INTRODUCTION

Instrumental studies at the Nurmijärvi Music Institute progress from one skill level to another. There are five skill levels: beginner´s level, basic levels 1-3, and advanced studies. Below, the learning contents of the skill levels are described by sub-area, and the contents of the required playing demonstrations are defined. The purpose of the descriptions is to facilitate the understanding of the studies, their planning, and the evaluation of the progress.

The goals of studies at the Music Institute are a positively colored and active relationship with music, versatile playing skills and competence of the basics of music. Along with cognitive and artistic development, the student is guided to find a meaningful way to act with music. The key is to learn to recognize your own skills and develop them independently. In this way, the lifelong ability to enjoy music, and the desire to use music for bringing joy also to others, grow.

Every learner is a unique person. Everyone has their own strengths, challenges, and interests, which are considered at all stages of the study. The basis of teaching is the dialogue between the learner and the teacher.

Experientiality, expressiveness and freedom are part of making music. Learning the playing technique that serves these goals, however, requires disciplined, regular and purposeful practice. Playing technical exercises, scales and etudes is a necessary part of instrument lessons. Progress requires the support of guardians, and active practicing at home.

For practicing, the student must also have an instrument at home. The Music Institute rents instruments to its students, but as the skill develops, it is usually worth considering buying your own instrument. It is good to ask the teachers for advice and help in purchasing the right kind of instrument.

Regular performance in student concerts creates experiences of success that maintain study motivation. Playing together with other students at the Music Institute strengthens the social network woven around music and promotes the social learning of music.

Playing from memory has a long tradition in the history of performing art music. Studying works "by heart" is an important way to develop understanding of music and control of performing. Therefore, parts of the concert and skill demonstration performances are played without sheet music.

Listening to music is a central part of learning to play music. By listening to recordings and especially to concerts, the emotional world of music, concert practices and repertoire are perceived in an experiential way. Again, engagement at home and the support of guardians are central.

Studying music is a long-term process that includes various kinds of learning. After adopting the learning content corresponding to each level, the student prepares a skill demonstration performance to move to the next level. As a rule, the repertoire demonstration is given in a concert-like situation, and it is evaluated verbally. The scales playing competence, which advances the understanding of tonalities and music reading skills, is demonstrated as listed in the level description. After the advanced studies, the Music Institute studies are concluded with a final concert, which the student can also perform outside of the Music Institute.

BEGINNER´S LEVEL

TECHNICAL SKILLS

 • Perusnäppäys, tirando TAI apoyando
 • Yksiäänisiä melodioita
 • Tutustutaan myös helppoihin kaksiäänisiin kappaleisiin

MUSIC PERCEPTION

 • Yksiäänisten melodioiden hahmottaminen sekä korvakuulolta että nuoteista
 • Nuottien ja nuotinluvun harjoittelua
 • Musiikin kuuntelu ja konserteissa käynti

PRACTICING

 • Klassisen kitaran soittoasento
 • Harjoittelurutiinin harjoittelua, vanhemman tuki tärkeä!
 • Pienten tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu
 • Oman soiton arviointi

ENSEMBLE PLAYING

 • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
 • Toisen soittajan kuuntelu

CREATIVE SKILLS

 • Improvisoidaan muutamalla sävelellä tai äänellä opettajan kanssa vuorotellen Tutustutaan ja keksitään erilaisia laajennettuja soittotekniikoita (esim. golpe, bartok -pizz.), jotka herättävät mielikuvistusta.

CONCERT COMPETENCES

 • Lyhyitä konserttiesiintymisiä
 • Konserttikäyntejä

GO FURTHER WHEN:

 • Olen esiintynyt vähintään yhden kerran lukuvuoden aikana
 • Olen soittanut ja tutustunut asteikkoihin (1 asteikko riittää)
 • Olen löytänyt hyvän kitaran soittoasennon
 • Olen oppinut harjoittelemaan kotona
 • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

LEVEL PERFORMANCE

 • Kaksi yksiäänistä kappaletta
 • Yhden oktaavin vapaavalintainen asteikko
 • Tasosuorituksen voi tehdä myös videona, toiselle opettajalle luokkahuoneessa tai konsertissa

BASIC LEVEL 1

TECHNICAL SKILLS

 • Erilaiset soittotavat
 • Perusnäppäys, tirando ja apoyando
 • Enimmäkseen yksiäänisiä melodioita
 • Tutustutaan myös helppoihin kaksiäänisiin kappaleisiin

MUSIC PERCEPTION

 • Oppilas oppii hahmottamaan yksiäänisiä melodiakulkuja ja soittamaan niitä sekä korvakuulolta että nuoteista
 • Nuottien ja nuotinluvun harjoittelua
 • Asteikkoihin tutustuminen
 • Musiikin kuuntelu ja konserteissa käynti

PRACTICING

 • Klassisen kitaran soittoasento
 • Harjoittelurutiinin harjoittelua, vanhemman tuki tärkeä!
 • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu
 • Oman soiton arviointi

ENSEMBLE PLAYING

 • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
 • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
 • Toisen soittajan kuuntelu

CREATIVE SKILLS

 • Rohkaistaan omien musiikillisten ideoiden kehittämiseen sekä niiden ylöskirjaamiseen
 • Improvisoidaan muutamalla sävelellä tai äänellä opettajan kanssa vuorotellen
 • Kokeillaan ja keksitään erilaisia laajennettuja soittotekniikoita (esim. golpe, bartok -pizz.), jotka herättävät mielikuvistusta.

CONCERT COMPETENCES

 • Lyhyitä konserttiesiintymisiä
 • Konserttikäyntejä

GO FURTHER WHEN:

 • Olen esiintynyt yksin tai ryhmässä opintojen aikana
 • Olen soittanut erityylisiä kappaleita
 • Olen oppinut harjoittelemaan kotona
 • Olen löytänyt hyvän soittoasennon ja äänenmuodostuksen kitaralla
 • Olen suorittanut sävellajitehtävät
 • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

LEVEL PERFORMANCE

 • Neljä erityylistä kappaletta
 • Neljä kahden oktaavin asteikkoa, joista tasosuorituksessa soitetaan kaksi
 • Prima vista (nuotinluku)

BASIC LEVEL 2

TECHNICAL SKILLS

 • Soittotekniikkaa kehitetään kappaleiden lisäksi erilaisin harjoituksin
 • Musiikillinen ilmaisu ja fraseerauksen periaatteita
 • Laajennetaan dynamiikan ja erilaisten karaktäärien käyttöä

MUSIC PERCEPTION

 • Nuotinluku 1. asemassa, yksittäisiä nuotteja tai helppoja melodioita muissa asemissa
 • Vapaa säestys
 • Itse keksittyjen melodioiden nuotintaminen
 • Tutustuminen oman instrumentin ohjelmistoon kuuntelemalla äänitteitä
 • Konserteissa käynti

PRACTICING

 • Säännöllinen harjoittelu ja harjoittelurutiini
 • Oman soiton tallentaminen
 • Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
 • Säestämisen harjoittelua
 • Korvakuulosoitto

ENSEMBLE PLAYING

 • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
 • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
 • Toisen soittajan kuuntelu
 • Mahdollisuuksien mukaan myös eri instrumenttien kanssa soittaminen

CREATIVE SKILLS

 • Itse keksittyjen melodioiden nuotinnus ja äänitys
 • Itse kehitettyjä sointukiertoja
 • Kappalerakenteiden hahmottaminen
 • Asteikkojen käyttö improvisoinnissa

CONCERT COMPETENCES

 • Esiintymisiä yksin tai ryhmässä
 • Konserttikäyntejä

GO FURTHER WHEN:

 • Olen esiintynyt yksin tai ryhmässä vähintään kahdesti lukuvuoden aikana.
 • Harjoittelu kotona sujuu
 • Sävellajitehtävät
 • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)
 • Olen saanut palautetta kehittymisestäni ja osaamisestani toiselta opettajalta

LEVEL PERFORMANCE

 • Viisi erityylistä kappaletta
 • Kuusi kahden oktaavin asteikkoa, joista tasosuorituksessa soitetaan kaksi
 • Prima vista (nuotinluku)

BASIC LEVEL 3

TECHNICAL SKILLS

 • Erilaisia arpeggioikuvioita ja sormilla soitettavia säestyskuvioita
 • Musiikillista ilmaisua syvennetään
 • Eri aikakausien tyylien mukainen fraseeraus
 • Äänenmuodostukseen perehdytään huolellisemmin
 • Vibraatto ja barré -tekniikat
 • Musiikin hahmottaminen
 • Prima vista –soittoa myös ylemmissä asemissa
 • Oman soittimen ohjelmistoon tutustuminen sekä keskeisten teosten tunnistaminen

PRACTICING

 • Soiton ja soittoasennon ergonomian kehittäminen ja ymmärrys
 • Säännöllinen harjoittelu ja soittotekniikan kehittäminen
 • Tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Vapaa säestys

ENSEMBLE PLAYING

 • Yhteissoiton harjoittelua opettajan kanssa
 • Kitarayhtyeisiin osallistuminen
 • Toisen soittajan kuuntelu
 • Myös muiden soittajien kanssa yhdessä soittaminen

CREATIVE SKILLS

 • Laajennetaan ja kehitetään aiemmin opittua asteikkovalikoimaa improvisaatiossa
 • Oman sävellyksen tallentaminen

CONCERT COMPETENCES

 • Esiintymisiä yksin tai ryhmässä
 • Konserttikäyntejä
 • Suurempien konserttikokonaisuuksien hallinta

GO FURTHER WHEN:

 • Olen esiintynyt vähintään kolme kertaa lukuvuodessa soittaen erityylisiä kappaleita eri aikakausilta
 • Harjoittelu kotona sujuu
 • Olen kokeillut pienten sävellysten tekoa
 • Sävellajitehtävät suoritettuina
 • Olen suorittanut taitosoiton (tasosuoritus)

LEVEL PERFORMANCE

 • 5-6 erityylistä kappaletta
 • Kaikki duuri- ja molliasteikot ilman vapaita kieliä, joista tasosuorituksessa soitetaan kaksi
 • Prima vista (nuotinluku)

ADVANCED LEVEL

TECHNICAL SKILLS

 • Kitaransoiton eri tekniikoiden sujuva käyttö
 • Soittotekniikan omatoiminen soveltava käyttö tarpeen mukaan
 • Soittotekniikka osana tulkintaa
 • Erikoistekniikoihin tutustuminen (esim. erilaiset rasgueadot)
 • Musiikin hahmottaminen
 • Riittävät prima vista –taidot
 • Musiikin muotojen hahmottaminen ja niiden mukaan fraseeraaminen
 • Eri tyylien tunnistaminen

PRACTICING

 • Harjoittelun aikatauluttaminen
 • Asioiden priorisointi
 • Säännöllinen soittotekniikan kehittäminen
 • Yhteissoitto
 • Toimiminen osana erikokoisia yhtyeitä
 • Oman soiton muokkaus ryhmän mukaan
 • Eri roolit kokoonpanossa sekä johtajana toimiminen

CREATIVE SKILLS

 • Omaleimaisen soiton kehittäminen
 • Soittamisen kehittäminen omien mieltymysten mukaan

CONCERT COMPETENCES

 • Konserttikäynnit
 • Suurien kokonaisuuksien hahmottaminen
 • Konserttiohjelman suunnittelu
 • Konserttiin valmistautuminen
 • Konserttietiketti

LEVEL PERFORMANCE: FINAL CONCERT

 • Konserttikokonaisuuden rakentaminen soittajan toiveiden mukaan
 • Käsiohjelman ja julisteen suunnittelu
 • Itse suunniteltu konserttiohjelma, jossa voi olla myös yhteissoittoa tai soittoa muilla instrumenteilla
 • Kesto noin 20-30min
en_USEnglish