Infoa oppilaille ja perheille

Koronaviruspandemia edellyttää vastuullista ja harkittua toimintaa kaikilta. Kun allaolevia periaatteita noudatetaan, musiikkiopistossa opiskelu voi jatkua turvallisesti koronaviruspandemiasta huolimatta! 

 • Musiikkiopistolle ei voi tulla sairaana, koronavirustartuntaepäilyn alaisena eikä välittömästi riskimaissa matkustamisen jälkeen.
 • Toivomme, että vanhemmat saattavat oppilaita vain musiikkiopiston ulko-oville. Oppilaita pyydämme tulemaan sisätiloihin vasta juuri ennen oppitunnin alkua ja välttämään turhaa oleskelua ja liikkumista opiston yleisissä tiloissa. Turhien kohtaamisten välttämiseksi Monikkoon tullaan sisään A-rapusta ja poistutaan B-rapun kautta.
 • Kädet tulee pestä ja käsihuuhdetta käyttää ennen ja jälkeen tuntien. Käsien pesuun ja desinfiointiin löytyy välineitä WC-tiloista ja luokista.
 • Ryhmäopetuksessa tulee käyttäytyä harkiten, huolehtia turvaväleistä ja noudattaa opettajien ohjeita. Poistuminen ripeästi harjoituksen tai oppitunnin loputtua. Konserteissa soittajien ja yleisön tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä yskimiseen, niistämiseen ja aivastamiseen liittyvien yleisten ohjeiden noudattamisesta.
 • Opettajat huolehtivat luokkatilojen tuuletuksesta sekä soittimien ja muun välineistön puhdistamisesta/desinfioimisesta mahdollisuuksien mukaan. Ryhmäopetuksessa opettajat kiinnittävät erityistä huomiota turvaväleihin.
 • Karanteenien tai koronavarotoimien vuoksi väliin jäänyt opetus korvataan etäopetuksen keinoin.
 • Musiikkiopiston hallinto pyrkii osaltaan estämään koronaviruksen leviämistä opetustiloja ja -järjestelyjä koskevin ratkaisuin. Etäopetuksen edellytyksiä parannetaan. Hygieniaan ja siivoukseen panostetaan aiempaa enemmän. Hallinnon vastuulla on myös konserttien ja tapahtumien vaatimien erityisjärjestelyjen huolellinen suunnittelu ja riittävän ohjeistuksen tarjoaminen.

Lukuvuoden opetuspäivät ja loma-ajat

2020-2021 

Ma 17.8. Soittotuntien sopiminen puhelimitse oman opettajan kanssa

Ti 18.8. Syyslukukausi alkaa

Vko 42 Syysloma

Vko 49 Pajaviikko

Ti 22.12.2020 – 6.1.2021 Joululoma

Vko 8 Talviloma

Vko 11 Pajaviikko

To-pe 13.-14.5. Helatorstailoma

Ke-to 26.-27.5. oppilasvalintapäivät

Pe 28.5. viimeinen opetuspäivä

Tervetuloa harrastamaan musiikkia ja opiskelemaan Nurmijärven musiikkiopistoon. Musiikin avulla saat iloa ja sisältöä elämääsi. Koko musiikkiopistoväki toivottaa onnea sekä menestystä harrastukseesi.

Nurmijärven musiikkiopiston tehtävänä on huolehtia varhai­siän musiikkikasvatuksesta sekä antaa taiteen perusopetuk­sen laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta ja sille rakentuvaa musiikkiopistotason opetusta. Opetuksen tavoitteena on hyvän musiikkisuhteen avulla edis­tää oppilaan henkistä kasvua sekä persoonallisuuden, luo­vuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Nurmijärven musiikkiopiston toiminta­-alue on Nurmijärven kunta lähitaajamineen.

Musiikin opiskelun etapit

Musiikin perusopetuksen laaja oppimäärä muodostuu perus­tason ja musiikkiopistotason opinnoista.

Perustason päättötodistukseen tarvittavat suoritteet:

 • instrumentin tasosuoritukset 1-3
 • musiikin perusteet 1-3
 • musiikkitiedon perusteet (musiikin historia)
 • kaverimusa (yhteissoitto väh. 2 vuotta)

Opistotason päättötodistukseen tarvittavat suoritteet:

 • instrumentin I tutkinto
 • teoria ja säveltapailu I
 • musiikkitiedon perustaso (musiikin historia)
 • kaverimusa (2 vuotta yhteismusisointia)

Kaverimusa

Nurmijärven musiikkiopiston opetuksen tärkeä osa on ka­verimusa eli yhteismusisointi. Kaverimusa muodostuu yksittäis­- ja ryhmätunneista, lei­reistä, musiikin perusteaineiden sekä yhteisopetuksesta tpo-oppilaitosten, tanssiopiston, kuvataidekoulun ja teatteri­-ilmaisun sekä peruskoulujen kanssa. Pianistien kaverimusaa ovat säestys- ja yhtyesoitto, opiston omiin sekä koulujen tai seurakunnan kuorojen toimintaan osallistuminen.

Musiikin perusteopinnot eli mupe

Sopiva ikä aloittaa mupe-opinnot on noin 9-10-vuotiaana. Opetuksen tavoite on tukea ja monipuolistaa oppilaan musiikillisia taitoja sekä soittoharrastuksessa että muussa musiikillisessa toiminnassa. Suorittamispakkoa ei Numossa ole, mutta sekä perus- että musiikkiopistotason päättösuorituksiin sekä todistuksiin vaaditaan myös mupe-aineiden suoritukset.

Poissaolot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi tunneille tai sinulle tarkoitettuihin tilaisuuksiin, ilmoita siitä ajoissa opettajalle tai kansliaan. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tunteja, jotka on peruutettu esim. sairauden, lomamatkan, koulun tilaisuuden tai unohduksen takia. HUOM! Ethän tule tunneille sairaana! Jos opettaja on itse sairaana, oppitunnit pyritään korvaamaan korvaus-, kaverimusa- tai soittajaistunnin muodossa.

Muuttuneet yhteystiedot

Päivitä muuttuneet yhteystietosi opiston kansliaan (09) 2509 812 tai kanslia@numo.fi.

Opintojen jatkaminen

Opintojen jatkuminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu keväällä tapahtuvan varausmaksun maksamisen ja opintojen jatkamisilmoituksen kautta. Opinto-oikeuden säilyminen edellyttää, että maksu on suoritettu ja jatkoilmoitus tehty määräaikaan mennessä.

Oppilaspaikan peruuttaminen

Ilmoitus opettajalle tuntien lopettamisesta ei riitä, vaan huoltajan tulee ilmoittaa kansliaan (kanslia@numo.fi) lopettamisesta sähköpostitse. Musiikkiopiston oppilaaksi sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli osallistuminen kevätlukukaudelle halutaan perua, tulee oppilaspaikan perumisesta ilmoittaa kansliaan viimeistään 13.12. Jos opinnot keskeytyvät kesken lukukauden musiikkiopistosta riippumattomista syistä, ei lukukausimaksusta tehdä palautuksia.

Konserttitoiminta

Vuosittainen esiintyminen Numon tilaisuuksissa on jokaisen oppilaan oikeus ja velvollisuus. Oma esiintyminen ja yhtä lailla muiden esitysten seuraaminen auttaa kehittymään musikanttina.