Numon opetusjärjestelyt noudattavat tällä hetkellä seuraavaa ikäluokkiin perustuvaa jaottelua:

  • vuonna 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien kaikki opetus tapahtuu etäopetuksena
  • vuosina 2007−2002 syntyneiden yksilöopetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena
  • vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden yksilöopetus ja alle 10 hengen ryhmäopetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena.  

Kasvomaskisuositus pysyy ennallaan eli koskee vain 12 vuotta täyttäneitä.

Tautitilanteen vakavuuden vuoksi kaikkien kannattaa suhtautua etäopetukseen varteenotettavana vaihtoehtona. Henkilökohtaiset tilanteet ja rajoitteet ovat vaihtelevia, ja kaikkien osapuolien terveysturvallisuus tulee huomioida. Musiikkiopisto takaa edelleen etätuntimahdollisuuden kaikille oppilailleen. Opettajat informoivat tarkemmin opetusjärjestelyistään. 

Musiikkiopiston käytävillä ja odotustiloissa on tosiasiallisesti pystyttävä takaamaan yli 2 metrin turvavälit. Suosimalla etäopetusta pyrimme vähentämään toimitiloissamme liikkuvien ihmisten määrää siten, että kohtaamisten välttäminen on mahdollista. Pyydän oppilaita odottamaan oppitunteja ulkona ja saattajia tulemaan musiikkiopiston tiloihin ainoastaan aivan välttämättömissä tapauksissa. Penkit ja tuolit on käännetty nurin, ja odotustiloissa on toimintaohjeita koskien käsihygieniaa, maskien käyttöä ja muun muassa kulkusuuntia.

Muskaritoiminta jatkuu normaalisti paitsi perhemuskarit, jotka on edelleen keskeytetty. Kaikki kuorot ja orkesterit ovat edelleen tauolla. Musiikin perusteiden opetuksessa yhdistellään etä- ja lähiopetusta. Dante informoi kunkin ryhmän toiminnasta tarkemmin.

Numo ei toistaiseksi järjestä mitään yleisötilaisuuksia.

Tasosuorituksia suoritetaan pääasiassa videointeina, mutta muun muassa päättösuorituksia (pt3-tasosuoritukset sekä syventävien opintojen loppukonsertit) voidaan suorittaa myös musiikkiopiston saleissa.  

Koronatilanteesta huolimatta musiikista ja soittamisesta nauttiminen on edelleen sallittua. Suosittelen kaikille päivittäistä musiikkihetkeä itse soittaen, säveltäen, musiikkia kuunnellen tai perhepiirissä musisoiden!

Tuomas Mali

rehtori,

Nurmijärven musiikkiopisto

fiFinnish