Tervetuloa musiikkileikkikouluun!

Ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu sähköisesti osoitteessa: numo.eepos.fi
Lisätiedot: kanslia@numo.fi / p. 09 2509 812

Musiikkileikkikoulun tärkein tavoite on musiikin rakkauden ruokkiminen ja musiikkiopiston tavoite musiikkisuhteen syventäminen, jotta musiikista voisi tulla elinikäinen voimavara. Musiikkiharrastus tukee lapsen kasvua monin tavoin antaen virikkeitä mm. kognitiiviselle, motoriselle, kielelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Nurmijärven musiikkiopiston musikkileikkikoulussa toimii perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Perheryhmät, joissa vanhempi on mukana, muodostuvat 3 kuukauden ikäisistä vauvoista 2-vuotiaisiin taaperoihin. Leikkiryhmissä musisoi 3-6-vuotiaita ja soitinmuskariryhmissä soitinkohtaisesti 5-9-vuotiaita lapsia.

Musiikkileikkikoulun lukuvuodessa on yhteensä 35 opetuskertaa sisältäen juhlat ja muskarikonsertit. Ryhmiin voi ilmoittautua läpi vuoden, mikäli vapaita paikkoja on. 

Maksut:

 • Musiikkileikkikoulut, myös soitinryhmät 145 € / syys- tai kevätlukukausi
 • Soitinmuskareissa lisänä nuottikirjan kustannus, n. 20 € / lukuvuosi
 • Soitinvalmennus (4 oppilasta ryhmässä) 190 € / lukukausi
 • 2 muskariryhmää tai soitinvalmennus ja muskari 210 € / lukukausi

NUMOn varhaisiän musiikinopettajat

Tanja Kangaskoski – musiikkileikkikoulun opettaja, myös pianomuskarit ja pianovalmennus
p. 040 737 6551
tanja.kangaskoski@numo.fi

Eero Purhonen – musiikkileikkikoulun opettaja, myös rytmimuskarit sekä puhaltimet
p. 050 351 7430
eero.purhonen@numo.fi

Katja Valo – musiikkileikkikoulun opettaja, myös viuluvalmennus
katja.valo@numo.f
i

Annele Westerlund – musiikkileikkikoulun opettaja, myös ruotsin kielisiä ryhmiä, kuorotoiminnan vastaava, p. 050 522 3809
annele.westerlund@hotmail.com

 

TÄRKEÄÄ!

 • Ethän tule muskariin sairaana tai toipilaana!
 • Muista pestä kädet ennen muskarituntia.
 • Ilmoita poissaolosta opettajalle sähköpostilla tai tekstiviestillä.
 • Saavu tunnille ajoissa ja hae muskarilainen tunnilta täsmällisesti.
 • Ilmoita muuttuneet yhteystiedot: kanslia@numo.fi
 • Muskarilaiset on tapaturmavakuutettu Pohjolassa tuntien ajan.

Musiikkileikkikouluryhmät

Musiikkileikkikouluryhmiä järjestetään lukuvuonna 2019-20

 • Monikossa ja Klaukkalan ala-asteella (klaukkala)
 • Opiston omissa tiloissa Keskustiellä ja Heikkarissa (Nurmijärven kirkonkylä)
 • Rajakaaressa ja seurakuntasalissa (Rajamäki)
 • useissa päiväkodeissa

Vauva- ja sisarusryhmät (3 - 8 kk + huoltaja), 40 min

Vauvamuskari on vanhemman ja vauvan yhteistä, iloista harrastustoimintaa, johon voi osallistua jo muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa. Vauvaryhmissä lauletaan, liikutaan ja loruillaan sekä nautitaan yhdessäolosta.

Perheryhmät (1-2-vuotiaat + huoltaja), 40 min

Tervetuloa kartuttamaan yhteistä loru- ja lauluvarastoa lapsesi kanssa – yhdessä opittu tuottaa iloa vielä kotonakin! Muskaritoiminta, tanssi, laulu ja rytmisoittimien soitto, antaa virikkeitä ja tukee lapsen kehitystä.

Musiikkileikkiryhmät (3-5-vuotiaat), 45 min

Musiikkileikkikoulussa leikin kautta eläytymällä opitaan musiikin peruskäsitteet, rytmi, melodia, harmonia, sointiväri ja muotorakenteet. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa soiton opiskeluun. Tunneilla käydään ilman huoltajaa.

Päiväkotiryhmät

Musiikkileikkikoulutoiminta päiväkodeissa tapahtuu hoitopäivän aikana päiväkodin kanssa sovittuna aikana. Toimintaan voivat osallistua 3-7-vuotiaat päiväkotilapset. Päiväkotimuskareissa, joissa emme voi toteuttaa omaa soitinryhmää, tarjoamme eskari-ikäisille soittovartit leikkiryhmäosuuden lisäksi. Soittovarteissa musisoidaan nokkahuiluilla tai kanteleilla.

Nokkahuilu- ja kannelmuskari (5-7-vuotiaat), 45 min

Soitinryhmissä harjoitellaan soittotekniikan alkeita, soittoon keskittymistä ja nuotinlukua, sekä lauletaan ja leikitään kuten muissakin muskareissa. Tunneilla tutustutaan lisäksi erilaisiin soolosoittimiin (jousi- ja puhallinsoittimet, kitara, piano, harmonikka), joiden soittamista Numossa voi harrastaa.

Rytmimuskari (5-9-vuotiaat), 45 min

Poppis-rytmiryhmässä tutustutaan musiikin alkeisiin rytmimusiikin keinoin. Käytämme koulun musiikkiluokan soittimistoa. Tutustutaan bändisoittimiin sekä äänentoistolaitteisiin. Rytmimuskarista voi jatkaa kevyen tai klassisen musiikin opintoihin, kumpaankin on siitä hyötyä. Opettajana Eero Purhonen.

Pianomuskarit (6-7-vuotiaat), 45 min (15+30)

Kuvionuottien avulla pianonsoiton alkeiden oppiminen on helppoa ja innostavaa; joka sävelellä on oma värinsä ja oktaavialalla oma kuvionsa. Pianonsoiton lisäksi leikitään ja lauletaan, kuten muissakin muskariryhmissä. Opettajana Tanja Kangaskoski

Soitinvalmennusryhmät

Lukuvuonna soitinvalmennusopetusta annetaan

viulu- ja pianoryhmissä.

Ilmoittautuminen la 11.5. alkaen: numo.eepos.fi

 

Soitinvalmennusopetus toimii sisällöltään jatkona musiikkileikkikouluopetukselle. Valmennukseen otetaan kuitenkin myös lapsia, joilla ei ole musiikkileikkikoulupohjaa.

Viuluvalmennus, 45 min

Soittamisen alkeisiin tutustumista 3-4 soittajan ryhmissä. 

Pianovalmennus (7-8-vuotiaille), 45 min

Pianovalmennusryhmään otetaan neljä 7-8-vuoden ikäistä (1.-2. luokkalaista) oppilasta kerrallaan. Tunneilla keskitytään musisoimaan 4-kätisesti (2+2 soittajaa). Opettajana Tanja Kangaskoski.

Nurmijärven musiikkiopisto
Kuntotie 7, 01800 Klaukkala
kanslia@numo.fi
p. 09 250 9812

Rehtori: Urpo Rauhala
p. 050 550 4426

Nurmijärven kirkonkylä, kanslia & opetuspiste

Osoite:
Keskustie 6 (Osuuspankin talo, sisäänkäynti bussiaseman puolelta)
01900 Nurmijärvi

Kanslia avoinna ma – ke klo 10-14 ja to klo 10-16

Puhelin:
09 2509 812

Rajakaari

 

Rajamäen opetuspiste, Rajakaari

 

Muskareita ja viulusoiton opetusta

 

Kuntolanpolku 2

 

Monikko - Nurmijärven monitoimitalo

Kuntotie 3

Tello-sali

Klaukkalan kirjaston alakerta. Orkesteri- ja kuoroharjoitukset sekä soittajaiset.