INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING

 • hyvät harjoitusolosuhteet: rauhallinen, keskittymistä tukeva paikka
 • nuottiteline
 • hyvä ja turvallinen soittimen säilytyspaikka
 • säännöllisyys, pieniä harjoittelutuokioita säännöllisesti
 • nuoteista ja läksyvihkosta huolehtiminen
 • keskittyminen harjoitteluun
 • omien läksyjen tietäminen
 • vanhemman apu tärkeää

TECHNICAL SKILLS

Playing posture

 • ryhdikäs mutta rento
 • lepoasento -soittoasento
 • jalat tukevasti maassa

Left hand technique

 • käden asento
 • luonnolliset huiluäänet
 • alkeisasemanvaihto
 • 1-4 sormien ote (1 23 4)
 • äänen korjaaminen, kontrolli ja puhtaus

Right hand technique

 • hyvä ja rento jousiote
 • veto- ja työntöjouset
 • jousen nosto
 • pizzicato + vasemman käden pizzicato
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

Scales

 • vapaasta kielestä lähtevät duuriasteikot (C-, G-, ja D-duurit 1-oktaavi)

MUSIC PERCEPTION

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu – korjaaminen

REPERTOIRE

 • pieniä kappaleita ja improvisaatioita, lastenlauluja yms.

ENSEMBLE PLAYING

 • kaverimusiikki muiden oppilaiden kanssa
 • kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi
 • unisono-soitto ryhmässä (1-ääninen)
 • yhteiset jousitukset ja pulssi
 • säestäminen – melodian soitto
 • oman opettajan ja pianistin kanssa soittaminen
 • kappaleen aloitusmerkin antaminen

CREATIVE SKILLS

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

CONCERT COMPETENCES

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytyminen: alku- ja loppukumarrukset
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kolme pientä (oktaavin sisällä kulkevaa) kappaletta, joista yksi voi olla etydi tai etydinomainen kappale
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 1

PRACTICING

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • toistojen välttämättömyys
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti

TECHNICAL SKILLS

 • käsien sujuva toiminta omaa soittoa kuunnellen – sävelpuhtauden ja äänen laadun korjaaminen

Playing posture

 • ryhdikäs mutta rento
 • asennon korjaaminen peilin avulla
 • soittoasento pysyy koko kappaleen ajan

Left hand technique

 • uudet sormiryhmittelyt (12 3 4, 1 2 34)
 • huiluäänillä leikittely

Bowing technique

 • jousen eri osissa soittaminen: kantajousi, kärkijousi, keskijousi, kokojousi, jousen jakojen suunnittelu
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legatosoitto (kaaret)
 • artikulaation alkeet (martelé- ja staccato, spiccato)

MUSIC PERCEPTION

 • yhden oktaavin asteikkoja sointuineen uusilla sormiryhmittelyillä
 • yhden oktaavin luonnollisia molliasteikkoja sointuineen
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • pienien kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • osaa soittaa ulkoa (muistaa ilman nuottia)
 • osaa soittaa eri tyylisiä kappaleita
 • nuotinlukuharjoituksia

REPERTOIRE

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan noin kolminkertainen määrä perustaso 1:n vaatimustason kappaleita (tasosuorituksen ohjelma mukaan luettuna)

ENSEMBLE PLAYING

 • soittokaverin kanssa toimiminen,
 • pienyhtyeessä toimiminen
 • helpot 2- ääniset kappaleet kaverin tai opettajan kanssa
 • pianistin kanssa soittaminen
 • orkesterisoitto

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla tutustumista alttoviulun äänimaailmaan
 • omia pieniä sävellyksiä

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa ja eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen, toisten kannustaminen
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • esiintyy Numon konserteissa ja oma-aloitteisesti muuallakin
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi (koko ensimmäisen aseman laajuudella)
 • yhden oktaavin asteikkoja sointuineen uusilla sormiryhmittelyillä
 • yhden oktaavin luonnollisia molliasteikkoja sointuineen
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 2

PRACTICING

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • osaa harjoitella huolellisesti (sävelpuhtaus ja rytmi)
 • harjoittelu on säännöllistä ja keskittynyttä
 • toistojen välttämättömyys
 • pystyy käyttämään metronomia harjoittelun apukeinona

TECHNICAL SKILLS

 • soittoasennon ergonomia, hartiat rentoina
 • jousi pysyy suorassa
 • I-, II- ja III-asemien hallinta ja asemanvaihdot
 • jousitekniikan kehittäminen ja jousen eri osissa soittaminen
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • legato-kaarien hallinta ja staccato-tekniikka
 • vibraton alkeet
 • sävelpuhtauden kuuntelu sekä rytmien hallinta
 • eri voimakkuuksien hallinta (piano, forte, crescendo, diminuendo)
 • soittimen virittäminen

Scales

 • uudet asteikot I-, II- ja III-asemissa sointuineen myös asemanvaihtoja käyttäen

MUSIC PERCEPTION

 • uusia asteikkoja I-, II- ja III-asemissa käyttäen myös asemanvaihtoja
 • nuottien nimeäminen otelaudalla ja viivastolla C-avaimella
 • hahmottaa soitostaan harjoittelua vaativia asioita
 • tempon pitäminen ja kappaleen pulssin hahmottaminen
 • perusrytmikuvioiden hallinta
 • kappaleiden sujuva hallinta alusta loppuun
 • kappaleiden hankalien kohtien hallinta
 • kappaleen kokonaisrakenteen hahmottaminen
 • soittaa kappaleita ulkoa ilman nuottia
 • osaa soittaa ja tunnistaa eri tyylisiä kappaleita
 • suunnittelee ohjelmistoa opettajansa kanssa

SOITTETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuoritusta soitetaan vähintään kolmionkertainen määrä (tasosuorituksen ohjelma mukaan lukien) perustaso 2:n vaikeustasoa edustavia kappaleita

ENSEMBLE PLAYING

 • pystyy soittamaan yksin stemmaansa yhtyeessä
 • osaa soittaa yhteissoittokappaleita sekä pienyhtyeessä että orkesterissa
 • osaa hallita sävelpuhtauden ja äänen voimakkuuden soittaessaan yhdessä toisten kanssa
 • harjoittelee myös itsenäisesti pianistin kanssa

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi: 1-5 sävelellä leikittely opettajan kanssa sekä ryhmässä
 • mielikuvien ja tarinoiden avulla alttoviulun äänimaailmaan tutustumista
 • omia pieniä sävellyksiä

CONCERT COMPETENCES

 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet sekä etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • kaksi erilaista kappaletta ja etydi, joissa monipuolisesti asemia ja asemanvaihtoja sekä erilaisia jousitapoja
 • nuotinlukutehtävä

BASIC LEVEL 3

PRACTICING

 • huolehtii oman soittimensa säännöllisestä huollosta: tallan asennon korjaaminen, kielten vaihto, viritystappien huoltaminen
 • osaa virittää itse
 • osaa työskennellä omatoimisesti ja pitkäjänteisesti
 • osaa tauottaa harjoitteluaan
 • osaa harjoitella tarkoituksenmukaisesti ja käyttää monipuolisia harjoitustapoja (esim. mielikuvaharjoittelu, metronomi)

TECHNICAL SKILLS

 • soittoasennon ergonomia
 • osaa tarkkailla ja korjata soittoasentoaan
 • pystyy soiton aikana kuuntelemaan ja korjaamaan sävelpuhtautta
 • uudet asemat käyttöön IV-asemasta ylöspäin
 • jousitekniikan kehittäminen, osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • pyrkimys kauniiseen ääneen
 • pariääni- ja akordisoitto
 • legato-kaarien hallinta, staccato-tekniikka ja uusia jousilajeja käyttöön tarpeen mukaan
 • osaa soveltaa jousitekniikkaa musiikin muotoiluun
 • vibrato
 • äänenvoimakkuuksien hallinta (pp-FF)

Scales

 • kolmioktaaviset asteikot ja soinnut

MUSIC PERCEPTION

 • nuottien lukeminen ja sävelten nimeäminen
 • uudet sävellajit kaikilla sormiryhmittelyillä, kaikki asemat käytössä
 • G-avaimeen tutustuminen
 • hahmottaa soitostaan harjoittelua vaativia asioita
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja
 • ja erilaisia karaktereita
 • hallitsee eri tahtilajeja sekä muistaa tahtilaji- ja tempomuutokset kappaleiden sisällä kappaleiden sisällä
 • soittaa laajamuotoisia teoksia (vähintään 2 osaa)
 • ohjelmisto sisältää musiikkia eri tyylikausilta sekä eri tyylilajeja
 • osaa soittaa tyylilajien mukaisesti
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa

ENSEMBLE PLAYING

 • oman soiton sopeuttaminen toisten soittoon, kuunteleminen
 • yhteismusisointi orkesterissa ja pienyhtyeessä
 • kamariyhtyeen jäsenenä toimiminen (eri soittimien kanssa)
 • oppilaspianistin kanssa soittaminen

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi tai itse keksityt pienet kappaleet
 • yksinkertaisten sävelmien soittaminen korvakuulolta helpoissa sävellajeissa
 • tuttujen sävelmien soveltaminen alttoviululle esim. toivelaulukirjoista

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet, etsii ja kuuntelee niistä äänitteitä
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • oppilas käy kuuntelemassa konsertteja
 • suhtautuminen esiintymisjännitykseen, keskustelu ja keinot sen hallitsemiseksi
 • persoonallinen ote soitossa

LEVEL PERFORMANCE

 • laajamuotoinen (moniosainen) teos, erillinen kappale ja soolokappale tai etydi,
 • ohjelman kesto n. 20 min
 • nuotinlukutehtävä

ADVANCED LEVEL

PRACTICING

 • osaa suunnitella harjoitusaikataulunsa viikko-ohjelmaansa
 • käyttää harjoitusaikansa järkevästi ja tavoitteellisesti
 • osaa käyttää erilaisia harjoittelutapoja, esim. äänittää ja kuuntelee omaa soittoaan
 • tiedostaa eri osa-alueiden merkityksen soitossa ja tarvittaessa kohdentaa harjoittelua tiettyyn alueeseen
 • osaa harjoitella sekä yksityiskohtia että kokonaisuutta
 • harjoitusesiintymiset

TECHNICAL SKILLS

 • syvennytään hyvän ergonomian lähtökohtiin ja tarkistetaan soittoasento
 • säännöllisesti, oma arviointi ja mahdollisten ongelmien tiedostaminen
 • jousilajien luonteva käyttö, soveltaminen musiikin muotoiluun
 • vibraton, pariäänien ja akordien monipuolinen käyttö
 • koko otelauta tuttu
 • omien sormitusten ja jousitusten suunnittelu

MUSIC PERCEPTION

 • soittaa sujuvasti C- ja G-avaimilla ja tutustuu myös F-avaimeen
 • hahmottaa soitostaan asioita, jotka vaativat harjoittelua
 • hahmottaa musiikin elementtejä, fraaseja ja erilaisia karaktäärejä
 • laajamuotoisten teosten valmistaminen
 • eri tyylikausien ja tyylien syvempi tunteminen
 • äänitteiden vertaileva kuuntelu
 • soittaa osan ohjelmistostaan ulkoa
 • osaa ilmentää soitossaan erilaisia tunnelmia
 • osaa valita sopivan ohjelmiston eri tilanteisiin
 • sujuva nuotinlukutaito

REPERTOIRE

 • ennen päättökonserttia soitetaan laajasti alttoviululle sävellettyä syventävän tason ohjelmistoa eri tyyleissä ja eri aikakausilta

ENSEMBLE PLAYING

 • yhteismusisointi yhtyeissä ja orkestereissa
 • osaa vaihdella rooliaan, pystyy ottamaan tarvittaessa myös johtavan roolin
 • pystyy toimimaan itsenäisesti kamariyhtyeen jäsenenä

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi, sävellys ja sovitus oppilaan kiinnostuksen mukaan

CONCERT COMPETENCES

 • viimeistellyt esitykset
 • keskittymisen ylläpitäminen esiintyessä
 • luonteva lavakäyttäytyminen
 • eläytyminen musiikkiin oman näkemyksen mukaisesti
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
 • kolmi- tai nelioktaavinen asteikko ja 3- ja 4-sointuja, etydinuotinlukutehtävä
en_USEnglish