Kuorot

Nurmijärven musiikkiopiston alaisuudessa toimii kolme kuoroa, joita johtaa Annele Westerlund. Kuorot ovat maksuttomia musiikkiopiston oppilaille, mutta avoimia myös muille innokkaille laulajille. Laulajien ikäjakauma on 620 vuotta.

Kuorot esiintyvät ja järjestävät kuoromatkoja aktiivisesti. Kuoroyhdistys tukee kuorojen matkatoimintaa.
Tiedustelut: Annele Westerlund, p. 050 5223809 / annele.westerlund@numo.fi.

Visertäjät

Visertäjiin ovat tervetulleita kaikki laulamisesta pitävät 68-vuotiaat tytöt ja pojat.

Kuoroharjoitukset pidetään keskiviikkoisin klo 18.15-19.00 Piccolo-luokassa Monikossa.

Satakielet

Satakielet-kuorossa laulaa 9−12-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kuoroon otetaan uusia laulajia laulunäytteen kautta.

Syksyllä 2020 Satakielet jakautuvat kolmeen lauluryhmään seuraavasti:

Lauluryhmä I, harjoitukset tiistaisin klo 16:45-17:30, Maestoso-sali, Monikko.
Lauluryhmä II, harjoitukset tiistaisin klo 17:30-18:15, Maestoso-sali, Monikko.
Lauluryhmä III, harjoitukset perjantaisin klo 16:30-17:15, Maestoso-sali, Monikko.

Laulujoutsenet

Laulujoutsenet-kuorossa laulaa 1220-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kuoroon otetaan uusia laulajia laulunäytteen kautta.

Syksyllä 2020 Laulujoutsenet jakautuvat kolmeen lauluryhmään seuraavasti:

Lauryhmä I, harjoitukset tiistaisin klo 18:30-19:15, Maestoso, Monikko.
Lauluryhmä II, harjoitukset tiistaisin klo 19:15-20:00, Maestoso, Monikko.
Lauluryhmä III, harjoitukset tiistaisin klo 20:00-20:45, Maestoso, Monikko.

Nurmijärven nuorten kuoroyhdistys ry.
Ohje vanhemmille: Kuskaa, kannusta, kustanna

Nurmijärven musiikkiopiston alaisuudessa toimii kolme kuoroa, joiden laulajien ikäjakauma kattaa koko kouluiän. Kuorot toimivat kuitenkin itsenäisesti. Musiikkiopisto maksaa kuoronjohtajan palkan, muu toiminta rahoitetaan kuoroyhdistyksen keräämistä varoista. Jokainen kuorolainen voi liittyä kuoroyhdistyksen jäseneksi. Alle 15-vuotias kuorolainen on edustettuna huoltaijiensa kautta.

Hallinto: Kuoroyhdistyksen hallitukseen pyritään löytämään edustajat kaikista kuoroista. Hallitus valitaan vuosittain vuosikokouksessa. Lisäksi hallitukseen voidaan valita työstä kiinnostuneet yli 15-vuotiaat kuorolaiset.

Toiminta: Kuoroyhdistys toimii kuorojen toiminnan tukijana, suunnittelee mm. konserttimatkoja sekä huolehtii varojen keruusta ja esiintymisasuista. Kevät- ja vuosikokouksissa päätetään kuorojen toiminnasta, kilpailu- ja konserttimatkoista ja leireistä.

Matkoja rahoitetaan erillaisilla varjoenkeruukampanjoilla ja talkoilla, joihin toivomme kaikkien mahdollisuuksien mukaan osallistuvan. Lisäksi matkoilta ja leireiltä peritään osallisumismaksu, jonka suuruus määräytyy käytettävissä olevien varojen mukaan. Pyrimme siihen, että varainhankinta kattaisi vähintään 50% maksuista. Osallistumismaksusta voidaan myöntää sisarusalennusta.

Kuoroyhdistys haluaa tukea aktiivisia kuoron toimintaan osallistuneita laulajia kannustusstipendeillä. Lisäksi se jakaa pitkäaikaisille laulajille 5- ja 10-vuotismerkkejä.

Maksut: Yhdistyksen jäsenyydestä ei peritä jäsenmaksua. Kuoro-opetuksesta Nurmijärven musiikkiopisto veloittaa 100 € / lukukausi, muilta kuin musiikkiopiston oppilailta. Kuoroyhdistys perii esiintymisasuista 30€ pukumaksua. Pukumaksu peritään vain kerran.

Nurmijärven nuorten kuoroyhdistys ry. haluaa tukea lasten ja nuorten lauluharrastusta tarjoamalla turvallisen harrastusympäristön sekä siihen kuuluvan sosiaalisen, tasapainoisen ympäristön.