Infoa oppilaille ja perheille

OPPILASTIEDOTE 2021-21

Seuraava soittokausi alkaa viikolla 34.


EEPOS ja oppilasinfot

Musiikkiopistossa toimii Eepos-oppilashallintojärjestelmä. Henkilökohtaiset
tunnukset sekä ohjeet niiden käyttöön saa kansliasta. Järjestelmään kirjataan kaikki
opintojen tapahtumat. Varsinaiset opiskelijat tekevät jatkamis- tai lopettamisilmoituksen
14.5. mennessä numo.eepos.fi -tiedostoon, josta löytyvät jatkoilmoitus ensi lukuvuodelle
perusopintoja, sekä perusopinnot suorittaneille syventäviä opintoja varten.


Oppilasmaksut

Oppilaspaikan varausmaksun lasku lähetetään kaikille sähköpostitse. Maksu 60 € maksetaan
20.6.2020 mennessä ja näin varataan oppilaspaikka uudelle soittovuodelle. Myös opinnoissaan välivuoden pitäneet maksavat varausmaksun. Oppilasmaksuja ei palauteta
lukuvuoden keskeytyessä. Varsinainen oppilasmaksu lähetetään sähköpostitse
elokuussa. Vapautusta oppilasmaksuista haetaan kansliasta saatavalla lomakkeella
syyskuun loppuun 2020 mennessä. Musiikkiopiston maksut löytyvät sivulta
www.numo.fi/maksut/


Musiikki harrastuksena

Onnistumisen tunne on musisoinnin paras kannustin ja pohjan sille luovat säännöllinen
tunneilla käynti sekä päivittäinen harjoittelu. Opettajan kanssa tehdyt suunnitelmat ja
edistymisen seuraaminen eepoksessa lisäävät motivaatiota. Uuden ops:in
vuorovaikutteisuus sekä interaktiivinen harrastaminen toimivat myös osallistumalla
taideopistojen tilaisuuksiin, soittajaisiin, konsertteihin sekä näytöksiin, kuuntelemalla
ja katsomalla kavereiden esityksiä. Yhdessä soittaminen (kaverimusiikki) on tärkeä
oppimisen iloa ja luovuutta kasvattava ympäristö.

Lukuvuoden opetuspäivät ja loma-ajat

2020-2021 

Ma 17.8. Soittotuntien sopiminen puhelimitse oman opettajan kanssa

Ti 18.8. Syyslukukausi alkaa

Tervetuloa harrastamaan musiikkia ja opiskelemaan Nurmijärven musiikkiopistoon. Musiikin avulla saat iloa ja sisältöä elämääsi. Koko musiikkiopistoväki toivottaa onnea sekä menestystä harrastukseesi.

Nurmijärven musiikkiopiston tehtävänä on huolehtia varhai­siän musiikkikasvatuksesta sekä antaa taiteen perusopetuk­sen laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta ja sille rakentuvaa musiikkiopistotason opetusta. Opetuksen tavoitteena on hyvän musiikkisuhteen avulla edis­tää oppilaan henkistä kasvua sekä persoonallisuuden, luo­vuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Nurmijärven musiikkiopiston toiminta­-alue on Nurmijärven kunta lähitaajamineen.

Musiikin opiskelun etapit

Musiikin perusopetuksen laaja oppimäärä muodostuu perus­tason ja musiikkiopistotason opinnoista.

Perustason päättötodistukseen tarvittavat suoritteet:

  • instrumentin tasosuoritukset 1-3
  • musiikin perusteet 1-3
  • musiikkitiedon perusteet (musiikin historia)
  • kaverimusa (yhteissoitto väh. 2 vuotta)

Opistotason päättötodistukseen tarvittavat suoritteet:

  • instrumentin I tutkinto
  • teoria ja säveltapailu I
  • musiikkitiedon perustaso (musiikin historia)
  • kaverimusa (2 vuotta yhteismusisointia)

Kaverimusa

Nurmijärven musiikkiopiston opetuksen tärkeä osa on ka­verimusa eli yhteismusisointi. Kaverimusa muodostuu yksittäis­- ja ryhmätunneista, lei­reistä, musiikin perusteaineiden sekä yhteisopetuksesta tpo-oppilaitosten, tanssiopiston, kuvataidekoulun ja teatteri­-ilmaisun sekä peruskoulujen kanssa. Pianistien kaverimusaa ovat säestys- ja yhtyesoitto, opiston omiin sekä koulujen tai seurakunnan kuorojen toimintaan osallistuminen.

Musiikin perusteopinnot eli mupe

Sopiva ikä aloittaa mupe-opinnot on noin 9-10-vuotiaana. Opetuksen tavoite on tukea ja monipuolistaa oppilaan musiikillisia taitoja sekä soittoharrastuksessa että muussa musiikillisessa toiminnassa. Suorittamispakkoa ei Numossa ole, mutta sekä perus- että musiikkiopistotason päättösuorituksiin sekä todistuksiin vaaditaan myös mupe-aineiden suoritukset.

Poissaolot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi tunneille tai sinulle tarkoitettuihin tilaisuuksiin, ilmoita siitä ajoissa opettajalle tai kansliaan. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tunteja, jotka on peruutettu esim. sairauden, lomamatkan, koulun tilaisuuden tai unohduksen takia. HUOM! Ethän tule tunneille sairaana! Jos opettaja on itse sairaana, oppitunnit pyritään korvaamaan korvaus-, kaverimusa- tai soittajaistunnin muodossa.

Muuttuneet yhteystiedot

Päivitä muuttuneet yhteystietosi opiston kansliaan (09) 2509 812 tai kanslia@numo.fi.

Opintojen jatkaminen

Opintojen jatkuminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu keväällä tapahtuvan varausmaksun maksamisen ja opintojen jatkamisilmoituksen kautta. Opinto-oikeuden säilyminen edellyttää, että maksu on suoritettu ja jatkoilmoitus tehty määräaikaan mennessä.

Oppilaspaikan peruuttaminen

Ilmoitus opettajalle tuntien lopettamisesta ei riitä, vaan huoltajan tulee ilmoittaa kansliaan (kanslia@numo.fi) lopettamisesta sähköpostitse.

Konserttitoiminta

Vuosittainen esiintyminen Numon tilaisuuksissa on jokaisen oppilaan oikeus ja velvollisuus. Oma esiintyminen ja yhtä lailla muiden esitysten seuraaminen auttaa kehittymään musikanttina.

Kopiointi

Oppilasmaksun yhteydessä peritään vuosittainen kopiointimaksu, joka on perusopetuksen oppilaille 12 €. Tällä maksulla kustannetaan sekä yksityistunneilla että kaverimusiikissa kopioituja materiaaleja.

Nurmijärven musiikkiopisto
Kuntotie 7, 01800 Klaukkala
kanslia@numo.fi
p. 09 250 9812

Kanslian puhelinajat:
Ma-ke klo 13-15
To klo 15-17

Rehtori: Tuomas Mali

p. 050 5344 572

Nurmijärven kirkonkylä, kanslia & opetuspiste

Osoite:
Keskustie 6 (Osuuspankin talo, sisäänkäynti bussiaseman puolelta)
01900 Nurmijärvi

Kanslia avoinna ma – ke klo 10-14 ja to klo 10-16

Puhelin:
09 2509 812

Rajakaari

 

Rajamäen opetuspiste, Rajakaari

 

Muskareita ja viulusoiton opetusta

 

Kuntolanpolku 2

 

Monikko - Nurmijärven monitoimitalo

Kuntotie 3

Tello-sali

Klaukkalan kirjaston alakerta. Orkesteri- ja kuoroharjoitukset sekä soittajaiset.