Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden opiskelu on tärkeä osa musiikkiopisto-opintoja, suositeltava aika aloittaa mupe-opinnot on noin 9-10-vuotiaana. Opetuksen tavoite on tukea ja monipuolistaa oppilaan musiikillisia taitoja sekä soittoharrastuksessa että muussa musiikillisessa toiminnassa. Suorittamispakkoa ei Numossa ole, mutta sekä perus- että musiikkiopistotason päättösuorituksiin sekä todistuksiin vaaditaan myös mupe-aineiden suoritukset.

Nurmijärven musiikkiopistossa mupe-opettajina toimivat Mari Sainio ja Antti Korhola.

MUPE 1

Kurssilla opetellaan laulamaan ja merkitsemään muistiin yksinkertaisia melodioita ja rytmejä, nuotinlukua eri avaimilla sekä tunnistamaan ja kirjoittamaan intervalleja ja sävellajeja.

MUPE 2

Syvennetään mupe 1:ssä opittuja säveltapailu- ja teoriataitoja: harjoitellaan uusia sävellajeja, vahvistetaan nuotinlukutaitoa, harjoitellaan intervallien laatuja ja sointuja. Säveltapailussa harjoittelemme uusia tahtilajeja, sointuja sekä vahvistamme melodian- ja rytminkirjoitusta ja laulua.

MUPE 3

Perusasteen teoriaosuuden päätöskurssi, jonka päätteeksi oppilas osaa lukea sujuvasti vähintään kahta nuottiavainta, osaa sävellajit sekä sointujen ja intervallien laadut sekä osaa soveltaa oppimaansa esimerkiksi pienen sovituksen teossa. Osaa kirjoittaa ylös tonaalisia melodioita, rytmejä ja sointuja sekä osaa laulaa yksinkertaisia melodioita prima vistana.

MUPE 4

Kurssilla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan sekä oppitaan kuuntelemaan ja analysoimaan kuulonvaraisesti erilaista musiikkia.

Mupe -aineiden suorittamisesta omaehtoisesti neuvotellaan aina mupeopettajan sekä rehtorin kanssa. Omaehtoista suorittamista voidaan harkita erityisesti kiireisinä lukio-opintojen vuosina. Opintojen suorittamiseen vaaditaan tällöin erityistä aktiivisuutta sekä motivaatiota. Musiikkitiedon perustason voi korvata lukion pakollisilla musiikin kursseilla tai suorittaa Numossa nettimateriaalin pohjalta sopien ohjaustunneista, musiikin kuuntelumateriaalista, konserttikäynneistä sekä suoritustilaisuudesta rehtorin kanssa.

Nurmijärven Musiikkiopisto

Nurmijärven musiikkiopisto on vuonna 1982 perustettu musiikin perusopetusta tarjoava oppilaitos jota ylläpitää Nurmijärven musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. Toiminta on opetusministeriön tukemaa ja sitä säätelevät perusopetuslaki ja -asetus.

YHTEYSTIEDOT

 

Nurmijärven musiikkiopisto / kanslia:
Kuntotie 7
01800 Klaukkala  

 

Puhelin:
09 2509 812

Sähköposti:
kanslia@numo.fi

Rehtori
Urpo Rauhala
050 550 4426

Opettajat:
etunimi.sukunimi@numo.fi

Pankkiyhteys:
FI10 5300 0320 0477 11

 

 

OPETUSPISTEET

Nurmijärven kirkonkylä
Keskustie 6

Rajamäki, Rajakaari
Keskusraitti 1

Klaukkala
Monitoimitalo Monikko
Kuntotie 3

Nurmijärven kirkonkylä, kanslia & opetuspiste

Osoite:
Keskustie 6 (Osuuspankin talo, sisäänkäynti bussiaseman puolelta)
01900 Nurmijärvi

Kanslia avoinna ma – ke klo 10-14 ja to klo 10-16

Puhelin:
09 2509 812

Rajakaari

 

Rajamäen opetuspiste, Rajakaari

 

Muskareita ja viulusoiton opetusta

 

Kuntolanpolku 2

 

Monikko - Nurmijärven monitoimitalo

Kuntotie 3

Tello-sali

Klaukkalan kirjaston alakerta. Orkesteri- ja kuoroharjoitukset sekä soittajaiset.