Muskariryhmät

Vauvamuskarit (3–12 kk + huoltaja), 30 min

Vauvamuskarit (3–12 kk + huoltaja), 30 min

Vauvamuskari on vanhemman ja vauvan yhteistä, iloista harrastustoimintaa, johon voi osallistua jo muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa. Vauvaryhmissä lauletaan, liikutaan ja loruillaan sekä nautitaan yhdessäolosta.

Lukuvuonna 2022/2023 vauvamuskari järjestetään tiistaisin klo 10.30-11.00, Monikko, Klaukkala.

Perheryhmät (1–2-vuotiaat + huoltaja), 45 min

Perheryhmät (1–2-vuotiaat + huoltaja), 45 min

Tervetuloa kartuttamaan yhteistä loru- ja lauluvarastoa lapsesi kanssa – yhdessä opittu tuottaa iloa vielä kotonakin! Muskaritoiminta, tanssi, laulu ja rytmisoittimien soitto, antaa virikkeitä ja tukee lapsen kehitystä.
Lukuvuonna 2022/2023 perheryhmiä 1-2 vuotiaille (s. 2020-2021) järjestetään

 • maanantaisin klo 17.15-18.00, Monikko, Klaukkala
 • tiistaisin klo 9.45-10.30, Monikko, Klaukkala
 • tiistaisin klo 16.30-17.15, Keskustie 6, kirkonkylä
 • torstaisin klo 10.15-11-oo, Keskustie 6, kirkonkylä
Päiväkotimuskarit (3–6-vuotiaille), 45 min

Päiväkotimuskarit (3–6-vuotiaille), 45 min

Musiikkileikkikoulutoiminta päiväkodeissa tapahtuu hoitopäivän aikana päiväkodin kanssa sovittuna aikana. Ryhmiä on sekä 3–4-vuotiaille että 5–6-vuotiaille päiväkotilapsille.

Lukuvuonna 2022/2023 päiväkotimuskareita järjestetaan seuraavasti:

 • Päiväkoti Hippa, 3–5-vuotiaat (s. 2017-2019), kirkonkylä to klo 9.00-09.45
 • Päiväkoti Matilda, 3–4-vuotiaat (s. 2018–2019), Klaukkala ke klo 9.00-09.45
 • Päiväkoti Matilda, 4-5-vuotiaat (s. 2017-2018), Klaukkala ke klo 9.45-10.30
Musiikkileikkiryhmät (3–6-vuotiaat), 45 min

Musiikkileikkiryhmät (3–6-vuotiaat), 45 min

Musiikkileikkiryhmissä opitaan leikin, liikunnan sekä laulun ja soiton kautta eläytymällä musiikin peruskäsitteet: rytmi, melodia, harmonia, sointiväri ja muotorakenteet. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa soiton opiskeluun. Tunneilla käydään ilman huoltajaa.
Lukuvuonna 2022/2023 muskariryhmiä järjestetään

 • Musiikkileikkiryhmä, 3–4-vuotiaat (s. 2018–2019), Monikko, Klaukkala ti klo 17.15-18.00
 • Musiikkileikkiryhmä, 3–5-vuotiaat (s. 2017–2019), Keskustie 6, kirkonkylä ti klo 17.15-18.00
 • Musiikkileikkiryhmä, 3-5-vuotiaat (s. 2017-2019), Keskustie 6, kirkonkylä ti klo 18.45-19.30
 • Musiikkileikkiryhmä, 3–4-vuotiaat (s. 2018–2019), Rajamäen seurakuntasali ma klo 16.45-17.30
 • Musiikkileikkiryhmä, 5–6-vuotiaat (s. 2016–2017), Rajamäen seurakuntasali ma klo 17.30-18.15
Nokkahuilu- ja Ukulelemuskari (6-vuotiaat), 45 min

Nokkahuilu- ja Ukulelemuskari (6-vuotiaat), 45 min

Soitinryhmissä harjoitellaan soittotekniikan alkeita, soittoon keskittymistä ja nuotinlukua, sekä lauletaan ja leikitään kuten muissakin muskareissa. Tunneilla tutustutaan lisäksi erilaisiin soolosoittimiin (jousi- ja puhallinsoittimet, kitara, piano, harmonikka), joiden soittamista Numossa voi harrastaa.

Lukuvuonna 2022/2023  järjestetään Nokkahuilu- ja ukulelemuskari 6-vuotiaille (s. 2016) tiistaisin klo 18.00-18.45, Keskustie 6, kirkonkylä.

Rytmimuskari (5–8-vuotiaat), 45 min

Rytmimuskari (5–8-vuotiaat), 45 min

Katso video Rytmimuskarin esittely
Poppis-rytmiryhmässä tutustutaan musiikin alkeisiin rytmimusiikin keinoin. Käytämme koulun musiikkiluokan soittimistoa. Tutustutaan bändisoittimiin sekä äänentoistolaitteisiin. Rytmimuskarista voi jatkaa kevyen tai klassisen musiikin opintoihin, kumpaankin on siitä hyötyä. Opettajana Eero Purhonen.

Lukuvuonna 2022/2023 järjestetään rytmimuskari 5-8-vuotiaille (s. 2014-2017) torstaisin klo 17.45-18.30, Klaukkalan koulu.

Pianomuskarit (6-vuotiaat), 45 min (15+30)

Pianomuskarit (6-vuotiaat), 45 min (15+30)

Kuvionuottien avulla pianonsoiton alkeiden oppiminen on helppoa ja innostavaa; joka sävelellä on oma värinsä ja oktaavialalla oma kuvionsa. Pianonsoiton lisäksi leikitään ja lauletaan, kuten muissakin muskariryhmissä. Opettajana Tanja Kangaskoski Pianomuskarin esittely

Lukuvuonna 2022/2023 järjestetään

 • Pianomuskari, 6–vuotiaat (s. 2016), ma klo 18.15-19.15, Rajamäen seurakuntasali
 • Karuselli- ja pianomuskari, 6-vuotiaat (s. 2016), ke klo 17.30-18.15 (Pianomuskarin osuus), Monikko, Klaukkala
Karusellimuskarit (6–8-vuotiaat), 45 min

Karusellimuskarit (6–8-vuotiaat), 45 min

Karusellimuskarissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin soittimiin, jotta oman soittimen valitseminen helpottuu. Ryhmien soitinvalikoimaan kuuluvat mm. kannel, nokkahuilu, ukulele ja viulu. Lisäksi soitinopettajat käyvät vierailemassa ryhmissä ja esittelemässä soittimia.

Lukuvuonna 2022/2023 järjestetään

 • Karusellimuskari, 6–8-vuotiaat (s. 2014–2016), to klo 17.15-18.00, Keskustie 6, kirkonkylä
 • Karuselli- ja pianomuskari, 6-vuotiaat (s. 2016), ke klo 17.45-18.30 (Karusellimuskarin osuus), Monikko, Klaukkala
fiFinnish