Kuorot

Nurmijärven musiikkiopiston alaisuudessa toimii kolme kuoroa, joita johtaa Annele Westerlund. Kuorot ovat maksuttomia musiikkiopiston oppilaille, mutta avoimia myös muille innokkaille laulajille. Laulajien ikäjakauma on 6–20 vuotta.

Kuorot esiintyvät ja järjestävät kuoromatkoja aktiivisesti. Kuoroyhdistys tukee kuorojen matkatoimintaa.
Tiedustelut: Annele Westerlund, p. 050 5223809 / annele.westerlund@numo.fi.

KUOROT LUKUVUONNA 2022-23
torstaisin Monikossa, Maestoso-salissa

klo 17:15-18:00 Visertäjät
klo 18:00-18:45 Satakielet
klo 19:00-20:30 Laulujoutsenet

Visertäjät

Visertäjiin ovat tervetulleita kaikki laulamisesta pitävät 6–8-vuotiaat tytöt ja pojat.

Satakielet

Satakielet-kuorossa laulaa 9–12-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kuoroon otetaan uusia laulajia laulunäytteen kautta.

Laulujoutsenet

Laulujoutsenet-kuorossa laulaa 12–20-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kuoroon otetaan uusia laulajia laulunäytteen kautta.

Nurmijärven nuorten kuoroyhdistys ry.
Ohje vanhemmille: Kuskaa, kannusta, kustanna

Nurmijärven musiikkiopiston alaisuudessa toimii kolme kuoroa, joiden laulajien ikäjakauma kattaa koko kouluiän. Kuorot toimivat kuitenkin itsenäisesti. Musiikkiopisto maksaa kuoronjohtajan palkan, muu toiminta rahoitetaan kuoroyhdistyksen keräämistä varoista. Jokainen kuorolainen voi liittyä kuoroyhdistyksen jäseneksi. Alle 15-vuotias kuorolainen on edustettuna huoltaijiensa kautta.

Hallinto: Kuoroyhdistyksen hallitukseen pyritään löytämään edustajat kaikista kuoroista. Hallitus valitaan vuosittain vuosikokouksessa. Lisäksi hallitukseen voidaan valita työstä kiinnostuneet yli 15-vuotiaat kuorolaiset.

Toiminta: Kuoroyhdistys toimii kuorojen toiminnan tukijana, suunnittelee mm. konserttimatkoja sekä huolehtii varojen keruusta ja esiintymisasuista. Kevät- ja vuosikokouksissa päätetään kuorojen toiminnasta, kilpailu- ja konserttimatkoista ja leireistä.

Matkoja rahoitetaan erillaisilla varjoenkeruukampanjoilla ja talkoilla, joihin toivomme kaikkien mahdollisuuksien mukaan osallistuvan. Lisäksi matkoilta ja leireiltä peritään osallisumismaksu, jonka suuruus määräytyy käytettävissä olevien varojen mukaan. Pyrimme siihen, että varainhankinta kattaisi vähintään 50% maksuista. Osallistumismaksusta voidaan myöntää sisarusalennusta.

Kuoroyhdistys haluaa tukea aktiivisia kuoron toimintaan osallistuneita laulajia kannustusstipendeillä. Lisäksi se jakaa pitkäaikaisille laulajille 5- ja 10-vuotismerkkejä.

Maksut: Yhdistyksen jäsenyydestä ei peritä jäsenmaksua. Kuoro-opetuksesta Nurmijärven musiikkiopisto veloittaa 140 € / lukukausi muilta, kuin musiikkiopiston oppilailta. Esiintymisasuista kuoroyhdistys perii 40 €:n pukumaksun, joka peritään vain kerran.

Nurmijärven nuorten kuoroyhdistys ry. haluaa tukea lasten ja nuorten lauluharrastusta tarjoamalla turvallisen harrastusympäristön sekä siihen kuuluvan sosiaalisen, tasapainoisen ympäristön.