Musiikin hahmotustaidot

Musiikin hahmotustaitojen, eli muhan, opiskelu kuuluu soittotuntien ja yhteismusisoinnin ohella musiikkiopisto-opintoihin sekä perustasolla että syventävissä opinnoissa. Perustasolla muhaa opiskellaan neljä vuotta (muha 1-4), syventävissä opinnoissa vähintään kaksi lukukautta. Perustason muha-kurssit sisältävät musiikin teorian ja säveltapailun (muha 1-3) sekä musiikin historian (muha 4) opintoja. Opetuksen tavoitteena on tukea ja monipuolistaa oppilaan musiikillisia taitoja niin soittoharrastuksessa kuin muussa musiikillisessa toiminnassa. Suositeltava aika aloittaa muha on noin 9–10-vuotiaana.

Musiikin hahmotustaitojen opiskelun on tarkoitus kulkea käsi kädessä soitto-opintojen ja tasosuoritusten kanssa, jotta opinnot tukisivat toisiaan mahdollisimman hyvin. Muhasta siis voi ja toisinaan kannattaakin pitää välivuosia, jotta eteneminen pysyisi samantahtisena. Joitakin muha-opintoja on mahdollista korvata esimerkiksi lukion musiikin kursseilla tai kesäleirillä suoritetuilla musiikin hahmotustaitojen opinnoilla. Korvaavuuksista neuvotellaan aina muhaopettajan kanssa. Muha-kurssien suoritusmerkinnät tarvitaan musiikkiopiston todistuksiin.

Musiikin hahmotustaitoja opiskellaan viikoittaisella ryhmätunnilla, ja tunnin pituus on kurssista riippuen 45–60 minuuttia.

MUHA 1

Muha 1 on aloituskurssi n. 9
In the course, you will learn skills, facts and concepts that support the hobby of playing music: you will get to know sheet music, practice melodies and rhythms, and develop aural skills while singing and listening.
The teaching uses the Musiikkiseikkailu-book, which is ordered collectively for all registered students in August and invoiced after the lessons have started.

MUHA 2

Muha 2 -kurssilla harjoitellaan nuotinlukua ja säveltapailua sujuvaksi ja opetellaan uusia asteikkoja, tahtilajeja, sointuja sekä laajennetaan musiikkisanastoa. Muha 2 on mahdollinen aloituskurssi, jos ykköstason taidot ovat hyvin tuttuja. Jos suunnittelet aloittavasti opinnot muha 2 -kurssista, neuvottele asiasta ensin opettajan kanssa. Opetuksessa käytetään Musiikkiseikkailu-oppikirjaa, joka tilataan yhteistilauksena kaikille ilmoittautuneille elokuussa ja laskutetaan tuntien alettua.

MUHA 3

Muha 3 -kurssia suositellaan noin 13–14-vuotiaille. Kurssilla jatketaan säveltapailun ja nuotinkirjoituksen harjoittelua sekä opitaan sointuja ja harmoniaa muun muassa koskettimiston avulla. Opetuksessa käytetään Tohtori Toonika -kirjaa, jonka oppilaat hankkivat omatoimisesti.

MUHA 4

Muha 4 -kurssilla tutustutaan musiikin historiaan sekä opitaan kuuntelemaan ja analysoimaan kuulonvaraisesti erilaista musiikkia. Kurssia suositellaan n. 13–15-vuotiaille. Oppikirjaa ei käytetä.

MUHA SYVENTÄVÄ

Syventävät muha-opinnot rakentuvat oppilaan kiinnostuksen kohteille ja omille valinnoille. Opetusta on tarjolla neljä erilaista lukukauden mittaista kokonaisuutta, joista oppilaan on suoritettava vähintään kaksi päättötodistuksen saadakseen. Oppikirjaa ei käytetä.

1) Improvisation and composition

2) Solfège

3) Styles and history

4) Researching and theory

 

 

en_USEnglish