INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING

 • Lyhyitä harjoittelutuokioita säännöllisesti
 • Sopivien tavoitteiden asettaminen yhdessä opettajan kanssa ja niiden saavuttaminen
 • Hyvät harjoitteluolosuhteet (sopiva tuoli, nuottiteline, rauhallinen ympäristö)
 • Vanhemman kannustus ja tuki tärkeää

Soittimen käsittely

 • Omasta soittimesta huolehtiminen (soittimen säilyttäminen ja kuljetus turvallisesti)
 • Harmonikan eri osien nimeäminen

  TECHNICAL SKILLS

  • Etsitään hyvä soittoasento
  • Palkeen käytön perusteet
  • Oikean ja vasemman käden hallinta ainakin kädet erikseen

  MUSIC PERCEPTION

  • Nuotinluvun alkeet
  • Sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
  • Soittaminen nuotista, korvakuulolta, ilman nuotteja tai ulkoa

   ENSEMBLE PLAYING

   • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
   • Yhteisen pulssin löytäminen
   • Toisen kuunteleminen

   CREATIVE SKILLS

   • Esiintymiseen valmistautuminen ja lavaetikettiin tutustuminen
   • Osallistuminen konserttiin esiintyjänä sekä kuuntelijana

   CONCERT COMPETENCES

   • esiintymiseen valmistautuminen
   • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

   REPERTOIRE

   • Lastenlauluja, pieniä sävellyksiä, improvisaatiota

   LEVEL PERFORMANCE

   • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

   BASIC LEVEL 1

   PRACTICING

   • Säännölliset harjoittelutuokiot kotona
   • Sopivien tavoitteiden asettaminen opettajan kanssa ja niiden saavuttaminen
   • Vanhemman kannustus ja tuki tärkeää

   TECHNICAL SKILLS

   • Luonteva soittoasento, remmien säädöt
   • Palkeen käyttö
   • Oikean ja vasemman käden hallinta, soitetaan molemmilla käsillä yhtä aikaa

   MUSIC PERCEPTION

   • Harjoitellaan nuotinlukua
   • Soittaminen korvakuulolta opettajan mallin mukaan
   • Kappaleen soittaminen ilman nuotteja ulkomuistista
   • Tutustutaan asteikkoihin
   • Helppoja prima vista-tehtäviä soittotuntien puitteissa

   ENSEMBLE PLAYING

   • Yhteissoittoa sekä oman opettajan että toisen oppilaan kanssa

   CREATIVE SKILLS

   • Erilaisia improvisaatioharjoituksia
   • Korvakuulolta soittamista
   • Omia sävellyksiä/sovituksia sekä niiden merkitsemistä muistiin

   CONCERT COMPETENCES

   • Esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • Lavakäyttäytyminen, yleisön tervehtiminen (alku- ja loppukumarrukset)
   • Kappaleen harjoittelu esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
   • Virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä

   REPERTOIRE

   • Yhdeksän erityylistä kappaletta
   • Duuri- ja molliasteikkoja murtokolmisointuineen C-riviltä yhden oktaavin alueelta. Asteikot voi soittaa kädet erikseen. Lisäksi kromaattinen asteikko oikealla kädellä. Asteikot soitetaan omalle opettajalle.

   LEVEL PERFORMANCE

   • Kolme erityylistä kappaletta
   • Ohjelmisto voi sisältää yhteismusisointia, improvisointia tai oman sävellyksen

   BASIC LEVEL 2

   PRACTICING

   • Itsenäiset ja säännölliset harjoittelutuokiot kotona
   • Sopivien tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
   • Kappaleiden soitto myös ilman nuotteja

   TECHNICAL SKILLS

   • Syvennetään palkeenkäytön eri tekniikoiden osaamista
   • Tutustutaan erilaisiin komppeihin

   MUSIC PERCEPTION

   • Kehitetään nuotinlukutaitoa
   • Oman ohjelmiston musiikillisten rakenteiden, rytmien ja melodiakulkujen hahmottaminen
   • Vapaan säestyksen alkeita, kappaleen säestystä korvakuulolta käyttäen ainakin I- ja V-asteen sointuja
   • Prima vista-soittoa

   ENSEMBLE PLAYING

   • Yhteissoittoa sekä oman opettajan että muiden oppilaiden kanssa

   CREATIVE SKILLS

   • Erilaisia improvisaatioharjoituksia
   • Omia sävellyksiä/sovituksia sekä niiden merkitsemistä muistiin
   • Eri musiikkityyleihin tutustumista ja niiden ominaispiirteiden ilmaisemista omassa soitossa

   CONCERT COMPETENCES

   • Esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • Osallistuminen sekä kuuntelijana että esiintyjänä
   • Osaa eläytyä esitettävän kappaleen tunnelmaan

   REPERTOIRE

   • 12 erityylistä kappaletta
   • Duuri- ja molliasteikkoja C- ja D-riviltä kahden oktaavin alueelta murtokolmisointuineen (I-aste) ja kadensseineen (I-IV-V-I) molemmilla käsillä yhtä aikaa. Asteikot soitetaan soittotuntien puitteissa omalle opettajalle.

   LEVEL PERFORMANCE

   • Neljä erityylistä kappaletta
   • Ohjelmisto voi sisältää yhteismusisointia, improvisointia tai oman sävellyksen

    

   BASIC LEVEL 3

   PRACTICING

   • Soittotaidon ylläpitäminen ja harjoittaminen itsenäisesti
   • Omien tavoitteiden asettaminen ja niihin määrätietoisesti pyrkiminen
   • Mielikuvaharjoittelu osana harjoittelua
   • Itsearviointi: oman soittamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet

   TECHNICAL SKILLS

   • Paljetremolo joko kappaleessa tai asteikkosoiton yhteydessä
   • Musiikillisten rakenteiden ja kappaleiden erityispiirteiden esiin tuominen omassa soitossa

   MUSIC PERCEPTION

   • Erilaisten musiikillisten rakenteiden, rytmien ja melodiakulkujen hahmottaminen
   • Eri tyylikausille tai musiikkityyleille tyypillisten piirteiden esiintuominen omassa soitossa
   • Vapaasäestystaitojen syventäminen
   • Prima vista-tehtäviä (oppilaan soitin huomioiden) sekä melodia- että standardbassolla

   ENSEMBLE PLAYING

   • Yhteissoittoa erilaisissa kokoonpanoissa

   CREATIVE SKILLS

   • Improvisaatio- tai sävellystaitojen syventäminen
   • Eri musiikkityylien ja niiden ominaispiirteiden ilmaisemista omassa soitossa

   CONCERT COMPETENCES

   • Esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • Oma tulkinnan ja tyylin etsiminen, ilmaisun rohkeus, eläytyminen
   • Esiintymisjännityksen hallitseminen
   • Konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

   REPERTOIRE

   • 12 erityylistä kappaletta
   • Duuri- ja molliasteikot C-, D- ja G-riviltä kahden oktaavin alueelta murtokolmisointuineen (I-aste) ja kadensseineen (I-IV-V7-I) molemmilla käsillä yhtä aikaa. Kromaattinen asteikko molemmilla käsillä kahden oktaavin alueelta. Asteikot soitetaan soittotuntien puitteissa omalle opettajalle.

   LEVEL PERFORMANCE

   • Vähintään neljä erityylistä kappaletta jotka tuovat esiin monipuolisesti oppilaan taitoja, osaamista ja mielenkiinnon kohteita
   • Ohjelmisto voi sisältää yhteismusisointia, improvisointia tai oman sävellyksen

   ADVANCED LEVEL

   PRACTICING

   • Harjoittelun aikatauluttaminen ja suunnitelmallisuus
   • Kehittämistä vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta
   • Suurten kokonaisuuksien hallinta
   • Erilaisten harjoittelutekniikoiden hyödyntäminen

   TECHNICAL SKILLS

   • Oikea soittoergonomia ja tarvittaessa sen ongelmakohtien korjaus
   • Erilaisten soittotekniikoiden sujuva käyttö ja omatoiminen soveltaminen tarpeen mukaan

   MUSIC PERCEPTION

   • Omaehtoinen tutustuminen eri tyylilajeihin
   • Sujuva prima vista sekä melodia- että standardbassolla (oppilaan soitin huomioiden)
   • Vapaasäestystehtäviä sointumerkeistä ja korvakuulolta

   ENSEMBLE PLAYING

   • Erilaisissa kokoonpanoissa soittaminen
   • Erilaiset roolit kokoonpanoissa

   CREATIVE SKILLS

   • Oman soittotyylin kehittäminen
   • Soittotaidon ja repertuaarin kehittäminen omien mieltymysten mukaan

   CONCERT COMPETENCES

   • Esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
   • Viimeistellyt esityksett ja tilanteeseen sopivan ohjelmiston valinta
   • Esiintymisjännityksen hallitseminen
   • Konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

   REPERTOIRE

   • 12 erityylistä kappaletta
   • Duuri- ja molliasteikot (luonnollinen, melodinen ja harmoninen molli) C-, D- ja G-riviltä kahden oktaavin alueelta

   LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT

   • Oppilas suunnittelee oman opettajan kanssa konserttiohjelman, joka tuo monipuolisesti esille oppilaan muusikkoutta ja oman instrumentin hallintaa
   • Konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
   • Ohjelmisto voi sisältää yhteismusisointia, improvisointia tai omia sävellyksiä

    

   en_USEnglish