JOHDANTO

Soitonopiskelu Nurmijärven musiikkiopistossa etenee taitotasolta toiselle. Taitotasoja on viisi: alkeistaso, perustasot 1-3 ja Syventävät opinnot. Alla kuvataan taitotasojen oppisisältöjä osa-alueittain sekä määritellään vaadittavien soittonäytteiden sisällöt. Kuvausten tarkoitus on helpottaa opintojen hahmottamista, niiden suunnittelua ja etenemisen arviointia.

Musiikkiopisto-opintojen tavoitteita ovat positiivisesti värittynyt ja aktiivinen suhde musiikkiin, monipuolinen soittotaito sekä musiikin perusteiden hallinta. Tiedollisen ja taidollisen kehittämisen ohella oppilasta ohjataan löytämään juuri hänelle mielekäs tapa toimia musiikin parissa. Keskeistä on oppia tunnistamaan omaa osaamista ja kehittämään sitä itsenäisesti. Näin kasvaa elämänmittainen kyky nauttia musiikista ja halu tuottaa sen avulla iloa muillekin.

Jokainen oppija on omanlaisensa persoona. Kaikilla on omat vahvuutensa, haasteensa ja kiinnostuksen kohteensa, jotka pyritään ottamaan opiskelun kaikissa vaiheissa huomioon. Opetuksen perustana on oppijan ja opettajan välinen dialogi.

Elämyksellisyys, ilmaisutaito ja vapaus kuuluvat musiikin tekemiseen. Näitä palvelevan soittotekniikan oppiminen kuitenkin vaatii kurinalaista, säännöllistä ja päämäärätietoista harjoittelua. Teknisten harjoitteiden, asteikkojen ja etydien soittaminen on välttämätön osa soitonopiskelua. Edistyminen edellyttää huoltajien tukea ja aktiivista kotona työskentelyä.

Kotiharjoittelua varten oppilaalla tulee olla harjoitussoitin myös kotona. Musiikkiopisto vuokraa soittimia oppilailleen, mutta taidon kehittyessä on yleensä syytä harkita oman soittimen ostamista. Opettajilta on hyvä kysyä neuvoa ja apua oikeanlaisen soittimen hankintaan.

Säännöllinen esiintyminen oppilaskonserteissa luo opiskelumotivaatiota ylläpitäviä onnistumisen kokemuksia. Yhteissoitto toisten musiikkiopistolaisten kanssa vahvistaa musiikin ympärille kutoutuvaa sosiaalista verkostoa ja edistää musiikin sosiaalista oppimista.

Muistinvaraisella soittamisella on pitkä traditio taidemusiikin esittämisen historiassa. Teosten opiskelu ”ulkoa” on tärkeä tapa kehittää musiikin ymmärtämistä ja soittoesitysten hallintaa. Siksi osa esiintymisistä ja opiskeluun kuuluvista suorituksista soitetaan ilman nuotteja.

Musiikin kuunteleminen on keskeinen osa soitonopiskelua. Äänitteitä ja erityisesti konsertteja kuuntelemalla musiikin tunnemaailmat, konserttikäytännöt ja ohjelmistot avautuvat elämyksellisesti. Tässäkin kotona harrastaminen ja huoltajien tuki ovat keskeisessä asemassa.

Musiikin opiskelu on pitkäjänteinen prosessi, johon sisältyy monenlaista oppimista. Omaksuttuaan kutakin tasoa vastaavat oppisisällöt oppilas valmistaa ohjelmistonäytteen siirtyäkseen seuraavalle tasolle. Ohjelmistonäyte annetaan pääsääntöisesti konsertinomaisessa tilanteessa ja arvioidaan sanallisesti. Sävellajien tuntemusta ja nuotinlukutaitoa edistävät asteikkonäytteet suoritetaan tasokuvauksessa esitetyllä tavalla. Musiikkiopisto-opinnot päättyvät syventävien opintojen jälkeen päättökonserttiin, jonka oppilas voi soittaa myös musiikkiopiston ulkopuolella.

ALKEISTASO

HARJOITTELU

 • lyhyitä harjoittelutuokioita säännöllisesti
 • toistojen välttämättömyys
 • tavoitteellisuus
 • vanhempien kannustus ja tuki

Kanteleen käsittely (vanhemman kanssa)

 • soittimen oikea säilytys ja kuljetus
 • kanteleen osien nimet
 • kielten ja soittimen puhdistaminen (vanhemman kanssa)
 • virittäminen (neuvotaan vanhemmille)

SOITTOTEKNIIKKA

Soittoasento

 • tuolin korkeuden säätäminen
 • luonteva ja rento soittoasento
 • rennot ja pyöreät sormet
 • joustavat ja soittoa myötäilevät käsivarret ja ranteet

Soittotekniikka

 • yksittäisten sävelten poimiminen
 • liukunäppäys (glissandot) ja nostonäppäys
 • lauta- ja sormisammutus
 • oikean ja vasemman käden hallinta
 • melodia vasemmalla kädellä
 • peukalon soittoliikkeet
 • kolmisointu
 • mattaääni ja huiluäänien alkeet (kahden käden tekniikka)
 • äänen voimakkuuden sääteleminen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • nuotinluvun alkeet
 • sykkeen, rytmin ja äänen korkeuden hahmottaminen
 • kuulonvarainen soittaminen
 • kielten ja sävelten nimeäminen
 • kanteleen oktaavialat
 • g- ja f-nuottiavain
 • sorminumerot
 • soittaminen ulkomuistista

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • pieniä sävellyksiä, lastenlauluja, improvisaatioita yms.

YHTEISSOITTO

 • oman opettajan kanssa soittaminen
 • yhteinen pulssi
 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi

LUOVAT TAIDOT

 • soittaminen opettajan mallin mukaan
 • pienien melodisten aiheiden toistaminen korvakuulolta
 • improvisointi tunteen, kuvan tai tarinan pohjalta
 • improvisointi rytmillä tai muutamalla sävelellä
 • pienet omat sävellykset/sovitukset

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintymiseen valmistautuminen
 • lavakäyttäytymiseen tutustuminen: alku- ja loppukumarrukset

TASOSUORITUS

 • esiintyminen konsertissa, soittajaisissa tai toiselle opettajalle

PERUSTASO 1

HARJOITTELU                                                           

 • säännöllinen kotiharjoittelu tavoitteet ja päämäärä mielessä
 • toistojen välttämättömyys
 • tavoitteellisuus
 • vanhempien kannustus ja tuki
 • tavoitteiden asettaminen opettajan kanssa

Soiton ergonomia

 • luonteva soittoasento
 • rentouden tiedostaminen
 • rennot ja pyöreät sormet
 • joustavat ja soittoa myötäilevät käsivarret ja ranteet

Koneistokanteleen toimintaperiaate

 • viputekniikan alkeita
 • kielten ja soittimen puhdistaminen (vanhemman kanssa)
 • virittäminen (neuvotaan vanhemmille)

SOITTOTEKNIIKKA                                                                                                            

 • yksittäisten sävelten poimiminen
 • liukunäppäys (glissandot) ja nostonäppäys
 • lautasammutus ja sormisammutus
 • melodia vasemmalla kädellä
 • peukalon soittoliikkeet (liuku- ja nostonäppäys)
 • huiluäänien alkeet (kahden käden tekniikka)
 • dynamiikan, agogiikan, artikulaation ja fraseerauksen alkeet
 • kappaleen luonteen ja tunnelman ilmaiseminen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN                                                                                                                  

 • rytmin hahmottaminen taputtaen
 • melodian hahmottaminen laulaen
 • lyhyiden melodiakuvioiden toistaminen
 • perussykkeen hallinta
 • kuulonvarainen soittaminen
 • prima vista
 • kappaleen soittaminen ulkomuistista

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 1:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • toisten soittamisen kuuleminen ja näkeminen
 • merkin antaminen kappaleen aloittamiseksi yhdessä
 • toisen kuuntelu, oman soiton mukauttaminen yhteiseksi soitoksi

LUOVAT TAIDOT

 • soittaminen ”omasta päästä” eli mielikuvitusta käyttäen
 • ennalta rajattu improvisointi (esim. 1–5 äänellä tai tietyssä rytmissä)
 • improvisointi kuvasta/piirustuksesta/valokuvasta tai sadun/tarinan pohjalta
 • vapaan säestyksen alkeet

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • lavakäyttäytyminen, yleisön tervehtiminen (alku- ja loppukumarrukset)
 • osaa eläytyä kappaleen tunnelmaan
 • harjoittelee kappaleensa esityskuntoon, esittää kappaleita myös ulkomuistista
 • virheiden ohittaminen niistä häiriintymättä
 • konserttikäynnit kuulijana

TASOSUORITUS

 • kaksi erityylistä kappaletta ja etydi tai etydinomainen kappale
 • yhteismusisointia
 • asteikot ja kolmisoinnut kahteen etumerkkiin asti
 • improvisointi tai oma sävellys

PERUSTASO 2

HARJOITTELU 

 • oma-aloitteisuus ja säännöllisyys
 • harjoittelun kohdistaminen erityisesti haastavimpiin paikkoihin
 • lämmittely, tukevat harjoitteet, työskentely ja yhteenveto
 • itsearviointi: positiivinen haasteiden kohtaaminen

SOITTOTEKNIIKKA

 • käsivarsisammutus
 • arpeggio molemmilla käsillä erikseen
 • vipukääntöjä kappaleen aikana (konserttikanteleella)
 • huiluäänet (yhden käden tekniikka)
 • efektiääniä, uuden musiikin soittotapoja
 • hyvä soittoasento, rentous ja venyttely
 • virittäminen viritysmittarilla (harjoittelua opettajan kanssa tunnilla, vanhemman kanssa kotona)
 • kosketuksen vaikutus kanteleen sointiin

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN

 • tahtilajit
 • yleisempien esitysohjeiden tunnistaminen (esim. nyanssi, aksentti- ja tempomerkinnät)
 • kertausmerkit, ykkösmaali ja kakkosmaali, da Capo
 • prima vista
 • hienovarainen dynamiikka, agogiikka, artikulaatio ja fraseeraus
 • eri aikakausien tyylien alkeet
 • kappaleen kokonaismuodon hahmottaminen, jaksottaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 2:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • tempoon sopeutuminen
 • säestys/soolo
 • virheiden ohittaminen, tarvittaessa mukautuminen

LUOVAT TAIDOT

 • improvisointi
 • vapaa säestys
 • pelkistettyjä peruskomppeja (mm. valssi, humppa, balladi)
 • säestäminen ilman melodiaa (harmonia jaettu kahdelle kädelle, vasen käsi soittaa perusäänen ja oikea käsi soittaa soinnun)
 • kuulonvarainen soittaminen
 • helppojen laulujen soittaminen ja säestäminen korvakuulolta
 • säveltämisen ja nuotintamisen alkeita

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • oppilas osallistuu konsertteihin myös kuulijana ja oppii antamaan palautetta

TASOSUORITUS  

 • kolme erityylistä kappaletta, joista mahdollisuuksien mukaan yksi yhteissoittoa, ja etydi, etydinomainen kappale tai sooloteos
 • yhteismusisointia
 • asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit neljään etumerkkiin asti
 • vapaa säestys
 • improvisointi tai oma sävellys, voi sisältää muuntelua

PERUSTASO 3

HARJOITTELU                                                           

 • harjoittelun suunnittelu ja suunnitelman noudattaminen, vastuullisuus
 • suurien kokonaisuuksien jakaminen välitavoitteisiin
 • omien harjoitteiden kehittäminen ja omien tavoitteiden asettaminen
 • mielikuvaharjoittelu
 • itsearviointi: oman soittamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet

SOITTOTEKNIIKKA                                                  

 • arpeggio molemmilla käsillä kädet yhteen
 • sujuvat vipukäännöt, myös useampi vipu samanaikaisesti
 • vipupaikkojen suunnitteleminen itsenäisesti
 • melodiaa tai kuvioita huilu- ja mattaäänillä
 • efektiääniä: uuden musiikin soittotapoja, uusien soittotapojen kehittelyä (mm. erilaisilla apuvälineillä)
 • korukuviot (trillit, etuheleet, tremolo)
 • kosketuksen tiedostaminen ja muuntelu
 • nopeuden ja näppäryyden kehittäminen
 • kämmensammutus ym. osasammutukset
 • virittäminen viritysmittarilla
 • kielen vaihtaminen

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN                                                        

 • vaihtuvat tahtilajit
 • esitysmerkkien hallinta
 • prima vista
 • hienovaraiset sävyt
 • kappaleen kokonaismuodon hahmottaminen, jaksottaminen

SOITETTAVA OHJELMISTO     

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä perustaso 3:n tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • muiden soittoon spontaanisti reagoiminen
 • improvisaatio yhteissoitossa
 • yhteissoittomateriaalin sovittaminen

LUOVAT TAIDOT                                                                                                               

 • kappaleen muuntelu ja oma variaatio harjoitellusta kappaleesta
 • vapaa säestys
 • kuulonvarainen soittaminen, kappaleen opettelu kuulonvaraisesti
 • stemman säveltäminen
 • omien sävellysten nuotintaminen opettajan avustuksella
 • kappaleiden analysointia ja sävellystekniikan alkeita

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen opiston konserteissa vähintään kerran vuodessa
 • oma tulkinta ja tyyli, ilmaisun rohkeus, eläytyminen
 • esiintymisjännityksen hallitseminen
 • konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

TASOSUORITUS

 

 • oppilas suunnittelee yhdessä opettajansa kanssa konserttimuotoisen suoritustilaisuuden
 • vähintään neljä kappaletta
 • yhteismusisointia
 • asteikot (kaikki asteikot, kolmisoinnut ja kadenssit)
 • improvisointi (melodian improvisointia sointuasteilla I – IV – V7 – I)
 • vapaa säestys (helppojen kappaleiden säestys I-IV-V soinnuilla)

SYVENTÄVÄT OPINNOT

HARJOITTELU                                                                                        

 • eri tilanteisiin soveltuvat harjoittelumenetelmät
 • kehittämistä vaativien asioiden tunnistaminen omasta soitosta
 • äänittäminen ja kuvaaminen harjoittelun apuna
 • harjoitusesiintymiset ja suurten kokonaisuuksien hallinta

SOITTOTEKNIIKKA

 • oikea ja luonnollinen soittoasento, omaan soittoasentoon liittyvien ongelmien tiedostaminen
 • tutustuminen soittoasentoon seisten
 • soinnin laatu ja erilaiset sävyt
 • sormijärjestyksen suunnittelu ja valinta (fraseeraus, artikulaatio, koordinaatio)
 • muiden instrumenttien ohjelmiston soveltaminen ja sovittaminen kanteleelle
 • enharmonian mahdollisuuksiin tutustuminen
 • kanteleen koneiston jousien säätäminen
 • kanteleen äänentoisto

MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN                                                        

 • polyrytmiikka
 • uuden musiikin esityskäytännöt ja esitysmerkinnät
 • omaehtoinen tutustuminen eri tyylilajeihin
 • sujuva prima vista
 • nelisoinnut ja niiden merkintätavat
 • sointujen käännöksiä ja erilaisia hajotustapoja

Kanteletieto

 • kanteleen historiaan tutustuminen
 • erilaisiin kantelemalleihin ja soittotyyleihin tutustuminen, kantelemusiikin monimuotoisuuden ymmärtäminen
 • kanteleen sukulaissoittimet

SOITETTAVA OHJELMISTO

 • ennen tasosuorituksen tekemistä soitetaan tasosuorituksen ohjelmaan nähden vähintään kolminkertainen määrä syventävän tason tasoisia kappaleita

YHTEISSOITTO

 • yhteismusisointi ohjelmiston olennaisena osana
 • improvisointi yhteissoitossa
 • vuorovaikutteisuus (imitointi, variointi, toisten ideoiden huomioiminen)

LUOVAT TAIDOT                                                                                                               

 • melodian improvisointi erilaisiin sointupohjiin
 • omien sävellysten nuotintaminen
 • improvisointia eri tyylilajeissa

KONSERTTIVALMIUDET

 • esiintyminen Numon konserteissa vähintään kerran lukuvuodessa
 • viimeistellyt esitykset ja tilanteeseen soveltuvan ohjelmiston valinta
 • aktiivinen konserteissa käyminen ja äänitteiden kuuntelu

TASOSUORITUS: PÄÄTTÖKONSERTTI

 

 • itse suunniteltu konserttiohjelma, joka kuvastaa opittuja taitoja monipuolisesti
 • konsertin kesto vähintään 20 minuuttia
 • asteikot (kaikki duuri- ja molliasteikot: luonnollinen, harmoninen ja melodinen molli)
 • sisältää yhteismusisointia ja improvisointia
fiFinnish