Vauvamuskarit (312 kk + huoltaja), 30 min

Vauvamuskari on vanhemman ja vauvan yhteistä, iloista harrastustoimintaa, johon voi osallistua jo muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa. Vauvaryhmissä lauletaan, liikutaan ja loruillaan sekä nautitaan yhdessäolosta.

Perheryhmät (12-vuotiaat + huoltaja), 40 min

Tervetuloa kartuttamaan yhteistä loru- ja lauluvarastoa lapsesi kanssa – yhdessä opittu tuottaa iloa vielä kotonakin! Muskaritoiminta, tanssi, laulu ja rytmisoittimien soitto, antaa virikkeitä ja tukee lapsen kehitystä.

Musiikkileikkiryhmät (36-vuotiaat), 45 min

Musiikkileikkiryhmissä opitaan leikin, liikunnan sekä laulun ja soiton kautta eläytymällä musiikin peruskäsitteet: rytmi, melodia, harmonia, sointiväri ja muotorakenteet. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa soiton opiskeluun. Tunneilla käydään ilman huoltajaa.

Päiväkotimuskarit (3–6-vuotiaille)

Musiikkileikkikoulutoiminta päiväkodeissa tapahtuu hoitopäivän aikana päiväkodin kanssa sovittuna aikana. Ryhmiä on sekä 3–4-vuotiaille että 5–6-vuotiaille päiväkotilapsille.

Ukulele- ja kannelmuskari (57-vuotiaat), 45 min

Soitinryhmissä harjoitellaan soittotekniikan alkeita, soittoon keskittymistä ja nuotinlukua, sekä lauletaan ja leikitään kuten muissakin muskareissa. Tunneilla tutustutaan lisäksi erilaisiin soolosoittimiin (jousi- ja puhallinsoittimet, kitara, piano, harmonikka), joiden soittamista Numossa voi harrastaa.

Rytmimuskari (5–9-vuotiaat), 45 min   Katso video https://www.youtube.com/watch?v=lvLh2r4-tRU

Poppis-rytmiryhmässä tutustutaan musiikin alkeisiin rytmimusiikin keinoin. Käytämme koulun musiikkiluokan soittimistoa. Tutustutaan bändisoittimiin sekä äänentoistolaitteisiin. Rytmimuskarista voi jatkaa kevyen tai klassisen musiikin opintoihin, kumpaankin on siitä hyötyä. Opettajana Eero Purhonen.

Pianomuskarit (6−7-vuotiaat), 45 min (15+30)

Kuvionuottien avulla pianonsoiton alkeiden oppiminen on helppoa ja innostavaa; joka sävelellä on oma värinsä ja oktaavialalla oma kuvionsa. Pianonsoiton lisäksi leikitään ja lauletaan, kuten muissakin muskariryhmissä. Opettajana Tanja Kangaskoski

https://www.youtube.com/watch?v=i1NBLLg9Cu4

Karusellimuskarit (69-vuotiaat), 45 min

Karusellimuskarissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin, jotta oman soittimen valitseminen helpottuu. Ryhmien soitinvalikoimaan kuuluvat mm. kannel, nokkahuilu, ukulele ja viulu. Lisäksi soitinopettajat käyvät vierailemassa ryhmissä ja esittelemässä soittimia.

fiFinnish