Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus huolehtii vauvoille ja alle kouluikäisille tarkoitetusta musiikkileikkikoulutoiminnasta sekä soittoharrastusta pohjustavasta soitinvalmennuksesta. Opetus on ryhmämuotoista.

Musiikkileikkikoulun tärkein tavoite on musiikin rakkauden sytyttäminen ja ruokkiminen. Näin musiikkileikkikoulu luo pohjan musiikkiopiston pyrkimykselle luoda oppilailleen hyvä, elinikäisenä voimavarana toimiva musiikkisuhde. Musiikkiharrastus tukee lapsen kasvua monin tavoin antaen virikkeitä muun muassa kognitiiviselle, motoriselle, kielelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Nurmijärven musiikkiopiston musiikkileikkikoulussa toimii vauva-, perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Vauva- ja perheryhmät, joissa huoltaja on mukana, muodostuvat 3 kuukauden ikäisistä vauvoista 2-vuotiaisiin taaperoihin. Leikkiryhmissä musisoi 3–6-vuotiaita ja soitinmuskariryhmissä soitinkohtaisesti 5–9-vuotiaita lapsia.

Musiikkileikkikoulun lukuvuosi sisältää 31–33 lähiopetustuntia, joiden lisäksi muskarilaisille järjestetään vuodessa kaksi tapahtumaa (esim. soitinesittelykonsertti, joulujuhla, kevätjuhla). Pääsääntöisesti lähiopetuskertoja on 33, mutta opettajan sairauspoissaoloista johtuen kaksi opetuskertaa vuodessa voi peruuntua ilman korvausvelvollisuutta.

fiFinnish