Yleistä tietoa opetuksesta

Nurmijärven musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opetuksen lähtökohtia ja toteuttamista kuvataan yksityiskohtaisesti opiston opetussuunnitelmassa.

Musiikkiopisto-opinnot kestävät yleensä 8-12 vuotta. Opintojen eteneminen jakautuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Opetuksen sisältö jakautuu soitinopintoihin, musiikin perusteiden (mupe) opintoihin ja yhteismusisointiin. Soitinopinnot toteutetaan yksilöopetuksena, musiikin perusteita ja yhteismusisointia opetetaan ryhmille. Oppilaat esiintyvät musiikkiopiston soittajaisissa ja konserteissa yksin ja ryhmissä.

Perustason soitinopinnot koostuvat alkeistasosta ja perustasoista 1-3. Perustasolla soitinopintoja tukevat musiikin perusteiden kurssit 1-4 sekä yhteismusisointi (vähintään 2 lukuvuotta). Syventävät soitinopinnot muovataan oppilaan toiveiden ja taipumusten mukaisiksi ja ne päättyvät päättökonserttiin. Syventäviä soitinopintoja tukevat syventävät mupe-opinnot (vähintään  2 lukukautta) sekä yhteismusisointi (vähintään 2 lukuvuotta).

Varsinaisen musiikkiopisto-opetuksen lisäksi Nurmijärven musiikkiopisto tarjoaa musiikkiopisto-opintoihin valmentavaa varhaisiän musiikkikasvatusta (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus) sekä vapaasti toteutettavia soittotunteja avoimessa opetuksessa.

Suoritettuaan perustason opinnot oppilas saa musiikkiopiston perustason todistuksen. Suoritettuaan syventävät opinnot oppilas saa musiikkiopiston päättötodistuksen.

Musiikkiopisto-opinnoista voi halutessaan pitää välivuoden. Välivuodella olevalta oppilaalta ei peritä lukukausimaksuja, mutta oppilaspaikan varausmaksu tulee maksaa.

Perustason päättötodistukseen tarvittavat opintosuoritukset:

  • instrumentin tasosuoritukset 1-3
  • musiikin perusteet 1-4
  • yhteissoitto (vähintään 2 lukuvuotta)

Musiikkiopiston päättötodistukseen tarvittavat opintosuoritukset:

  • Päättökonsertti
  • Musiikin perusteiden syventävät opinnot (vähintään 2 lukukautta)
  • Yhteissoitto (vähintään 2 lukuvuotta)
fiFinnish