Nurmijärven musiikkiopistossa on alkanut valmistautuminen uuteen lukuvuoteen. Lukukausi alkaa maanantaina 16.8.2021, jolloin soitinopetus ja muskaritoiminta käynnistyvät. Orkesterit ja musiikin perusteiden ryhmät alkavat kuitenkin toimintansa vasta viikolla 34 eli maanantaina 23.8.2021.

Soitonopettajat ottavat yhteyttä oppilaisiinsa perjantaina 13.8. iltapäivällä tai viimeistään sitä seuraavan viikonlopun aikana sopiakseen soittotuntien ajat. Toimivien soittotuntiaikojen löytyminen edellyttää aina usean ihmisen aikataulujen yhteensovittamista ja siten joustavuutta kaikilta osapuolilta.

Ilmoittautuminen musiikkiopistoon on käynnissä 11.8.2021 asti. Tätä päivämäärää ennen emme valitettavasti voi varmuudella tietää, mitkä musiikkileikkikoulun ryhmät lopulta toteutuvat. Uusia ilmoittautumisia tulee usein vielä aivan uuden lukukauden kynnyksellä ja jopa lukukauden alkamisen jälkeen – mikä hieman hankaloittaa muskaritoiminnan organisointia. Pyydänkin kaikkia muskarista kiinnostuneita ilmoittautumaan haluamaansa ryhmään mahdollisimman pian. Myös soitinoppilaaksi voi edelleen ilmoittautua. Toivotan kaikki uudet oppilaat tervetulleiksi Numoon ja kannustan kaikkia musiikkiharrastuksesta kiinnostuneita ilmoittautumaan NYT osoitteessa numo.eepos.fi!

Oppilaat voivat tarkastella tulevan lukuvuoden opintotietojaan Eepos-järjestelmässä (numo.eepos.fi) kohdassa opintorekisteri. Eepoksen tämänhetkiset opettaja- ja ryhmätiedot voivat kuitenkin vielä muuttua, sillä oppilaiden lopullinen sijoittelu opettajille ja ryhmäopetuksen suunnittelu ja aikataulutus ovat käynnissä lukukauden alkuun asti. Eepoksen käyttöön tarvitaan tunnukset, joiden luominen tapahtui oppilaspaikan hyväksymisen yhteydessä. Jos tunnukset ovat unohtuneet, uudet voi tilata sähköpostitse kansliasta (kanslia@numo.fi).  

Pandemiatilanne muuttuu jatkuvasti, ja musiikkiopistossa seurataan suosituksia ja määräyksiä tarkoin. Noudatamme huolellisesti kaikkia tarvittavia terveysturvallisuusohjeita, mutta pyrimme silti avaamaan lukukauden musiikkiin ja sen tuottamaan iloon keskittyen.  Mahdollisista muutoksista opetustoiminnassa informoidaan oppilaita ja huoltajia sähköpostitse heti, kun varma tieto suosituksista ja rajoituksista on saatavilla. Koronakoordinaatioryhmien suositusten lisäksi Numon toimintaa säätelevät aluehallintoviraston päätökset ja Nurmijärven kunnan linjaukset. Pahoittelen osaltani monimutkaisen päätöksentekojärjestelmän aiheuttamaa viivettä tiedotuksessa.

Toimivan tiedotuksen vuoksi on tärkeää, että kaikki oppilaat/huoltajat käyvät Eepoksessa tarkistamassa omat henkilötietonsa ja ilmoittavat viipymättä kansliaan esimerkiksi virheellisistä tai muuttuneista sähköpostiosoitteista tai puhelinnumeroista.

Erinomaista loppukesää ja musisoinnin riemua toivottaen,

Tuomas Mali

rehtori,

Nurmijärven musiikkiopisto