Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden, eli mupen, opiskelu kuuluu soittotuntien ja yhteismusisoinnin ohella musiikkiopisto-opintoihin sekä perustasolla että syventävissä opinnoissa. Perustasolla mupea opiskellaan neljä vuotta (mupe 1-4), syventävissä opinnoissa vähintään kaksi lukukautta. Perustason mupe-kurssit sisältävät musiikin teorian ja säveltapailun (mupe 1-3) sekä musiikin historian (mupe 4) opintoja. Opetuksen tavoitteena on tukea ja monipuolistaa oppilaan musiikillisia taitoja niin soittoharrastuksessa kuin muussa musiikillisessa toiminnassa. Suositeltava aika aloittaa mupe on noin 9–10-vuotiaana.

Musiikin perusteiden opiskelun on tarkoitus kulkea käsi kädessä soitto-opintojen ja tasosuoritusten kanssa, jotta opinnot tukisivat toisiaan mahdollisimman hyvin. Mupesta siis voi ja toisinaan kannattaakin pitää välivuosia, jotta eteneminen pysyisi samantahtisena. Joitakin mupe-opintoja on mahdollista korvata esimerkiksi lukion musiikin kursseilla tai kesäleirillä suoritetuilla musiikin perusteiden opinnoilla. Korvaavuuksista neuvotellaan aina mupe-opettajan kanssa. Mupe-kurssien suoritusmerkinnät tarvitaan musiikkiopiston todistuksiin.

Musiikin perusteita opiskellaan viikoittaisella ryhmätunnilla, ja tunnin pituus on kurssista riippuen 45–60 minuuttia. 

MUPE 1

Mupe 1 on aloituskurssi n. 9
– 10-vuotiaille. Kurssilla opitaan soittoharrastusta tukevia taitoja, tietoja ja käsitteitä: tutustutaan nuotteihin, harjoitellaan melodioita ja rytmejä sekä opitaan säveltapailua laulaen ja kuunnellen.
Opetuksessa käytetään Musiikkiseikkailu-oppikirjaa, joka tilataan yhteistilauksena kaikille ilmoittautuneille elokuussa ja laskutetaan tuntien alettua.

MUPE 2

Mupe 2 -kurssilla harjoitellaan nuotinlukua ja säveltapailua sujuvaksi ja opetellaan uusia asteikkoja, tahtilajeja, sointuja sekä laajennetaan musiikkisanastoa. Mupe 2 on mahdollinen aloituskurssi, jos ykköstason taidot ovat hyvin tuttuja. Jos suunnittelet aloittavasti opinnot mupe 2-kurssista, neuvottele asiasta ensin opettajan kanssa. Opetuksessa käytetään Musiikkiseikkailu-oppikirjaa, joka tilataan yhteistilauksena kaikille ilmoittautuneille elokuussa ja laskutetaan tuntien alettua.

MUPE 3

Mupe 3 -kurssia suositellaan noin 13–14-vuotiaille. Kurssilla jatketaan säveltapailun ja nuotinkirjoituksen harjoittelua sekä opitaan sointuja ja harmoniaa muun muassa koskettimiston avulla. Opetuksessa käytetään Tohtori Toonika -kirjaa, jonka oppilaat hankkivat omatoimisesti.

MUPE 4

Mupe 4 -kurssilla tutustutaan musiikin historiaan sekä opitaan kuuntelemaan ja analysoimaan kuulonvaraisesti erilaista musiikkia. Kurssia suositellaan n. 13–15-vuotiaille. Oppikirjaa ei käytetä.

MUPE SYVENTÄVÄ

Syventävät mupe-opinnot rakentuvat oppilaan kiinnostuksen kohteille ja omille valinnoille. Opetusta on tarjolla neljä erilaista lukukauden mittaista kokonaisuutta, joista oppilaan on suoritettava vähintään kaksi päättötodistuksen saadakseen. Oppikirjaa ei käytetä.

1) Improvisaatio ja sävellys

2) Säveltapailu

3) Tyylit ja historia

4) Tutkiminen ja teoria

 

 

fiFinnish