INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING

 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

Getting acquainted with the instrument

 • soittimeen tutustuminen
 • soittimen rakenne
 • jousen kiristäminen ja löysääminen
 • piikin säätö
 • hartsipölyn pyyhkiminen otelaudasta ja kannesta
 • vapaiden kielien nimeäminen

Adequate practicing circumstances

 • rauhallinen harjoittelupaikka nuottiteline, bassoalusta, mahdollinen tuoli
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen tietäminen

TECHNICAL SKILLS

Playing posture

 • ryhdikäs mutta rento
 • keskiasennon löytäminen (istuen tai seisten)

Left hand technique

 • käden asento
 • 1-4. sormien ote
 • ensimmäisen aseman hallinta
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Right hand technique

 • jousiote (ranskalainen tai saksalainen)
 • veto- ja työntöjouset
 • pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

MUSIC PERCEPTION

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen

REPERTOIRE

 • pieniä sävellyksiä (melodia ja säestys) ja improvisaatioita
 • g-duuri asteikko

CREATIVE SKILLS

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

CONCERT COMPETENCES

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

ENSEMBLE PLAYING

 • kaverimusiikki muiden oppilaiden kanssa
 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • yhteinen pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä

LEVEL PERFORMANCE

 • kolme pientä kappaletta
 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 1

PRACTICING

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • virittäminen mittarilla: A = 442 Hz (vanhemmat)
 • harjoitusta vaativien asioiden, vaikeiden kohtien tunnistaminen ja niihin keskittyminen
 • toistojen välttämättömyys

TECHNICAL SKILLS

 • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen tarvittaessa

Playing posture

 • ryhdikäs mutta rento
 • asennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

Left hand technique

 • ensimmäisen ja ½ -aseman hallinta, sekä II – IV asemiin tutustuminen
 • huiluäänet

Bowing technique

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • eri jousityylit

Scales

 • yksi oktaaviset asteikot kahteen etumerkkiin asti
 • sointuja

MUSIC PERCEPTION

 • eri sävellajeihin tutustuminen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • nuottiarvojen ja taukojen tunnistaminen
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kertausmerkki, 1-maali ja 2-maali sekä da Capo –merkintöjen tunnistaminen
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • ulkoa soittaminen (ilman nuottia)
 • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
 • voimakkuuserot (forte, piano, crescendo ja diminuendo)
 • fraseeraus (osaa hahmottaa musiikillisia lauseita)

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • soittokaverin kanssa toimiminen
 • helppoja kappaleita kaverin tai opettajan kanssa
 • orkesterisoitto

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla kontrabasson äänimaailmaan tutustumista
 • pieniä sävellyksiä / sovituksia

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • alku- ja loppukumarrukset
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toistenkannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kaksi erilaista perustaso 1:n vaikeustasoa edustavaa kappaletta
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 2

PRACTICING

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelee säännöllisesti
 • osaa harjoitella keskittyneesti

TECHNICAL SKILLS

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • asemanvaihdot
 • peukaloasema
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatokaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
 • eri voimakkuuksien hallinta: piano, forte, crescendo, diminuendo

Scales

 • yksi oktaaviset asteikot, sekä kaksi oktaaviset ½ .-5.-asemassa
 • soinnut

MUSIC PERCEPTION

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennysmerkkiin ja neljään alennusmerkkiin asti duureissa ja molleissa
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla kontrabasson äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti tekniikkaa: eri asemia (kaula-asemia ja peukaloasema) sekä erilaisia jousitapoja
 • asteikot
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 3

PRACTICING

 • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
 • harjoittelee tavoitteellisesti

Instrument care

 • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta

TECHNICAL SKILLS

 • soittoasennon ergonomia
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • kaula-asemien ja peukaloaseman hallinta, lyhyet ja pitkät asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibrato
 • eri voimakkuuksien hallinta (pp-ff)
 • Scales
 • kaksioktaaviset asteikot neljään etumerkkiin asti ja soinnut

MUSIC PERCEPTION

 • nuottien sujuva lukeminen ja sävelten nimeäminen g1 asti
 • Tutustuu soittamaan myös c- ja g-avaimilla
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee ja muistaa tempomuutokset kappaleiden sisällä
 • osaa soittaa eri tahtilajeissa
 • osaa soittaa laajamuotoisia teoksia
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • suunnittelee opettajansa kanssa ohjelmistoansa

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • toisten kuunteleminen oman soiton rinnalla
 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien esittäminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen kontrabassolle esim. toivelaulukirjoista

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • osaa huomioida yleisön
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • käy kuuntelemassa konsertteja

LEVEL PERFORMANCE

 • laajamuotoinen (moniosainen) teos, erityylinen kappale ja soolokappale tai etydi
 • ohjelman kesto n. 20 min
 • asteikot

ADVANCED LEVEL

PRACTICING

 • osaa aikatauluttaa harjoittelunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella yksityiskohtia ja kokonaisuutta
 • harjoittelee tavoitteellisesti

Instrument care

 • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta
 • osaa tarkastaa ja korjata tallan asennon
 • osaa vaihtaa tarvittaessa kielet
 • osaa huoltaa viritystappeja

TECHNICAL SKILLS

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento säännöllisesti
 • jousitekniikan kehittäminen sujuvaksi ja luontevaksi
 • jousitekniikan soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu

MUSIC PERCEPTION

 • osaa soittaa f-avaimen lisäksi c- ja g-avaimilla
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktereita
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • osaa soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin

REPERTOIRE

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti kontrabassolle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

ENSEMBLE PLAYING

 • orkesterisoitto ja kamarimusiikki
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • viimeistellyt esitykset
 • luonteva lavakäytös
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT

 

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
en_USEnglish