Tervetuloa musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen!

Vapaita paikkoja ryhmissä:

Ma klo 19, 6-7-vuotiaat, kannelmuskari, Rajakaari, Rajamäki
Ti klo 10.30, 2-vuotiaat (ryhmään voi osallistua myös vauvan ja taaperon kanssa), Monikko, Klaukkala
Ke 9.15, vauvat, Keskustie, kirkonkylä

To 9.15, vauvat, Monikko, Klaukkala
To 10.45, vauvat, Monikko, Klaukkala
To klo 16.15, 7-8-vuotiaat, pianovalmennus, Monikko, Klaukkala

 

Katso lisätietoja ryhmien omilta sivuilta!

Musiikkileikkikoulun tärkein tavoite on musiikin rakkauden ruokkiminen ja musiikkiopiston tavoite musiikkisuhteen syventäminen, jotta musiikista voisi tulla elinikäinen voimavara. Musiikkiharrastus tukee lapsen kasvua monin tavoin antaen virikkeitä mm. kognitiiviselle, motoriselle, kielelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Nurmijärven musiikkiopiston musikkileikkikoulussa toimii perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Perheryhmät, joissa vanhempi on mukana, muodostuvat 3 kuukauden ikäisistä vauvoista 2-vuotiaisiin taaperoihin. Leikkiryhmissä musisoi 3-6-vuotiaita ja soitinryhmissä 5-7-vuotiaita lapsia.

Musiikkileikkikoulussa leikin kautta eläytymällä opitaan musiikin peruskäsitteet, rytmi, melodia, harmonia, sointiväri ja muotorakenteet. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa soiton opiskeluun.

Soitinmuskareissa lauletaan, leikitään ja liikutaan kuten muissakin ryhmissä, mutta lisäksi harjoitellaan soittamisen alkeita. Lukuvuonna 2017-18 valikoimassamme on kannel-, nokkahuilu-, piano- ja rytmimuskareita.

Soitinvalmennusopetus toimii sisällöltään jatkona musiikkileikkikouluopetukselle. Valmennukseen otetaan kuitenkin myös lapsia, joilla ei ole musiikkileikkikoulupohjaa – tätä vaihtoehtoa suositellaan pääsykokeissakin mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi jos varsinaisia oppilaspaikkoja on jaossa niukalti. Valmennusoppilaiden ikä voi soittimesta ja tilanteestakin riippuen vaihdella.

Lukuvuoden 2017-2018 valmennussoitinvalikoimaan kuuluvat huilu, harmonikka, ukulele, viulu, piano ja lyömäsoittimet. Musiikkiopisto vuokraa valmennuskäyttöön soittimia.

Musiikkileikkikoulun lukuvuodessa on yhteensä 35 opetuskertaa sisältäen juhlat ja muskarikonsertit.

Musiikkileikkikouluryhmiin Klaukkalassa, uudessa monitoimitalo Monikossa, Nurmijärven kirkonkylällä Keskustiellä ja Rajamäen Rajakaaressa, voi ilmoittautua läpi vuoden, mikäli vapaita paikkoja on. Hakuaika seuraavan lukuvuoden ryhmiin alkaa keväällä.

Musiikkileikkikouluryhmiä toimii lisäksi näissä päiväkodeissa: Aitohelmi, Haikala, Helmitarha, Hippa, Matilda, Professorintie, Suopolku, Touhula, Ylitilantie, Vendlaskolan ja Äppelgården. Nämä ryhmät toimivat hoitopäivän yhteydessä päiväkotien tiloissa.

NUMOn varhaisiän musiikinopettajat

Tanja Kangaskoski – musiikkileikkikoulun opettaja, myös pianomuskarit
p. 040 737 6551
tanja.kangaskoski@numo.fi

Eero Purhonen – musiikkileikkikoulun opettaja, myös rytmimuskarit sekä puhaltimet
p. 050 351 7430
eero.purhonen@numo.fi

Katja Valo – musiikkileikkikoulun opettaja, myös viuluvalmennus
katja.valo@numo.f
i

Annele Westerlund – musiikkileikkikoulun opettaja, myös ruotsin kielisiä ryhmiä, kuorotoiminnan vastaava, p. 050 522 3809
annele.westerlund@hotmail.com

 

TÄRKEÄÄ!

 • Ethän tule muskariin sairaana tai toipilaana!
 • Muista pestä kädet ennen muskarituntia.
 • Ilmoita poissaolosta opettajalle sähköpostilla tai tekstiviestillä.
 • Saavu tunnille ajoissa ja hae muskarilainen tunnilta täsmällisesti.
 • Ilmoita muuttuneet yhteystiedot: kanslia@numo.fi
 • Muskarilaiset on tapaturmavakuutettu Pohjolassa tuntien ajan.
 • Hanki soitin nokkahuilu- ja kannelmuskariin opettajan ohjeiden mukaisesti. Kanteleissa tulee olla 5 kieltä ja metalliset viritystapit. Numolaisille 10 % alennuksen myöntävät: Lovikka, Leppävirran soitinrakentajat, Koistinen Kantele ja Roimamusiikki.

Musiikkileikkikouluryhmät

Tervetuloa muskariin! Vapaille paikoille voi ilmoittautua läpi vuoden.

Ilmoittaudu ryhmän omalta sivulta löytyvällä kaavakkeella tai puhelimitse (p. 09 2509 812).

Lukuvuonna 2017-2018 muskariryhmiä järjestetään musiikkiopiston tiloissa Nurmijärvellä (Keskustie 6), Rajamäellä (Rajakaari), Klaukkalassa (monitoimitalo Monikko), Klaukkalan ala-asteella sekä päiväkodeissa. 

Siirry päiväkotiryhmien omalle sivulle

Vauva- ja sisarusryhmät (3 - 8 kk + huoltaja, myös sisarusryhmä vauvoille ja 2-4-vuotiaille), 40 min

Vauvaryhmissä nautitaan yhdessäolosta laulaen, liikkuen ja loruillen. Kevätlukukaudelle perustetaan syksyllä syntyneille oma uusi ryhmänsä.

 

 • KEVÄTLUKUKAUDEN UUSI RYHMÄ VAUVOILLE:
  To klo 9.15-9.55, monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Annele Westerlund – RYHMÄSSÄ TILAA
 • Ti klo 10.30-11.10 / 2-vuotiaiden sekä taaperoiden ja sisarusvauvojen muodostama ryhmä (s. 2014-2017), monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Annele Westerlund
 • Ke klo 9.15-9.55 / vauvat (s. 2016-2017), Keskustie, kirkonkylä, Annele Westerlund
 • To klo 10.45-11.25 / vauvat (s. 2016-2017), monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Annele Westerlund – RYHMÄSSÄ TILAA

Perheryhmät (1-2-vuotiaat + huoltaja), 40 min

Tervetuloa kartuttamaan yhteistä loru- ja lauluvarastoa lapsesi kanssa – yhdessä opittu tuottaa iloa vielä kotonakin! Muskaritoiminta, kuten tanssi, laulaminen ja rytmisoittimien soitto, tukee lapsen kehitystä monipuolisesti.

 

 • Ma klo 17.45-18.25 / 1-2-vuotiaat (s.2015-16), Keskustie, kirkonkylä, Katja Valo
 • Ti klo 10.30-11.10 / 2-vuotiaiden sekä taaperoiden ja sisarusvauvojen muodostama ryhmä (s. 2014-2017), monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Annele Westerlund -RYHMÄSSÄ TILAA
 • Ti klo 17.45-18.30 / 2-vuotiaat (s.2015), monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Katja Valo – RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ke klo 10.00-10.40 / 2-vuotiaat (s.2015) Keskustie, kirkonkylä, Annele Westerlund, RYHMÄ TÄYNNÄ
 • To klo 10.00-10.40 / 1-vuotiaat (s. 2016), monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Annele Westerlund

  NYT TÄYNNÄ OLEVIIN PERHERYHMIIN VOI ILMOITTAUTUA KEVÄTLUKUKAUDELLE, JOLLOIN RYHMIEN KOKOONPANOT MUOKKAUTUVAT UUDELLEEN

Musiikkileikkiryhmät (3-5-vuotiaat), 45 min

Musiikkileikkiryhmässä opitaan leikin kautta musiikin peruskäsitteitä, kuten rytmitavuja, melodian hahmotusta solmisoiden, duuri- ja mollisointujen kuuntelua sekä sointivärin ja muotorakenteiden huomioimista. Tämä antaa vahvan pohjan myöhemmälle soittoharrastukselle. Tunneilla käydään ilman huoltajaa.

 

 • Ma klo 17.00-17.45 / 3-4-vuotiaat (s.2013-14), Keskustie, kirkonkylä, Katja Valo, RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ma klo 17.00-17.45 / 3-5-vuotiaat (s.2012-14), monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Annele Westerlund, RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ma klo 17.15-18.00 / 3-5-vuotiaat (s.2012-14), Rajakaari, Rajamäki, Tanja Kangaskoski, RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ke klo 17.15-18 / 3-5-vuotiaat (s.2012-14), monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Tanja Kangaskoski


Nokkahuilu- ja kannelmuskari (5-7-vuotiaat), 45 min

Soitinryhmissä harjoitellaan soittotekniikan alkeita, soittoon keskittymistä ja nuotinlukua, sekä lauletaan ja leikitään kuten muissakin muskareissa. Tunneilla tutustutaan lisäksi erilaisiin soolosoittimiin (jousi- ja puhallinsoittimet, kitara, piano, harmonikka), joiden soittamista Numossa voi harrastaa.

 

 • Ma 19.00-19.45 / 6-7-vuotiaat (s.2010-11), kannelmuskari, Rajakaari, Rajamäki, Tanja Kangaskoski – RYHMÄSSÄ TILAA
 • To klo 18.15-19 / 6-7-vuotiaat (s. 2010-11), kannelmuskari, monitoimitalo Monikko, Klaukkala, Tanja Kangaskoski
 • To klo 17.00-17.45 / 5-6-vuotiaat (s.2011-12), kannel- ja nokkahuilumuskari, Keskustie, kirkonkylä, Katja Valo – RYHMÄ TÄYNNÄ
 • To klo 17.45-18.30 / 6-7-vuotiaat (s.2010-11) kannel- ja nokkahuilumuskari, Keskustie, kirkonkylä, Katja Valo

Rytmimuskari

Poppis-rytmiryhmässä tutustutaan musiikin alkeisiin rytmimusiikin keinoin. Käytämme koulun musiikkiluokan soittimistoa. Tutustutaan bändisoittimiin sekä äänentoistolaitteisiin. Rytmimuskarista voi jatkaa kevyen tai klassisen musiikin opintoihin, kumpaankin on siitä hyötyä. Opettajana Eero Purhonen.

 

 • Ma 17.00-17.45 / 7-9-vuotiaat (s. 2008-10), Klaukkalan ala-aste
 • Ma 17.45-18.30 / 6-7-vuotiaat (s. 2010-11), Klaukkalan ala-aste, RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ma 18.30-19.15 / Rytmijatkomuskari, Klaukkalan ala-aste
 • To 17.45-18.30 / 6-7-vuotiaat (s. 2010-11), Klaukkalan ala-aste, RYHMÄ TÄYNNÄ

Pianomuskarit (6-7-vuotiaille, s. 2011), 45 min (15+30)

Kuvionuottien avulla pianonsoiton alkeiden oppiminen on helppoa ja innostavaa; joka sävelellä on oma värinsä ja oktaavialalla oma kuvionsa. Pianonsoiton lisäksi leikitään ja lauletaan, kuten muissakin muskariryhmissä. Opettajana Tanja Kangaskoski

 • Ma klo 16.15 Rajakaari, Rajamäki – RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ma klo 18-19 Rajakaari, Rajamäki – RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ke klo 18-19 monitoimitalo Monikko, Klaukkala – RYHMÄ TÄYNNÄ
 • To klo 17.15-18.15 monitoimitalo Monikko, Klaukkala – RYHMÄ TÄYNNÄ

Soitinvalmennusryhmät

Lukuvuonna 2017-2018 soitinvalmennusopetusta annetaan viulu- ja pianoryhmissä. Valmentavaa soitonopetusta tarjotaan myös kannel-, nokkahuilu-, piano- ja rytmimuskareissa.    

Viuluvalmennus (4-8-vuotiaille), 45 min

Soittamisen alkeisiin tutustumista 3-4 soittajan ryhmissä. Opettajat: Alina Järvelä ja Katja Valo – viulu 

 • Ti 16.15-17.00 / 4-6-vuotiaat, monitoimitalo Monikko, Katja Valo -RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ti 18.30-19.15 / 6-7-vuotiaat, monitoimitalo Monikko, Katja Valo – RYHMÄ TÄYNNÄ
 • Ke, Rajamäen koulu, Alina Järvelä – RYHMÄ TÄYNNÄ
 • To 16.15-17 / 6-7-vuotiaat, Keskustie, kirkonkylä, Katja Valo – RYHMÄ TÄYNNÄ

Pianovalmennus (7-8-vuotiaille, s. 2009-10), 45 min

Pianovalmennusryhmään otetaan neljä 7-8-vuoden ikäistä (1.-2. luokkalaista) oppilasta kerrallaan. Tunneilla keskitytään musisoimaan 4-kätisesti (2+2 soittajaa). Opettajana Tanja Kangaskoski.

 • Ke klo 16.30-17.15, monitoimitalo Monikko – RYHMÄ TÄYNNÄ

UUSI, TAMMIKUUSSA ALOITTAVA RYHMÄ:

 • To klo 16.15-17.15 monitoimitalo Monikko, Klaukkala

Nurmijärven Musiikkiopisto

Nurmijärven musiikkiopisto on vuonna 1982 perustettu musiikin perusopetusta tarjoava oppilaitos jota ylläpitää Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Toiminta on opetusministeriön tukemaa ja sitä säätelevät perusopetuslaki ja -asetus.

YHTEYSTIEDOT

 

Nurmijärven musiikkiopisto / kanslia:
Kuntotie 7
01800 Klaukkala  

 

Puhelin:
09 2509 812

Sähköposti:
kanslia@numo.fi

Rehtori
Urpo Rauhala
050 550 4426

Opettajat:
etunimi.sukunimi@numo.fi

Pankkiyhteys:
FI10 5300 0320 0477 11

 

 

OPETUSPISTEET

Nurmijärven kirkonkylä
Keskustie 6

Rajamäki, Rajakaari
Keskusraitti 1

Klaukkala
Monitoimitalo Monikko
Kuntotie 3

Nurmijärven kirkonkylä, kanslia & opetuspiste

Osoite:
Keskustie 6 (Osuuspankin talo, sisäänkäynti bussiaseman puolelta)
01900 Nurmijärvi

Kanslia avoinna ma – ke klo 10-14 ja to klo 10-16

Puhelin:
09 2509 812

Rajakaari

 

Rajamäen opetuspiste, Rajakaari

 

Muskareita ja viulusoiton opetusta

 

Kuntolanpolku 2

 

Monikko - Nurmijärven monitoimitalo

Kuntotie 3

Tello-sali

Klaukkalan kirjaston alakerta. Orkesteri- ja kuoroharjoitukset sekä soittajaiset.