Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistyksen vuosikokous ti 26.3. klo 19 Louhoksessa, Monikossa (Kuntotie 7)

Vuosijäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen tarkoituksesta ja suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Yhdistys pitää kaksi vuosikokousta: maaliskuussa ja lokakuussa.

Maaliskuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– todetaan, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja on päätösvaltainen
– esitetään toiminta- ja tilikertomukset sekä tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien vahvistamisesta
– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille toimihenkilöille
– käsitellään muut hallituksen esitykset sekä yhdistyksen jäsenten aloitteet,
mikäli ne on jätetty hallitukselle kirjallisesti viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä.

Tervetuloa!