Ohjeita oppilaille ja huoltajille

 

Nurmijärven musiikkiopiston järjestyssääntö

 

Nurmijärven musiikkiopistossa oppilaalla on oikeus opiskella ja kehittää musiikillisia taitojaan ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Hänellä on velvollisuus käydä oppitunneilla säännöllisesti ja opiskella tavoitteellisesti opiston opetussuunnitelman mukaisesti niin omaa instrumenttiaan, musiikin perusteita kuin yhteissoittoa. Oppilaitoksen johdon ja opettajan antamia opinto-ohjeita tulee noudattaa.

Jos oppilas joutuu perumaan osallistumisensa tunneille tai hänelle tarkoitettuihin tilaisuuksiin, asiasta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin opettajalle tai kansliaan. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tunteja, jotka oppilas peruuttaa. Oppitunneille ei saa tulla sairaana.

Opettajan yksittäistä sairauspoissaoloa (yksi kerta lukukaudessa) ei korvata. Mikäli opettaja on enemmän kuin kerran lukukaudessa poissa, hänelle järjestetään sijainen, tai tunti korvataan myöhemmin. Korvaavana opetuskertana voi toimia myös yhteissoittokerta tai esiintyminen siihen liittyvine kenraaliharjoituksineen.

Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta toistuvasti (useammin kuin kolme kertaa lukukauden aikana) ilman hyväksyttävää syytä, oppilaitos puuttuu poissaoloihin. Pitkäaikaisista poissaoloista tulee tehdä perusteltu keskeyttämishakemus, jonka rehtori käsittelee. Keskeytys voidaan hyväksyä yleensä enintään yhdeksi lukuvuodeksi opintoaikana painavan syyn vuoksi.

Musiikkiopiston oppilaaksi sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli oppilas haluaa lopettaa tai keskeyttää opintonsa, ilmoitus opettajalle ei riitä, vaan oppilaan/huoltajan tulee ilmoittaa lopettamisesta sähköpostitse opiston kansliaan (kanslia(at)numo.fi). Mikäli osallistuminen kevätlukukaudelle halutaan perua, tulee oppilaspaikan perumisesta ilmoittaa kansliaan viimeistään 13.12.

Oppilas esiintyy opettajansa valmentamana opiston tilaisuuksissa vähintään kerran lukuvuoden aikana. Oppilas osallistuu opiston järjestämiin konsertteihin myös kuulijana.

Oppilas ilmoittautuu jokaiselle uudelle lukuvuodelle jatkoilmoittautumiskaavakkeella ilmoitettuna määräaikana huhti- toukokuussa osoitteessa numo.eepos.fi. Opinto-oikeuden säilyminen edellyttää jatkoilmoittautumisen lisäksi oppilaspaikan varausmaksun maksamista eräpäivään mennessä. Varausmaksu hyvitetään seuraavan syksyn lukukausimaksusta. Mikäli oppilas ei syksyllä jatkakaan opintojaan, varausmaksua ei palauteta. Lukuvuoden alussa oppilaan tulee olla yhteydessä opettajaan tuntien sopimiseksi.

Oppilas käyttää opiston tiloja ja opetusvälineistöä asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Hänen tulee korvata opistolle sen irtaimistolle, lainaamilleen tai vuokraamilleen soittimille, nuoteille yms. aiheuttamansa vahinko. Opiston vuokrasoittimet on vakuutettu. Vahingon sattuessa vuokraaja maksaa opistolle korjauksen tai uusimisen kulut, mikäli ne ovat vakuutuksen omavastuuosuutta pienemmät, tai maksaa opistolle vakuutuksen omavastuuosuuden, mikäli kulut ovat omavastuuta suuremmat.

Oppilas suorittaa säädetyt oppilasmaksut määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Maksamattomat lukukausimaksut ja jatkuvat poissaolot voivat vaarantaa oppilaan opinto-oikeuden.

Nurmijärven musiikkiopiston tiedotus oppilaille tapahtuu sähköpostitse Eepos-oppilaitoshallintajärjestelmän kautta. Oppilaan/huoltajan velvollisuus on huolehtia, että Eepos-järjestelmässä on oppilaan ja ensisijaiseksi merkityn huoltajan ajantasaiset yhteystiedot. Nurmijärven musiikkiopiston internetsivusto osoitteessa www.numo.fi on myös tärkeä tiedotuskanava. Opiston virallinen ilmoitustaulu sijaitsee opiston aulatiloissa Klaukkalan monitoimitalo Monikossa. Opettajien poissaoloista tai muista poikkeuksista opetuksessa voidaan ilmoittaa myös tekstiviestitse tai opettajalta saatavalla tiedotteella.

Mikäli oppilas ei noudata yllä mainittuja sääntöjä, hallituksen tai opettajakokouksen tekemiä päätöksiä tai muita ohjeita, voi rehtori, oppilasta ja hänen vanhempaansa sekä opettajaansa kuultuaan, esittää hallitukselle oppilaan opintojen keskeyttämistä joko määräajaksi tai kokonaan.

fiFinnish