INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

PRACTICING

 • oppilas tottuu harjoittelemaan säännöllisesti
 • harjoitusta vaativien asioiden huomioiminen ja niihin keskittyminen
 • vanhemman kannustus ja tuki
 • oman osaamisen tunnistaminen

Getting acquainted with the instrument

 • pianon rakenne ja toiminta
 • koskettimiin tutustuminen
 • korkeat äänet – matalat äänet
 • tuolin korkeuden säätäminen

Adequate practicing circumstances

 • rauhallinen harjoittelupaikka
 • akustinen piano tai laadukas digipiano
 • säännöllisyys (vanhemmat huolehtivat), pieniä tuokioita suunnitelmallisesti
 • omien läksyjen muistaminen

TECHNICAL SKILLS

 • hyvä istuma-asento
 • jalat tukevasti lattiassa tai jalkatuella
 • käsien ja sormien soittoasentoihin tutustuminen
 • kaikkien sormien käyttäminen
 • kahdella kädellä soittaminen samanaikaisesti
 • peruskosketustavat (legato, staccato)
 • äänen voimakkuuden hallinta

MUSIC PERCEPTION

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja sävelkorkeuden hahmottaminen
 • oman soiton kuuntelu ja korjaaminen
 • pienten melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta

REPERTOIRE

 • riittävä määrä lastenlauluja, pieniä sävellyksiä, improvisaatioita yms.

ENSEMBLE PLAYING

 • oman opettajan kanssa soittaminen
 • yhteinen pulssi
 • säestäminen – melodian soitto

CREATIVE SKILLS

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

CONCERT COMPETENCES

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

LEVEL PERFORMANCE

 • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

BASIC LEVEL 1

PRACTICING

 • vanhemman kannustus ja tuki
 • kyky tunnistaa milloin soitto menee ”nuottien mukaan”
 • vaikeiden kohtien toistaminen useita kertoja
 • harjoittelun säännöllisyys, huolellisuus

TECHNICAL SKILLS

 • sormien, ranteiden ja käsivarsien luonteva käyttö
 • joustava ranne
 • käsivarren painon käyttäminen
 • eri kosketustapoihin tutustuminen
 • asteikkojen ja kolmisointujen (6-8 sävellajia) soittaminen kahden oktaavin alueelta

MUSIC PERCEPTION

 • kappaleen sykkeen hahmottaminen ja tempon säilyttäminen
 • viivastolla olevien nuottien tunnistaminen ja soittaminen
 • perusrytmien hahmottaminen ja soittaminen
 • tärkeimpien esitysmerkintöjen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen soittamisessa
 • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
 • korvakuulolta soittaminen
 • ulkomuistista soittaminen
 • eri tyylisten kappaleiden soittaminen
 • Mupe 1-tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon
 • musiikin kuuntelukokemusten hankkiminen ja sen tuottamien tunteiden havaitseminen

REPERTOIRE

 • ennen seuraavalle tasolle siirtymistä soitettava soittonäytteeseen verrattuna noin kolminkertainen määrä 1-tason kappaleita (mukaan lukien soittonäytteessä soitettavat teokset)

ENSEMBLE PLAYING

 • soittaminen oman opettajan tai toisen oppilaan kanssa

CREATIVE SKILLS

 • musiikkiin tutustuminen mielikuvien, tarinoiden ja tunnelmien avulla
 • improvisointi valituilla sävelillä esim. tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • pienten omien sävellysten tekeminen
 • 2-3:lla soinnulla säestäminen

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • kappaleiden harjoittelu esityskuntoon
 • ulkoa soittaminen
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • asenne: soittamisen ilo, omista taidoista nauttiminen, pettymysten sietäminen
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • asteikkosoiton näyte (yhteensä 6-8 sävellajia) puolivuosittain ennen tasosuoritusta ja/tai tasosuorituksessa
 • kaksi erityylistä sävellystä, etydinomainen kappale ja prima vista (nuotinlukunäyte)
 • tasosuoritus soitetaan ulkoa ja voi sisältää myös yhteissoittoa

BASIC LEVEL 2

PRACTICING

 • hahmottaa omasta soitostaan ja ohjelmistostaan asioita, joihin kannattaa harjoiteltaessa keskittyä
 • harjoittelee säännöllisesti ja keskittyneesti
 • ohjelmiston pitää sisältää barokkikappaleita ja wieniläisklassista musiikkia
 • ohjelmistoa tulee olla soitettuna noin kolminkertainen määrä tasosuorituksen ohjelmistonäytteeseen nähden

TECHNICAL SKILLS

 • asteikkojen ja kolmisointujen soittaminen neljän oktaavin alueella (8 uutta sävellajia)
 • kirkas sormitekniikka ja käsivarren luonnollinen paino
 • artikulaation ja dynamiikan vivahteikkuus
 • moniäänisen tekstuurin balansointi sekä yhdellä että kahdella kädellä soitettaessa
 • pedaalin käyttö ja sen kuunteleminen

MUSIC PERCEPTION

 • sävellajien tunnistaminen ja toteuttaminen neljään ylennys- ja alennusmerkkiin asti sekä duureissa että molleissa
 • keskeisten muotoa ja sisältöä luovien elementtien hahmottaminen sävellyksistä (mm. sävellaji, kokonaismuoto, fraasit, karakterit)
 • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
 • transponointiin tutustuminen
 • tärkeimpiin musiikinhistorian tyylikausiin tutustuminen
 • tulkinnallisten vapauksien mahdollisuuksiin tutustuminen
 • Mupe 2:n tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon

REPERTOIRE

 • ennen seuraavalle tasolle siirtymistä soitettava soittonäytteeseen verrattuna vähintään noin kolminkertainen määrä 2-tason kappaleita (mukaan lukien soittonäytteessä soitettavat teokset)

ENSEMBLE PLAYING

 • yhteinen tempo ja toisen kuunteleminen
 • joustava rytmin käsittely
 • virheiden ohittamisen taito

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi (esim. soinnuilla, rytmillä tai melodialla)
 • erilaiset säestystavat perussoinuilla
 • omia pieniä sävellyksiä

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • valitsee opettajansa kanssa esitettävät kappaleet
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon ja esittää kappaleita ulkomuistista
 • jaksaa hioa kappaletta ja esittää sen uudestaan
 • osaa huomioida yleisön esiintymistilanteessa
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • asteikkosoiton näyte (8 uutta sävellajia) puolivuosittain ja/tai tasosuorituksessa
 • kolme erityylistä sävellystä (joista yksi on barokin tai wieniläisklassismin ajalta), etydinomainen kappale, vapaa säestys -kappale ja prima vista (nuotinlukunäyte)
 • tasosuoritus soitetaan ulkoa (paitsi kamarimusiikki ja vapaa säestys)
 • yhteissoitto ja kamarimusiikki ovat ohjelmistonäytteessä toivottavia

BASIC LEVEL 3

PRACTICING

 • omatoiminen työskentely
 • harjoittelun tauottaminen
 • metronomin kanssa harjoittelu
 • harjoittelutapojen monipuolisuus
 • harjoittelun kohdentaminen vaikeisiin kohtiin
 • keskittyminen harjoiteltavaan taitoon tai kappaleeseen
 • pitkäjänteinen työskentelytaito

TECHNICAL SKILLS

 • hyvät soittoasennot ja -liikkeet sekä niiden tarkkailu ja korjaaminen
 • kaikkien sävellajien asteikkojen ja kolmisointujen soittaminen neljän oktaavin alueella
 • oktaavitekniikka
 • nelisoinnut
 • pedaalitekniikan vivahteet (1/2-ja 1/4-pedaali)
 • kirkas sormitekniikka
 • sormien, ranteiden ja käsivarsien joustava, hallittu ja monipuolinen käyttö
 • moniäänisen tekstuurin balansointi sekä yhdellä että kahdella kädellä soitettaessa

MUSIC PERCEPTION

 • sujuvan nuotinluvun harjoittaminen
 • musiikin rakennetta ja sisältöä luovien elementtien yksityiskohtainen hahmottaminen (esim. taitteet, fraasit, karakterit, rytmihahmot ja rekisterit)
 • tempon ja sen muutosten huomioiminen ja hallinta
 • laajamuotoisten teosten opiskelu
 • tärkeimpiin musiikinhistorian tyylikausiin tutustuminen
 • muistinvarainen soittaminen
 • oman tulkinnan rakentaminen
 • I-IV-V7-I-kadenssisointujen soittaminen
 • transponointiin tutustuminen
 • Mupe 3 tietosisällön soveltaminen soitettavaan ohjelmistoon

ENSEMBLE PLAYING

 • jousisoittajan tai puhaltajan kanssa yhdessä soittaminen
 • joustava rytmin käsittely
 • reagointi toisen soittotapaan
 • virheiden ohittamisen taito

CREATIVE SKILLS

 • improvisointi ja omien kappaleiden tekeminen
 • kuulonvaraisesti soittaminen
 • vapaa säestys -taitojen kehittäminen
 • harmonian laajempien hajotusten ymmärtäminen ja soveltaminen esim. vapaa säestys -kappaleissa

CONCERT COMPETENCES

 • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • esiintymisrentous
 • teosten esittäminen viimeistellysti
 • karakterien ja tunnelmien vivahteikas ilmentäminen
 • muistinvarainen soittaminen
 • yleisön huomioiminen esiintymistilanteissa
 • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • konserttikäynnit kuulijana

LEVEL PERFORMANCE

 • asteikkosoiton näyte puolivuosittain (loput soitetaan ohjelmistonäytteen yhteydessä)
 • 3-4 erityylistä sävellystä (joista yksi on barokin tai wieniläisklassismin ajalta), etydinomainen kappale, vapaa säestys-kappale ja prima vista
 • yhden ohjelmistonäytteessä esitettävistä teoksista tulee olla laajamuotoinen: esim. sonaatti tai sen osa, fantasia, muunnelmateos tai sarja pienempiä teoksia (esim. kolme Chopinin preludia)
 • voi sisältää myös oman sävellyksen tai improvisaation
 • soitetaan pääsääntyöisesti ulkoa (paitsi kamarimusiikki ja vapaa säestys)
 • yhteissoitto tai kamarimusiikki ovat ohjelmistonäytteessä toivottavia

ADVANCED LEVEL

PRACTICING

 • kappaleiden harjoitusaikataulun suunnittelu ja riittävän ajan löytäminen pianonsoiton harjoitteluun omasta viikko-ohjelmasta
 • erilaisten harjoittelutapojen tunteminen ja niiden käyttäminen monipuolisesti osana tavoitteellista harjoittelua
 • soittotaidon eri osa-alueiden tunnistaminen ja kyky kohdentaa harjoittelu tiettyyn osa-alueeseen
 • yksityiskohtien harjoittelu
 • kokonaisuuden ja yleisen sujuvuuden harjoittelu

TECHNICAL SKILLS

 • sormien, ranteiden ja käsivarsien joustava, hallittu ja monipuolinen käyttö
 • nopeiden kuvioiden tasainen ja vaivaton soittaminen
 • suuren soinnin vaivaton tuottaminen
 • vivahteikas ja kontrolloitu pedaalin käyttö
 • sujuvat ja nopeat asteikot ja kolmisoinnut kaikissa sävellajeissa. (Asteikot soitetaan omalle opettajalle.)
 • rytmikuvioiden ja peruspolyrytmien (2 vastaan 3; 3 vastaan 4) vaivaton soittaminen

MUSIC PERCEPTION

 • riittävä prima vista -taito ja kyky kehittää sitä
 • musiikin muotoa ja sisältöä luovien elementtien yksityiskohtainen tunnistaminen nuoteista ja niiden ilmentäminen soitossa
 • harjoittelua vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta ja soitettavasta teoksesta
 • keskeisten musiikkityylien tunnistaminen ja niiden paikantaminen musiikin historiaan

ENSEMBLE PLAYING

 • kyky vaihdella roolia kokoonpainoissa ja tarvittaessa myös johtavan roolin ottaminen
 • harjoitusten suunnittelu, sopiminen ja läpivieminen

CREATIVE SKILLS

 • improvisointia, sävellystä, sovitusta ja vapaata säestystä oppilaan kiinnostuksen mukaan

CONCERT COMPETENCES

 • teosten esittäminen viimeistellysti
 • esittäminen nuoteista ja muistinvaraisesti
 • luonteva ja tilanteen vaatimusten mukainen esiintyminen
 • sopivan ohjelmiston valitseminen
 • aktiivinen konserteissa käyminen ja musiikin kuuntelun harrastaminen

LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT

 • syventävien opintojen ohjelmistonäyte on minimissään 20 minuutin kestoinen ja ohjelmistoltaan vaihteleva päättökonsertti, joka kuvastaa soittajan musiikillisia taitoja monipuolisella tavalla
 • päättökonsertti voi sisältää useita taitoalueita/soittimia, mutta pääaineen rooli on oltava merkittävä
 • konsertti voi sisältää musiikkia useista genreistä, mutta taidemusiikin rooli on oltava merkittävä
 • konsertti voi sisältää omia sävellyksiä, sovituksia tai improvisaatioita
 • yhteissoitto on toivottavaa
 • päättökonsertin vieminen musiikkiopiston ulkopuolelle, esimerkiksi kouluun, päiväkotiin tai palvelutaloon on mahdollista ja suositeltavaa
 • ohjelmistoa tulee olla soitettuna riittävästi ja kattavasti eri aikakausilta. Ohjelmistoon tulee sisältyä barokkikappaleita, wieniläisklassista musiikkia, suomalaista musiikkia, modernia musiikkia, laajamuotoisia teoksia ja etydejä.
en_USEnglish