Keinot on monet, todettiin musiikkiopistoissa, kun koronaepidemia pakotti lopettamaan lähiopetuksen. Facebook alkoi pursuta erilaisia etäopetusvinkkejä, joita Nurmijärven musiikkiopistossa on testattu innokkaasti. ”Ollaan tyytyväisiä, että yhteys säilyy oppilaisiin, välillä teknisesti parempi, välillä huonompi, mutta homma kuitenkin pelittää, eikä tarvitse tyytyä savumerkkeihin”, summaa kokemuksiaan ensimmäisen opetusviikon jälkeen pianonsoiton opettaja Lea Lindholm.

”Etäopetus ei ole lähiopetusta etänä, vaan ihan oma lajinsa. Ei kannata yrittääkään tehdä ihan samaa kuin lähiopetuksessa”, toteaa pianonsoiton opettaja Tuomas Mali. Monille oppilaille pidetään kuitenkin mahdollisimman tutulla tavalla eteneviä, esimerkiksi Google Meet -ohjelman videoyhteydellä toimivia tunteja. Uusi tilanne ja uhkaava virus voivat aiheuttaa lapsissa ja nuorissa huolta ja stressiä, joista musiikkihetki tutun opettajan kanssa hetkeksi vapauttaa.

Trumpetinsoiton opettaja Mika Tuomisalo kertoi aloittaneensa etäopetuksen videoklippeinä. ”Kaikki sujui hyvin: toisille riittää, että he soittavat läksyjä videoklippeinä ja kommentoin heitä kirjallisesti ja tätä jatketaan, kunnes läksy on hallussa, toiset taas haluavat live-kuvaa opettajasta.” Myös pianonsoiton opettaja Kumi Komori työskentelee videoklippien välityksellä. ”Oppilaat ovat innoissaan, korjaavat ja lähettävät äänitteitä pari – kolme kertaa viikossa. Toimii hyvin: äänittäminen on paras tapa itsenäiseen oppimiseen.”

Etäyhteyksillä on viiveen takia hankalaa järjestää toimivaa yhteismusisointia, tästä syystä kuorot ja orkesterit ovat tauolla ja suunnittelevat jo yhteismusisointiperiodeja syyslukukauden alkuun. Musiikkileikkikoulu- ja musiikin perusteiden ryhmiä sen sijaan pidetään Youtube-kanavilla. ”Hetkittäin jakomielitautisuus meinaa iskeä, kun yhtä opettaa, toinen lähettelee viestiä ja Whatsapp-ryhmät laulavat”, toteaa Eero Purhonen, joka fagottiopetuksen lisäksi videoi ”Eeron hauskat etämuskarit” -musiikkituokioita.

Viikon mittaisen koronaeristyksen jälkeen voi todeta, että vaikka etäopetus on vasta muotoutumassa ja uusia ratkaisuja kokeillaan, ollaan jo otettu yhteinen digiloikka, josta on hyötyä vielä tulevaisuudessakin. Etätunti on mahdollisuus esimerkiksi silloin, kun soittajan pikkusisaruksella on ollut vatsatautia tai perheen vanhemmat ovat estyneet kuskaamasta soittotunnille. Varsinkin vanhemmat oppilaat voivat hyötyä itsenäisestä, videotyöskentelyyn pohjautuvasta oppimisesta. Musiikinopettajat tekevät kuitenkin ilolla loikan myös takaisin lähikohtaamiseen ja soittotuntien yhteismusisointiin päin!

Etäopetus perheen näkökulmasta

”On kiva, että tutut soittotunnit on ja saa harjoitella yhdessä opettajan kanssa, vaikka normaaleille tunneille ei pääsekään”, kommentoi 8-vuotias sellisti Senni. ”Upeasti soitonopettaja on ottanut huomioon digipedagogiikan erilaisuuden – on keksitty luovia keinoja oppimiseen, ja samaan aikaan pidetty tutuista rutiineista kiinni. Joskus pakkotilanteet tuovat eteemme uuden oppimista uusilla ja yllättävillä tavoilla. Toivon, että tästä jää käyttöön monia hyviä oivalluksia, joita hyödynnetään opetuksessa jatkossakin”, kiteyttää hänen äitinsä Elina Ala-Nikkola. Kodeissakin kuitenkin odotetaan palaamista myös normaaliin lähiopetukseen, sillä esimerkiksi äänen laatuun ja viiveeseen liittyvät asiat ovat haasteena musiikin digioppimisessa.

Kuva: Matti Ala-Nikkola
Koonnut: Heidi Peltoniemi

fiFinnish