC PERCEPTION                                                                                                                  

 • rytmin hahmottaminen taputtaen
 • melodian hahmottaminen laulaen
 • lyhyiden melodiakuvioiden toistaminen
 • perussykkeen hallinta
 • kuulonvarainen soittaminen
 • prima vista
 • kappaleen soittaminen ulkomuistista

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • toisten soittamisen kuuleminen ja näkeminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä
 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi

CREATIVE SKILLS

 • soittaminen ”omasta päästä” eli mielikuvitusta käyttäen
 • ennalta rajattu improvisointi (esim. 1–5 äänellä tai tietyssä rytmissä)
 • improvisointi kuvasta/piirustuksesta/valokuvasta tai sadun/tarinan pohjalta
 • vapaan säestyksen alkeet

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • lavakäyttäytyminen, yleisön tervehtiminen (alku- ja loppukumarrukset)
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kaksi erityylistä kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale
 • yhteismusisointia
 • asteikot ja kolmisoinnut kahteen etumerkkiin asti
 • improvisointi tai oma sävellys

BASIC LEVEL 2

PRACTICING 

 • oma-aloitteisuus ja säännöllisyys
 • harjoittelun kohdistaminen erityisesti haastavimpiin paikkoihin
 • lämmittely, tukevat harjoitteet, työskentely ja yhteenveto
 • itsearviointi: positiivinen haasteiden kohtaaminen

TECHNICAL SKILLS

 • käsivarsisammutus
 • arpeggio molemmilla käsillä erikseen
 • vipukääntöjä kappaleen aikana (konserttikanteleella)
 • huiluäänet (yhden käden tekniikka)
 • efektiääniä, uuden musiikin soittotapoja
 • hyvä soittoasento, rentous ja venyttely
 • virittäminen viritysmittarilla (harjoittelua opettajan kanssa tunnilla, vanhemman kanssa kotona)
 • kosketuksen vaikutus kanteleen sointiin

MUSIC PERCEPTION

 • tahtilajit
 • yleisempien esitysohjeiden tunnistaminen (esim. nyanssi, aksentti- ja tempomerkinnät)
 • kertausmerkit, ykkösmaali ja kakkosmaali, da Capo
 • prima vista
 • hienovarainen dynamiikka, agogiikka, artikulaatio ja fraseeraus
 • eri aikakausien tyylien alkeet
 • kappaleen kokonaismuodon hahmottaminen, jaksottaminen

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • tempoon sopeutuminen
 • säestys/soolo
 • virheiden ohittaminen, tarvittaessa mukautuminen

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi
 • vapaa säestys
 • pelkistettyjä peruskomppeja (mm. valssi, humppa, balladi)
 • säestäminen ilman melodiaa (harmonia jaettu kahdelle kädelle, vasen käsi soittaa perusäänen ja oikea käsi soittaa soinnun)
 • kuulonvarainen soittaminen
 • helppojen laulujen soittaminen ja säestäminen korvakuulolta
 • säveltämisen ja nuotintamisen alkeita

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • oppilas osallistuu konsertteihin myös kuulijana ja oppii antamaan palautetta

LEVEL PERFORMANCE  

 • kolme erityylistä kappaletta, joista mahdollisuuksien mukaan yksi yhteissoittoa, ja etydi, etydinomainen kappale tai sooloteos
 • yhteismusisointia
 • asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit neljään etumerkkiin asti
 • vapaa säestys
 • improvisointi tai oma sävellys, voi sisältää muuntelua

BASIC LEVEL 3

PRACTICING                                                           

 • harjoittelun suunnittelu ja suunnitelman noudattaminen, vastuullisuus
 • suurien kokonaisuuksien jakaminen välitavoitteisiin
 • omien harjoitteiden kehittäminen ja omien tavoitteiden asettaminen
 • mielikuvaharjoittelu
 • itsearviointi: oman soittamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet

TECHNICAL SKILLS                                                  

 • arpeggio molemmilla käsillä kädet yhteen
 • sujuvat vipukäännöt, myös useampi vipu samanaikaisesti
 • vipupaikkojen suunnitteleminen itsenäisesti
 • melodiaa tai kuvioita huilu- ja mattaäänillä
 • efektiääniä: uuden musiikin soittotapoja, uusien soittotapojen kehittelyä (mm. erilaisilla apuvälineillä)
 • korukuviot (trillit, etuheleet, tremolo)
 • kosketuksen tiedostaminen ja muuntelu
 • nopeuden ja näppäryyden kehittäminen
 • kämmensammutus ym. osasammutukset
 • virittäminen viritysmittarilla
 • kielen vaihtaminen

MUSIC PERCEPTION                                                        

 • vaihtuvat tahtilajit
 • esitysmerkkien hallinta
 • prima vista
 • hienovaraiset sävyt
 • kappaleen kokonaismuodon hahmottaminen, jaksottaminen

REPERTOIRE     

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • muiden soittoon spontaanisti reagoiminen
 • improvisaatio yhteissoitossa
 • yhteissoittomateriaalin sovittaminen

CREATIVE SKILLS                                                                                                               

 • kappaleen muuntelu ja oma variaatio harjoitellusta kappaleesta
 • vapaa säestys
 • kuulonvarainen soittaminen, kappaleen opettelu kuulonvaraisesti
 • stemman säveltäminen
 • omien sävellysten nuotintaminen opettajan avustuksella
 • kappaleiden analysointia ja sävellystekniikan alkeita

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • oma tulkinta ja tyyli, ilmaisun rohkeus, eläytyminen
 • esiintymisjännityksen hallitseminen
 • konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

LEVEL PERFORMANCE

 

 • oppilas suunnittelee yhdessä opettajansa kanssa konserttimuotoisen suoritustilaisuuden
 • vähintään neljä kappaletta
 • yhteismusisointia
 • asteikot (kaikki asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit)
 • improvisointi (melodian improvisointia sointuasteilla I – IV – V7 – I)
 • vapaa säestys (helppojen kappaleiden säestys I-IV-V soinnuilla)

ADVANCED LEVEL

PRACTICING                                                                                        

 • eri tilanteisiin soveltuvat harjoittelumenetelmät
 • kehittämistä vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta
 • äänittäminen ja kuvaaminen harjoittelun apuna
 • harjoitusesiintymiset ja suurten kokonaisuuksien hallinta

TECHNICAL SKILLS

 • oikea ja luonnollinen soittoasento, omaan soittoasentoon liittyvien ongelmien tiedostaminen
 • tutustuminen soittoasentoon seisten
 • soinnin laatu ja erilaiset sävyt
 • sormijärjestyksen suunnittelu ja valinta (fraseeraus, artikulaatio, koordinaatio)
 • muiden instrumenttien ohjelmiston soveltaminen ja sovittaminen kanteleelle
 • enharmonian mahdollisuuksiin tutustuminen
 • kanteleen koneiston jousien säätäminen
 • kanteleen äänentoisto

MUSIC PERCEPTION                                                        

 • polyrytmiikka
 • uuden musiikin esityskäytännöt ja esitysmerkinnät
 • omaehtoinen tutustuminen eri tyylilajeihin
 • sujuva prima vista
 • nelisoinnut ja niiden merkintätavat
 • sointujen käännöksiä ja erilaisia hajotustapoja

Kantele knowledge

 • kanteleen historiaan tutustuminen
 • erilaisiin kantelemalleihin ja soittotyyleihin tutustuminen, kantelemusiikin monimuotoisuuden ymmärtäminen
 • kanteleen sukulaissoittimet

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä syventävän tason tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • yhteismusisointi ohjelmiston olennaisena osana
 • improvisointi yhteissoitossa
 • vuorovaikutteisuus (imitointi, variointi, toisten ideoiden huomioiminen)

CREATIVE SKILLS                                                                                                               

 • melodian improvisointi erilaisiin sointupohjiin
 • omien sävellysten nuotintaminen
 • improvisointia eri tyylilajeissa

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • viimeistellyt esitykset ja tilanteeseen soveltuvan ohjelmiston valinta
 • aktiivinen konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT

 

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
 • asteikot (kaikki duuri- ja molliasteikot: luonnollinen, harmoninen ja melodinen molli)
 • sisältää yhteismusisointia ja improvisointia
en_USEnglish