Nurmijärven musiikkiopiston toimintaa rajoittavat edelleen Aluehallintoviraston määräykset sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Nurmijärven kunnan suositukset. Musiikkiopiston opetus järjestetään 1.­−28.2.2021 voimassaolevat suositukset ja määräykset huomioiden, mikä aiheuttaa muutoksia moniin käytänteisiin. Toivomme edelleen kaikilta oppilailtamme ja heidän perheiltään ymmärrystä ja suopeaa suhtautumista harmillisiin mutta välttämättömiin erityisjärjestelyihin. Ollaan huolellisia ja varovaisia.

Yli 20-vuotiaiden opetus jatkuu etäopetuksena. 

Alle 20-vuotiaidenkin soitinopetuksessa suositaan vahvasti etäopetusta. Opettajan ja oppilaan harkinnan mukaan alle 20-vuotiaiden opetusta voidaan kuitenkin nyt toteuttaa myös lähiopetuksena. Tällöin opettajan, oppilaan ja oppilaan huoltajan on kaikkien oltava lähiopetuksen kannalla. Tarkoituksena on vuorotella lähi- ja etäopetusta siten, että viikoittain musiikkiopiston tiloissa kävisi vain noin puolet normaalista opettaja- ja oppilasmäärästä. Vuorottelemalla turvallisuusriskiä voidaan pienentää huomattavasti samalla, kun kaikille voidaan tarjota myös lähiopetusta. Opetuksen järjestämistä lähi- tai etäopetuksena tulee pohtia yksilökohtaisesti kunkin opettajan ja oppilaan tarpeiden ja rajoitteiden mukaan. Jos koronatilanne etenee Nurmijärvellä suotuisasti, voidaan lähiopetuksen määrää asteittain kasvattaa.

Turvallisuussyistä orkesteritoimintaa ei järjestetä toistaiseksi edes pienryhmissä. Myöskään kuorotoimintaa ei toistaiseksi järjestetä lainkaan. Kevään 2021 kuoromaksu on jaettu kahtia ja veloitetaan tammi- ja maaliskuussa. Alkuvuonna kokonaan saamatta jäänyt opetus kompensoidaan maaliskuun kuoromaksussa.

Muskarin musiikkileikkiryhmät, soitinmuskarit, päiväkotiryhmät ja soitinvalmennusryhmät toimivat normaalisti. Saattajat käyttävät kasvomaskia ja käsidesiä, ja poistuvat lapsen muskaritunnin ajaksi musiikkiopiston tiloista. Perheryhmiä ei saada vielä helmikuussa pitää, koska mukana on yli 20-vuotiaita vanhempia. Muskariopettajat tekevät näille ryhmille videoita, joiden avulla lasten musiikkihetki voidaan toteuttaa kotona niin kauan, kun ryhmien toiminnan järjestäminen musiikkiopistolla on kiellettyä. Musiikkileikkikoulun kevätkauden 2021 lukukausimaksu lähetetään kahdessa osassa (tammikuussa ja maaliskuussa), ja maaliskuun maksuerässä kokonaan saamatta jäänyt opetus hyvitetään.

Musiikin perusteiden ryhmäopetus järjestetään etäopetuspainotteisesti etäopetusta ja lähiopetusta yhdistellen. Opettaja toimittaa ryhmien oppilaille yksityiskohtaisen tiedon opetusjärjestelyistä.

Riskiryhmäläiset eivät osallistu lähiopetukseen. Lähiopetukseen voi osallistua vain täysin terveenä. Lähiopetukseen osallistuvat yli 12-vuotiaat käyttävät aina kasvomaskia, ja nuoremmillekin sen käyttöä suositellaan. Kaikki lähiopetukseen osallistuvat pesevät ja desinfioivat kätensä ennen ja jälkeen soittotunnin.

Lähiopetustuntien alkua odotellaan ulkotiloissa, ja saattajat tulevat musiikkiopiston tiloihin vain aivan välttämättömissä tapauksissa. Kaikkia lähiopetuksena järjestettäviä tunteja saatetaan hieman lyhentää oppilaiden turvallisen saapumisen ja poistumisen varmistamiseksi. Kaikkia turhia kohtaamisia tulee välttää. Lähiopetuksessa noudatetaan 2 metrin turvaetäisyyttä aina, kun se on mahdollista.

Musiikkiopisto ei toistaiseksi järjestä mitään yleisötilaisuuksia. Helmikuun aikana tasosuorituksia voi tehdä vain videoimalla, jotta lautakuntien ei tarvitse kokoontua. Monikon Maestoso-salissa on mahdollisuus suoritusten videointiin.

Jos oppilas saa positiivisen koronatestituloksen ja on ollut musiikkiopistossa kaksi päivää ennen taudin oireiden alkua, pyydämme ilmoittamaan tartunnasta välittömästi musiikkiopiston rehtorille puh. 050-5344572.

Tuomas Mali

rehtori,

Nurmijärven musiikkiopisto

fiFinnish