Vauvamuskarit (3–12 kk + huoltaja), 30 min

 
Vauvamuskari on vanhemman ja vauvan yhteistä, iloista harrastustoimintaa, johon voi osallistua jo muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa. Vauvaryhmissä lauletaan, liikutaan ja loruillaan sekä nautitaan yhdessäolosta. 

 

Musiikkileikkiryhmät (3–6-vuotiaat), 45 min

Musiikkileikkiryhmissä opitaan leikin, liikunnan sekä laulun ja soiton kautta eläytymällä musiikin peruskäsitteet: rytmi, melodia, harmonia, sointiväri ja muotorakenteet. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa soiton opiskeluun. Tunneilla käydään ilman huoltajaa.

fiFinnish