Muistio OPETTAJAKOKOUKSESTA
ti 25.9. 2018 klo 12-13 Monikon opettajahuoneessa

1. Hallituksen opettajaedustajaksi ja työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Tuomas Mali

2. Työterveysyhtiö on vaihtunut, opettajia tullaan kutsumaan tarkastuksiin
-ehdotettu laajemman työterveyshuollon tilaamista. Tarjous tulossa.

3. Monikon B/C -rappukäytävä on käytössä ja mahdollistaa hissin käyttämisen kulkematta pääaulan läpi yleisten Monikkosalin konserttien / tilaisuuksien aikana.
-ehdotettu, että rapun ovi aukeaisi klo 7.55.

4. Yleistä kevään työjärjestyksestä: Soiva Talo 10.5. Rajamäki 11.5. Monikko, 21.-22.5. pääsykoe, 23.5. la primavera, pajaviikko vko 13
-keskustellaan pajaviikon kokemuksista seuraavassa opekokouksessa

3. Säännöllisen opettajakokouksen päivän/vaihtelun valinta
-selvitetään sopivaa viikonpäivää säännölliselle opekokoukselle, ehdotettu tiistaita.

4. Selvitettiin opettajien joulumusiikkikiertuepäivään osallistuvia: tulossa ke 19.12. pieni paikalliskiertue vanhusten, yhteistyökumppanien ym iloksi; osallistuvat Heidi, Tuomas, Taina, Eero, Maija

5. Ehdotettiin yleistä oppilaskonserttia Monikkosaliin

6. Nuorten solistien konsertti tehdään ensi keväänä opettajakvartettisäestyksellä. Ohjelmaan sopivat kaikkien soitinten jousiorkesterisäestykselliset konsertot.

7. Lukujärjestykset Eepokseen! Lähes kaikki opettajat ovat jo päivitäneet viikkoaikataulunsa Eepokseen, vielä viimeisetkin tarvitaan!

8. Soittimien taitotaulujen suunnittelu kollegioissa
-kollegiot (aineryhmät) ovat jatkotyöstäneet soitinkohtaisia opetussuunnitelmia sellonsoiton taitotaulujen mallinnuksen pohjalta
-työskentelyä kollegioittain / soittimittain ti 30.10. klo 10-12

9. Barokin Jalanjäljissä -konsertti 8.-11.2. Monikkosalissa.
-yhteistyö tanssiopiston ja kuvataidekoulun kanssa
-opisto lainaa cembalon; kevätlukukauden alussa järjestään myös pienimuotoisempia barokkikonsertteja Maestosossa – kaikki halukkaat pääsevät kokeilemaan cembaloa / soittamaan barokkikappaleita cembalosäestyksellä.

10. Tapahtumat
-ilmoittautuminen yhteisiin soittajaisiin Eepoksen kautta!