Maksut

Oppilasmaksuilla katetaan nykyisin yli 40 % musiikkiopiston opetuskustannuksista. Maksuja tarkistetaan vuosittain riippuen valtion sekä kunnan avustusten tasoista.

Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea vuosittain syyskuun loppuun mennessä kansliasta saatavalla lomakkeella (kanslia@numo.fi). Kansliasta voit pyytää myös aikuisopiskelijoille ja yli 18-vuotiaille tarkoitetun vapaaoppilaspaikkahakemuksen.

Mikäli haluat perua osallistumisesi kevätlukukauden 2021 opetukseen, peruutus on tehtävä 13.12.2020 mennessä.

Kanslia on avoinna ti – ke klo 13-15 ja to klo 15-17

Puhelin:
09 2509 812

Sähköposti:
kanslia@numo.fi

Pankkiyhteys:
FI10 5300 0320 0477 11

 • Muskari (myös soitinmuskarit) 149 € / syys- tai kevätlukukausi
  – soitinmuskareissa veloitetaan lisäksi nuottikirjan kustannus, n. 25 euroa
 • Vauvamuskari (alle 1-vuotiaat, 30 min) 124 €
 • Pianovalmennus (2 oppilasta ryhmässä, 30 min) 194 € / (3-4 oppilasta ryhmässä, 45 min) 194 € / (jatkoryhmät, 2 oppilasta ryhmässä, 45 min) 269 € / syys- tai kevätlukukausi
 • Viuluvalmennus (3-4 oppilasta ryhmässa) 194 € / syys- tai kevätlukukausi
 • 2 muskariryhmää / soitinvalmennus ja muskari 214 € / syys- tai kevätlukukausi
 • Sisarusryhmä (2 alle 4-vuotiasta sisarusta + huoltaja) 194 € / syys- tai kevätlukukausi
 • Pääsoitin (45-60 min) 340 € / lukukausi
 • Pääsoitin (30 min) 285 € / lukukausi
 • Soitinkaruselli-opetus, jossa soittimiin tutustutaan 8 viikon periodeissa 30 minuutin viikottaisella yksityistunnilla 285 € / lukukausi
 • Sivusoitin (30 min) 285 € / lukukausi
 • Aikuisosasto (45 min) 460 € / lukukausi
 • Soitinvuokra 55 € / lukukausi
 • Kopiointimaksu 12 € / lukukausi
 • Kuoro 100 € / lukukausi
 • Orkesteri 100 € / lukukausi
 • Kopiointimaksu kuoro / orkesteri 7 € / lukukausi
 • Musiikin perusteet (mupe) 120 € / lukukausi
 • Kurssitutkinnon suorittaminen:
  Pt 1- Pt 2 -tasosuoritukset 80 €
  Pt 3 -tasosuoritus 120 €
  Mo-tasosuoritus 170 €
 • Muskarissa 14 € / lukukausimaksu

Perusopetuksessa: 

 • ensimmäinen sisaruksista täysi maksu
 • toinen sisaruksista alennus 38 €
 • seuraavat sisarukset alennus 68 €
PERUUTTAMATON OPPILASPAIKKA 60 €

Oppilaspaikan varausmaksu (60 €) uudelle lukukaudelle
maksetaan kesäkuussa. Maksu vähennetään syksyn oppilasmaksusta. Varausmaksun suorittaminen määräaikaan mennessä on ehtona oppilaspaikan saamiselle. Maksettuja oppilasmaksuja ei
palauteta lukuvuoden keskeytyessä. Opiskelussaan välivuoden
pitävät maksavat myös varausmaksun.

 • 695 € – opetusta 45 minuuttia viikossa / syys- tai kevätlukukausi
 • 530 € – opetusta 30 minuuttia viikossa / syys- tai kevätlukukausi