Infoa oppilaille ja perheille

 

 OPPILASTIEDOTE 2019-20

Kevätkonsertti la primavera lähestyy ja katsahdetaan jo uuden soittokauden asioihin.
Opintojen jatkoilmoitus tehdään 10.5. mennessä omalla salasanalla numo.eepos.fi
-tiedostoon. Kauden 2019-20 soittotunneista sovitaan maanantaina 12.8. klo 14-20 ja opiskelu alkaa 13.8.

Tulevan kesän tapahtumia ovat opistojen, kunnan ja seurakunnan leirit, joista
perinteinen Sääksin musiikkileiri juhannuksen jälkeen 23.-28.6. järjestetään yhdessä
seurakunnan kanssa. Ilmoittaudu: https://www.nurmijarvenseurakunta.fi/kouluikaisille/leirit-2017

Nurmijärven musiikkiopiston opintoihin kuuluvat vuosittaiset 35:n opintoviikon
soittotunnit, musiikin perusteaine-,kaverimusiikki- ja työpajaopetus sekä soittajaiset, konsertit ja muut tapahtumat.

Seuraava soittokausi alkaa viikolla 33.

EEPOS ja oppilasinfot
Musiikkiopistossa toimii Eepos-oppilashallintojärjestelmä. Henkilökohtaiset
tunnukset sekä ohjeet niiden käyttöön saa kansliasta. Järjestelmään kirjataan kaikki
opintojen tapahtumat. Varsinaiset opiskelijat tekevät jatkamis- tai lopettamisilmoituksen
10.5. mennessä numo.eepos.fi -tiedostoon, josta löytyvät jatkoilmoitus ensi lukuvuodelle
perusopintoja, sekä perusopinnot suorittaneille syventäviä opintoja varten.

Oppilasmaksut
Oppilaspaikan varausmaksun lasku lähetetään kaikille sähköpostitse. Maksu 50 € maksetaan
15.6. 2019 mennessä ja näin varataan oppilaspaikka uudelle soittovuodelle. Myös opinnoissaan välivuoden pitäneet maksavat varausmaksun. Oppilasmaksuja ei palauteta
lukuvuoden keskeytyessä. Varsinainen oppilasmaksu lähetetään sähköpostitse
elokuussa. Vapautusta oppilasmaksuista haetaan kansliasta saatavalla lomakkeella
syyskuun loppuun 2019 mennessä. Musiikkiopiston maksut löytyvät sivulta
www.numo.fi/maksut/

Musiikki harrastuksena
Onnistumisen tunne on musisoinnin paras kannustin ja pohjan sille luovat säännöllinen
tunneilla käynti sekä päivittäinen harjoittelu. Opettajan kanssa tehdyt suunnitelmat ja
edistymisen seuraaminen eepoksessa lisäävät motivaatiota. Uuden ops:in
vuorovaikutteisuus sekä interaktiivinen harrastaminen toimivat myös osallistumalla
taideopistojen tilaisuuksiin, soittajaisiin, konsertteihin sekä näytöksiin, kuuntelemalla
ja katsomalla kavereiden esityksiä. Yhdessä soittaminen (kaverimusiikki) on tärkeä
oppimisen iloa ja luovuutta kasvattava ympäristö.

Lukuvuoden opetuspäivät ja loma-ajat

Lukuvuosi 2018-2019

 

Ma 13.8. klo 15-20 soittotuntien sopiminen puhelimitse oman opettajan kanssa

Ti 14.8. syyslukukausi alkaa

24.- 29.9. Pajaviikko, ei normaaleja soittotunteja, vaan pajoja erilaisilla teemoilla 

vk 42, 15.-21.10. syysloma

To 6.12. itsenäisyyspäivä (vapaa)

Su 16.12. Numon yhteinen joulukonsertti

Ma 17.12. syyslukukausi päättyy

Ti 18.12.2017 – su 6.1.2017 joululoma

Ma 7.1. kevätlukukausi alkaa

vk 8, 18.-24.2. talviloma

Pe 19.4.–ma 22.4. pääsiäispyhät (vapaa)

Ke 1.5. vappupäivä (vapaa)

 

Tervetuloa harrastamaan musiikkia ja opiskelemaan Nurmijärven musiikkiopistoon. Musiikin avulla saat iloa ja sisältöä elämääsi. Koko musiikkiopistoväki toivottaa onnea sekä menestystä harrastukseesi.

Nurmijärven musiikkiopiston tehtävänä on huolehtia varhai­siän musiikkikasvatuksesta sekä antaa taiteen perusopetuk­sen laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta ja sille rakentuvaa musiikkiopistotason opetusta. Opetuksen tavoitteena on hyvän musiikkisuhteen avulla edis­tää oppilaan henkistä kasvua sekä persoonallisuuden, luo­vuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Nurmijärven musiikkiopiston toiminta­-alue on Nurmijärven kunta lähitaajamineen.

Musiikin opiskelun etapit

Musiikin perusopetuksen laaja oppimäärä muodostuu perus­tason ja musiikkiopistotason opinnoista.

Perustason päättötodistukseen tarvittavat suoritteet:

  • instrumentin tasosuoritukset 1-3
  • musiikin perusteet 1-3
  • musiikkitiedon perusteet (musiikin historia)
  • kaverimusa (yhteissoitto väh. 2 vuotta)

Opistotason päättötodistukseen tarvittavat suoritteet:

  • instrumentin I tutkinto
  • teoria ja säveltapailu I
  • musiikkitiedon perustaso (musiikin historia)
  • kaverimusa (2 vuotta yhteismusisointia)

Kaverimusa

Nurmijärven musiikkiopiston opetuksen tärkeä osa on ka­verimusa eli yhteismusisointi. Kaverimusa muodostuu yksittäis­- ja ryhmätunneista, lei­reistä, musiikin perusteaineiden sekä yhteisopetuksesta tpo-oppilaitosten, tanssiopiston, kuvataidekoulun ja teatteri­-ilmaisun sekä peruskoulujen kanssa. Pianistien kaverimusaa ovat säestys- ja yhtyesoitto, opiston omiin sekä koulujen tai seurakunnan kuorojen toimintaan osallistuminen.

Musiikin perusteopinnot eli mupe

Sopiva ikä aloittaa mupe-opinnot on noin 9-10-vuotiaana. Opetuksen tavoite on tukea ja monipuolistaa oppilaan musiikillisia taitoja sekä soittoharrastuksessa että muussa musiikillisessa toiminnassa. Suorittamispakkoa ei Numossa ole, mutta sekä perus- että musiikkiopistotason päättösuorituksiin sekä todistuksiin vaaditaan myös mupe-aineiden suoritukset.

Poissaolot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi tunneille tai sinulle tarkoitettuihin tilaisuuksiin, ilmoita siitä ajoissa opettajalle tai kansliaan. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tunteja, jotka on peruutettu esim. sairauden, lomamatkan, koulun tilaisuuden tai unohduksen takia. HUOM! Ethän tule tunneille sairaana! Jos opettaja on itse sairaana, oppitunnit pyritään korvaamaan korvaus-, kaverimusa- tai soittajaistunnin muodossa.

Muuttuneet yhteystiedot

Päivitä muuttuneet yhteystietosi opiston kansliaan (09) 2509 812 tai kanslia@numo.fi.

Opintojen jatkaminen

Opintojen jatkuminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu keväällä tapahtuvan varausmaksun maksamisen ja opintojen jatkamisilmoituksen kautta. Opinto-oikeuden säilyminen edellyttää, että maksu on suoritettu ja jatkoilmoitus tehty määräaikaan mennessä.

Oppilaspaikan peruuttaminen

Ilmoitus opettajalle tuntien lopettamisesta ei riitä, vaan huoltajan tulee ilmoittaa kansliaan (kanslia@numo.fi) lopettamisesta sähköpostitse.

Konserttitoiminta

Vuosittainen esiintyminen Numon tilaisuuksissa on jokaisen oppilaan oikeus ja velvollisuus. Oma esiintyminen ja yhtä lailla muiden esitysten seuraaminen auttaa kehittymään musikanttina.

Kopiointi

Oppilasmaksun yhteydessä peritään vuosittainen kopiointimaksu, joka on perusopetuksen oppilaille 10 €. Tällä maksulla kustannetaan sekä yksityistunneilla että kaverimusiikissa kopioituja materiaaleja.

Nurmijärven musiikkiopisto
Kuntotie 7, 01800 Klaukkala
kanslia@numo.fi
p. 09 250 9812

Rehtori: Urpo Rauhala
p. 050 550 4426

Nurmijärven kirkonkylä, kanslia & opetuspiste

Osoite:
Keskustie 6 (Osuuspankin talo, sisäänkäynti bussiaseman puolelta)
01900 Nurmijärvi

Kanslia avoinna ma – ke klo 10-14 ja to klo 10-16

Puhelin:
09 2509 812

Rajakaari

 

Rajamäen opetuspiste, Rajakaari

 

Muskareita ja viulusoiton opetusta

 

Kuntolanpolku 2

 

Monikko - Nurmijärven monitoimitalo

Kuntotie 3

Tello-sali

Klaukkalan kirjaston alakerta. Orkesteri- ja kuoroharjoitukset sekä soittajaiset.