Maksut

Oppilasmaksuilla katetaan nykyisin yli 40 % musiikkiopiston opetuskustannuksista. Maksuja tarkistetaan vuosittain riippuen valtion sekä kunnan avustusten tasoista.

Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea vuosittain elokuun loppuun mennessä kansliasta saatavalla lomakkeella (kanslia@numo.fi). Kansliasta voit pyytää myös aikuisopiskelijoille ja yli 18-vuotiaille tarkoitetun vapaaoppilaspaikkahakemuksen. Kaikkien musiikkiopiston oppilaiden on kuitenkin maksettava kesäkuussa veloitettava oppilaspaikan varausmaksu ja muut mahdolliset opintoihin liittyvät maksut (esim. soitinvuokra). Samaan perheeseen voidaan myöntää enintään 2 vapaaoppilaspaikkaa / maksuhuojennusta. Vapaaoppilaspaikan hakijat voivat jättää syksyn lukukausimaksun huomiotta, kunnes päätökset vapaaoppilaspaikoista on tehty. Vapaaoppilaspaikkahakemus liitteineen on palautettava 31.8.2021 mennessä osoitteella Nurmijärven musiikkiopiston hallitus, Kuntotie 7, 01800 Klaukkala tai sähköpostitse kanslia@numo.fi.

Musiikkiopiston oppilaaksi sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Mikäli osallistuminen kevätlukukaudelle halutaan perua, tulee oppilaspaikan perumisesta ilmoittaa kansliaan viimeistään 13.12. Jos opinnot keskeytyvät kesken lukukauden musiikkiopistosta riippumattomista syistä, ei lukukausimaksusta tehdä palautuksia.

Kanslia on avoinna ma – ke klo 13-15 ja to klo 15-17

Puhelin:
09 2509 812

Sähköposti:
kanslia@numo.fi

Pankkiyhteys:
FI10 5300 0320 0477 11

 • Musiikkileikkiryhmät ja soitinmuskarit 149 € / lukukausi
  – soitinmuskareissa veloitetaan lisäksi nuottikirjan kustannus, n. 30 euroa
 • Perhemuskari (30 min) 129 € / lukukausi
 • Pianovalmennus (2 oppilasta ryhmässä, 30 min) 194 € / (3-4 oppilasta ryhmässä, 45 min) 194 € / (jatkoryhmät, 2 oppilasta ryhmässä, 45 min) 269 € / lukukausi
 • Viuluvalmennus (2 oppilasta ryhmässä, 30 min) 194 € / (3-4 oppilasta ryhmässä, 45 min) 194 €
 • 2 muskariryhmää / soitinvalmennus ja muskari 223 € / lukukausi
 • 6-vuotiaat muskarilaiset voivat osallistua Visertäjät-kuoroon veloituksetta
 • Soitinopetus 30 min (pääaine tai sivuaine) 295 € / lukukausi
 • Soitinopetus 45 min (pääaine tai sivuaine) 350 € / lukukausi
 • Soitinopetus 60 min (pääaine tai sivuaine) harkinnanvarainen, 370 € / lukukausi
 • Soitinopetus syventävät 45 min 350 € / lukukausi
 • Soitinopetus syventävät 60 min 370 € / lukukausi
 • Soitinopetus syventävät 75 min (pääaine TAI pääaine + sivuaine) 390 € / lukukausi
 • Soitinopetus syventävät 90 min (pääaine TAI pääaine + sivuaine) harkinnanvarainen, 410 € / lukukausi
 • Soitinopetus yli 20-vuotiaille (aikuisosasto) 30 min 420 € / lukukausi
 • Soitinopetus yli 20-vuotiaille (aikuisosasto) 45 min 470 € / lukukausi
 • Soitinopetus yli 20-vuotiaille (aikuisosasto) 60 min 490 € / lukukausi
 • Soitinkaruselli-opetus, jossa soittimiin tutustutaan 8 viikon periodeissa 30 minuutin viikottaisella yksityistunnilla 295 € / lukukausi
 • Soitinvuokra 60 € / lukukausi
 • Kuoro 110 € / lukukausi
 • Orkesteri 110 € / lukukausi
 • Musiikin perusteet (mupe) 120 € / lukukausi
 • Kurssitutkinnon suorittaminen:
  Pt1- ja pt2 -tasosuoritukset 80 €
  Pt3-tasosuoritus 120 €
  Mo-tasosuoritus 170 €
 • Muskarissa: 14 €
 • Perusopetuksessa: 30 €
PERUUTTAMATON OPPILASPAIKKA 60 €

Oppilaspaikan varausmaksu (60 €) uudelle lukukaudelle
maksetaan kesäkuussa. Maksu vähennetään syksyn oppilasmaksusta. Varausmaksun suorittaminen määräaikaan mennessä on ehtona oppilaspaikan saamiselle. Maksettuja oppilasmaksuja ei
palauteta lukuvuoden keskeytyessä. Opiskelussaan välivuoden
pitävät maksavat myös varausmaksun.

 • 695 € – opetusta 45 minuuttia viikossa / syys- tai kevätlukukausi
 • 530 € – opetusta 30 minuuttia viikossa / syys- tai kevätlukukausi
 • Kokeilupaketti: 4 soittotuntia 130€, musiikkiopisto tarjoaa soittimen käyttöön kokeilukuukauden ajaksi