Avoin opetus – Laura Marilan hyvän mielen pianotunnit

Laura Marilan pianotunneilla pianonsoittoa opiskellaan avoimen osaston lähtökohtien mukaisesti musiikkiopiston perusopetusta väljemmin. Eteneminen tapahtuu kunkin opiskelijan omin ehdoin, ja omaksi ja perheen iloksi harrastaminen on riittävä tavoite. Toisaalta Lauran pianotunnit ovat myös ponnahduspaikka sellaiselle oppilaalle, joka mahdollisesti tulevaisuudessa haluaa osallistua musiikkiopiston perusopetukseen.

Lauran pianotunneille voi tulla pelkän kiinnostuksen perusteella. Erityisiä musiikillisia taipumuksia ei  tarvita, vaan pääasia on halu oppia. Perheen tuki on tietysti tärkeä. Kotiläksyä tulee joka kerta, ja siksi kotiin on hankittava laadukas soitin. Oppilaita otetaan kaksi kertaa lukuvuodessa, syyslukukaudelle ja kevätlukukaudelle. Opetuskertoja lukukaudessa on viisitoista, joista yksi on kaikille Laura Marilan oppilaille yhteinen esiintymistilaisuus, “hyvän mielen pianokonsertti”.

Opetuksella on kaksi erityisen merkittävää päämäärää. Ensimmäinen niistä on vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja tervettä käsitystä itsestään oppijana yksilöllisen ja rohkaisevan pianonsoiton opetuksen kautta. Toisena päämääränä on edetä omien taipumusten ja tavoitteiden mukaan pianonsoiton perustaidoissa musisoinnin iloon ja elämyksiin asti. Toiminta perustuu ammatilliseen kokemukseen ja käytännössä toimiviksi ja pidetyiksi koettuihin menetelmiin. Hyvän mielen pianotunneilla käytetään nuotinluvun oppimateriaalina Laura Marilan laatimaa ja Nurmijärven musiikkiopiston kustantamaa Hyvänmielen Pianokoulua.

Laura Marilan tavoitteena on olla positiivinen kasvattaja ja luova innostaja. Keski-Suomen konservatoriolla ja Lahden ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi opiskellut Laura on toiselta koulutukseltaan lastenohjaaja, ja se tuo jossain määrin omaleimaisuutta opetustyyliin. Lauran lapsuudenkodissa laulettiin ja kuunneltiin paljon klassista musiikkia. Nurmijärven musiikkiopisto perustettiin, kun Lauran soitto-opinnot olivat idullaan. Laura kiittelee opiston hyviä opettajia, jotka auttoivat kehittymään musiikin ymmärtäjäksi. Ammatti-identiteettiin kasvaminen alkoi paljon aiemmin kuin ammatinvalinta tuli ajankohtaiseksi. Rakkaus musiikkiin, sitoutuminen ja tosissaan ottaminen valmistivat tietä. Laura on opettanut päätoimisesti 20 vuotta, ja vuodesta 2006 Nurmijärvellä jo lapsena tutuksi tulleessa musiikkiopistossa. Laura ajattelee, että soittotunneilla on soittotaidon kehittymisen ohella oleellista ilo ja elämykset sekä oppilaan koko persoonan kohtaaminen.