Musiikkiopiston rehtorina joudun usein tilanteisiin, joissa järkeviä päätöksiä pitää tehdä samalla, kun tilanne herättää vahvan tunnereaktion eikä tukena ole mitään ohjekirjaa. Tapahtumat ovat usein niin ainutlaatuisia, etteivät etukäteen tehdyt linjaukset juuri auta, ja spontaanit tunnereaktiot johtavat helposti harhaan. Yksittäisen tilanteen kuuleminen ja sen oivaltaminen oikealla tavalla on siksi aina etusijalla.

Esimiestyötä käsittelevästä kirjallisuudestakin voi lukea, miten johtamista koskeva ymmärrys on aina tilannesidonnaista. Jos sitä yrittää kiteyttää viisauksiksi, joutuu yleistämään ja saa lopputulokseksi latteuksia, jotka eivät kerro oikein mitään mistään. Moni esitys eteneekin esimerkkitapausten voimalla, ja oppimisen mahdollisuus syntyy työelämässä kohdattujen ainutlaatuisten tilanteiden analyyttisesta perkaamisesta.

Musiikkiopiston soitonopetus tapahtuu samanlaisessa tilanteen vaatimusten ja oppijan tunnereaktioiden törmäyskohdassa. Hyvä soitonopettaja ei latele viisauksia eikä pelästy tunteita, vaan näyttää rauhallisesti ja analyyttisesti oman tapansa: näin minä toimin tässä tilanteessa, jotta saavutan tämän ja vältyn tuolta. Musiikkia ei voi oppia pelkästään sääntöjen avulla, sillä luovuus ja henkilökohtainen ote ovat soittotaidossa yhtä olennaista kuin ”oikein” tekeminen. Oppi on sidoksissa ihmiseen ja tilanteeseen, eikä sellaisenaan siirrettävissä. Kokeneemman antama esimerkki on kuitenkin korvaamattoman tärkeä avain ja ohjenuora.

Johtamisen ja soitonopiskelun yhteys paljastaa, miksi soittoa harrastavat nuoret usein pärjäävät keskimääräistä paremmin myös monilla muilla elämänalueilla. Eivät pelkästään lahjakkuutensa vuoksi, vaan siksi, että heidän toimintaansa ohjaa poikkeuksellisen harjaantunut käytännöllinen järki.

Aristoteles kutsui käytännöllistä järkeä fronesikseksi, erotuksena viisautta tarkoittavasta sofiasta. Fronesis taitoon liittyvänä tietämisenä koskee aina yksittäistapauksia ja kertyy vasta kokemuksen myötä. Kokemusta erilaisista yksittäistapauksista ja tilanteiden moninaisuudesta tarvitaan paljon, jotta käytännöllinen järki saa kopin siitä, mikä viisauksia sisältävissä kirjoissa lymyilee rivien väleissä.

Fronesis on myös syy siihen, miksi yhteiskunnan kannattaa panostaa nimenomaan pitkäjänteisen soittoharrastuksen tukemiseen: musiikin tuottamisen ja harjoittamisen ohessa syntyy – hitaasti ja vain ajan kanssa – valtava määrä osaamista ja tietämistä, jonka varassa pärjäilee monenlaisten haasteiden parissa. Siksi sitkeyttä on syytä arvostaa ja opettaa ensisijaisena elämäntaitona.

fiFinnish