Muskariryhmien esittely

Vauvamuskarit (3–12 kk + huoltaja), 30 min

Vauvamuskarit (3–12 kk + huoltaja), 30 min

Vauvamuskari on vanhemman ja vauvan yhteistä, iloista harrastustoimintaa, johon voi osallistua jo muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa. Vauvaryhmissä lauletaan, liikutaan ja loruillaan sekä nautitaan yhdessäolosta.

Katso esittelyvideo

Perheryhmät (1–2-vuotiaat + huoltaja), 45 min

Perheryhmät (1–2-vuotiaat + huoltaja), 45 min

Tervetuloa kartuttamaan yhteistä loru- ja lauluvarastoa lapsesi kanssa – yhdessä opittu tuottaa iloa vielä kotonakin! Muskaritoiminta, tanssi, laulu ja rytmisoittimien soitto, antaa virikkeitä ja tukee lapsen kehitystä.

Katso videoesittely

Päiväkotimuskarit (3–5-vuotiaille), 45 min

Päiväkotimuskarit (3–5-vuotiaille), 45 min

Musiikkileikkikoulutoiminta päiväkodeissa tapahtuu hoitopäivän aikana päiväkodin kanssa sovittuna aikana. Ryhmiä on sekä 3–4-vuotiaille että 5-vuotiaille päiväkotilapsille.

Katso esittelyvideo

Musiikkileikkiryhmät (3–5-vuotiaat), 45 min

Musiikkileikkiryhmät (3–5-vuotiaat), 45 min

Musiikkileikkiryhmissä opitaan leikin, liikunnan sekä laulun ja soiton kautta eläytymällä musiikin peruskäsitteet: rytmi, melodia, harmonia, sointiväri ja muotorakenteet. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa soiton opiskeluun. Tunneilla käydään ilman huoltajaa.

Katso esittelyvideo

Bändimuskari (5–8-vuotiaat), 45 min

Bändimuskari (5–8-vuotiaat), 45 min

Bändiryhmässä tutustutaan musiikin alkeisiin rytmimusiikin keinoin. Käytämme koulun musiikkiluokan soittimistoa. Tutustutaan bändisoittimiin sekä äänentoistolaitteisiin. Bändimuskarista voi jatkaa kevyen tai klassisen musiikin opintoihin, kumpaankin on siitä hyötyä. Opettajana Eero Purhonen.

Katso esittelyvideo

Pianomuskarit (6-vuotiaat), 45 min (15+30)

Pianomuskarit (6-vuotiaat), 45 min (15+30)

Kuvionuottien avulla pianonsoiton alkeiden oppiminen on helppoa ja innostavaa; joka sävelellä on oma värinsä ja oktaavialalla oma kuvionsa. Pianonsoiton lisäksi leikitään ja lauletaan, kuten muissakin muskariryhmissä. Opettajana Tanja Kangaskoski

Katso esittelyvideo

Karusellimuskarit (5–6-vuotiaat ja 6–7-vuotiaat), 45 min

Karusellimuskarit (5–6-vuotiaat ja 6–7-vuotiaat), 45 min

Karusellimuskarissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin, jotta oman soittimen valitseminen helpottuu. Ryhmien soitinvalikoimaan kuuluvat mm. nokkahuilu, ukulele ja piano. Lisäksi soitinopettajat käyvät vierailemassa ryhmissä ja esittelemässä soittimia.

Katso esittelyvideo

fiFinnish